بایگانی/آرشیو برچسب ها : نما

دانلود پاورپوینت نما

” زیبایی به هماهنگی تمامی اجزاء در هر زمینه گویند که با چنان تناسبی به یکدیگر مرتبط باشند که هیچ چیز نتوان به آن اضافه .کرد آلبرتی.یا حذف نمود. نما در لغت نامه ی دهخدا صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، منظر خارجی بنا و عمارت، فن روسازی ساختمان و ساخت .نمای عمارت، .تعریف شده است. عناصر (اجزاء) تشکیل دهنده ی نما سطوح شفاف و کدر _ _ پنجره ها _ ورودی _ سطوح خالی _ خطوط نما _ بالکن _ مصالح _ تابلوها _ نورپردازی _ گیاهان _ کنج _ ترکیب بندی نما _ پهنه ی نما پهنه ی نما: سطح هر نما، معمولاً به چند پهنه تقسیم بندی می شود. این …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پديدارشناسي نماي ساختمان‌هاي مسکوني و سير تکويني توقعات از آن

چکيده  فرضيه محوری اين مقاله مبين آن است که نابه ساماني نماهاي ساختمان هاي ما، در پاسخ گويي نامناسب به توقعاتي ريشه دارد که با گذر زمان و در طول تاريخ نسبت به نما ايجاد شده اند؛ توقعاتي همچون محافظت از ساکن در مقابل تهديدهاي بيروني، ايجاد ارتباط ميان درون و بيرون، معرفي شخصيت و اعتبار مالک و طراح، و سرانجام پرهيز از تک روي و پذيرش مسئوليت عضويت در واحد بزرگ تري به نام فضاي شهري. نا به ساماني نما، منحصر به ساختمان هاي مسکوني نيست و کليه ي ساختمان ها را در بر مي گيرد؛ ولي ساختمان هاي مسکوني پر شمارترين عناصر و تاثيرگذارترين عوامل منظر يک شهرند. از همين رو براي جلوگيري از اطاله ي کلام و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پلان اجرایی اسکلت فلزی – پلان اجرایی – یک واحده – اسکلت فلزی

  شامل: پلان ها  – نما ها – برش ها و ….. معماری و اجرایی و جزئیات و دتایل های فاز دو است.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...