or

بایگانی برچسب: پدافند غیرعامل

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی چکیده برای آمایش سرزمین تعارف متعددی ذکر کرده اند که تقریبا مفهوم همه این تعارف یکی می باشد” برنامه ریزی برای سرزمین طبق توانمندیهای آن وتنظیم رابطه انسان وسرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین درراستای عدالت سرزمینی” یکی ازملاحظاتی که دربرنامه های آمایشی بایدمدنظرقرارگیردپدآفندغیرعامل می باشدکه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله پدافند غیر عامل در معماری

پدافند غیر عامل در معماری راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر سوانح مقدمه سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی (زلزله و سیل) و تهدیدات انسان ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. متاسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل – 12 مقاله

ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات شهری با رویکردپدافند غیر عامل ارزیابی عافیت پذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش دلفی – بیرجند امنیت و ایمنی در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت شهری تاثیر اقدامات پدافند غیرعامل بر مدیریت ترافیک توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش زلزله – خرم آباد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل – 7 مقاله

آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوبه تعیین شاخصه های برنامه ریزی و تامین بودجه جهت یکپارچه سازی سیاست های آموزش مدیریت بحران و تشکیل گروه‌های داوطلبانه مردمی مدیریت بحران در محلات شهر تهران مصوبه مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات با ارزش پدافند غیرعامل

شامل مقالات زیر: ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه و عمران- جامع- ناحیه مفاهیم پدافند غیر عامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران ارزیابی و تحلیل مکانی کارایی شبکه های ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل الگویی مکانیابی نیروگاههای برق بی با رویکرد پدافند غیرعامل و با بهرهگیری از TOPSIS:مطالعه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود 4 مقاله با موضوع پدافند غیرعامل

دانلود 4 مقاله با موضوع پدافند غیرعامل / فرمت مقالات پی دی اف میباشد. شرح خدمات پدافند غیر عامل تحلیل ساختار شهر شهریار و پدافند غیر عامل ساختار شهر لنگرود و برنامه ریزی پدافند غیر عامل تعییه فزم شهریی بهینه بر اساس اصول پدافىد غیز عامل

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

چکیده : شناخت اصول پدافند غیر عامل و تطابق اصول معماری با آ ن باعث می گردد که اماکن ما در حملات احتمالی دشمن از آسیب پذیری کمتری برخوردار بوده و از ایجاد فجایع جبران ناپذیر جلوگیری نمود و به طبع آن از به هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی جلوگیری نمود. در این رابطه توجه به ابعاد ، تناسبات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دفاع غیرعامل در بافت های فرسوده شهری

چکیده: با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادا یم های نظ امی در فضاهای شهری لازم بنظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع ، اقدامات سیستم دفاع غیر عامل مورد توجه قرار گیرد ، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات اح تمالی، امکان وقوع یابد . …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

زمین شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل

چکیده شناسایی ویژگی های زمین شناسی مناطق و اشکال متنوع ساختاری رخنمون یافته برروی سطح زمین از جمله اقدامات مؤثر و زیربنایی در مکان یابی با ملاحظات پدافند غیرعامل است . بدین ترتیب یافتن مکان ه ای امن طبیعی برای پنهان کردن امکانات، مخفی شدن از دید ومصون ماندن از تهدیدات موجب کاهش آسیب پذیری و تسریع در بازسازی می …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل

منظور از پدافند غیر عامل با توجه به اصول حاکم بر مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خود اتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامد های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...