بایگانی/آرشیو برچسب ها : کروکی

کروکی و اسکیس و راندوهای مختلف – بخش سوم

با بخش سوم و پایانی از مجموعه ای از کروکی و اسکیس و راندوهای مختلف در خدمتتون هستم، که امیدوارم دوستان استفاده ببرند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی و اسکیس و راندوهای مختلف – بخش دوم

با بخش دوم از مجموعه ای از کروکی و اسکیس و راندوهای مختلف در خدمتتون هستم، که امیدوارم دوستان استفاده ببرند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی و اسکیس وراندوهای مختلف – بخش اول

امروز مجموعه ای از کروکی و اسکیس وراندوهای مختلف رو برایتون اماده کردم که امیدوارم دوستان استفاده ببرند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون 2– باغ هنرمند

باغ هنرمند افسرده و یخ زده چون فربه زنان فرتوت و سالخورده. نارونهای حزن آلود و گریان هنگامی که ذرات برف روی باغ فرو می ریزند، شاخه هایشان را زیر این پوشش سفید و سنگین پنهان می سازند. #  نگاهی به ایران، کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران ۱۳۵۲- ۱۳۴۴ ، طرحهایی از مهندس هوشنگ سیحون    

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کروکی های هوشنگ سیحون – دروس باغ هنرمند

  دروس باغ هنرمند. رقاصه سفید پوش برف گلبنان خیالی را به هم رقصی بر میگزیند و  دنباله نازک و پرستاره جامعه رقص را بی پروا روی شاخه ها می گستراند. # برگرفته از کتاب: نگاهی به ایران، کروکی هایی از معماری روستایی و مناظر ایران 1352- 1344 ، طرحهایی از مهندس هوشنگ سیحون، جلد اول، انتشارات یساولی، صفحه 1

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...