or

بایگانی برچسب: پرسشنامه

پرسشنامه خوشبینی + پرسشنامه سنجش خلاقیت+ تفسیر نتایج

پرسشنامه خوش‌بینی اشخاصی وجود دارند که می‌توانند زندگی را بهتر از دیگران ارزیابی کنند، از اکثر موقعیت‌ها موفق بیرون بیایند، معتقد باشند که دفعه بعد بهتر عمل خواهند کرد و جنبه مثبت هر واقعه را کشف کنند. این اشخاص چه چیزی بیشتر از دیگران دارند؟ چه عاملی به آنها اجازه می‌دهد که همیشه روحیه داشته باشند؟ حسودان می‌گویند که آنها …

ادامه...

  پرسشنامه بررسی وضعیت ایمنی کارگاه‌های کوچک

  به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها‌ دربین برخی از کارگران و کارکنان کارگاه های کوچک سردشت توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد این پرسشنامه شامل 61سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها‌ دربین برخی از کارگران و …

  ادامه...

   دانلود پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی

   این پرسشنامه در راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) تهیه شده است این پرسشنامه شامل 30سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد روش تحقیق تحقیق حاضر از لحاظ هدف،کاربردی است چون نتایج آن برای دست اندرکاران آموزشی قابل استفاده می باشد از …

   ادامه...

    پرسشنامه بررسی وضعیت ایمنی در کارگاه‌های تولیدی

    پرسشنامه پیش روی شما برای انجام پژوهشی درباره سنجش وضعیت ایمنی در کارگاه‌های تولیدی می‌باشد از نتایج این پرسشنامه صرفاً به منظور افزایش اعتبار چارچوب پیشنهادی استفاده خواهد شد پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی تنظیم گردیده است. بدیهی است کلیه پاسخها و اظهارات شما محرمانه تلقی شده و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد …

    ادامه...

     دانلود پرسشنامه تاثیر سیاستهای تشویق صادرات بر صادرات بنگاه های کوچک و متوسط

     پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار دارد، به منظور گردآوری اطلاعات برای تکمیل یک طرح تحقیقاتی با عنوان تاثیر سیاستهای تشویق صادرات بر صادرات بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) تهیه شده است که در دانشکده مدیریت دانشگاه در حال اجرا است (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه+همراه فایل ) همانطور که مستحضرید همه ساله فعالیت ها …

     ادامه...

      دانلود پرسشنامه رضایت سنجی از بیمار

      مؤلفه های تحقیق شامل بهبود روابط بامراجعین، خلاقیت ونواوری در ارائه خدمات، توسعه مهارتهای تخصصی، افزایش خدمات درمانی به مراجعین، کاهش ترک یا رویگردانی مراجعین، رضایتمندی مراجعین وبیماران، می باشدکه با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد با نمره 1 تا 5) نمره دهی شده استو پرسشنامه یکی از مهم ترین مراحل تحقیق،گرد آوری اطلاعات …

      ادامه...

       دانلود پرسشنامه بررسی استقرار مدیریت دانش در سازمان

       یکی از مهم ترین مراحل تحقیق،گرد آوری اطلاعات است اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است پرسشنامه یکی از مهم ترین مراحل تحقیق،گرد آوری اطلاعات است.اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان …

       ادامه...

        دانلود پرسشنامه شیوه حل مسئله

        این نتایج توسط کسیری ولانگ (1996) درطی دو مطالعه ساخته شد و 6 عامل را می سنجد (محمدی 1377) این عوامل عبارتند از 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب این مقیاس شامل 24 سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده 24 تیم هستند عامل …

        ادامه...

         دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

         پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بانک الکترونیک مبتنی بر 20سوال و هدف از آن بررسی میزان رضایت کاربران ازخدمات آنلاین بانکداری می باشد. مقیاس  پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه بسیاری از نظرها بر این باور است که بانکداری الکترونیکی، نوع متمایز و ویژه ای از …

         ادامه...

          دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

          برای جمع آوری اطلاعات مودر نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید . در این تحقیق برای بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران از مطالعه و تحقیق در کتابهای مختلف، خواندن بعضی از مقالات، روزنامه ها و پایان نامه ها و همچنین از دو پرسشنامه بسته پاسخ، (پنج گزینه ای ) محقق ساخته که یکی مربوط به مدیر و دیگری مربوط به افراد …

          ادامه...