دانلود پاورپوینت نما

” زیبایی به هماهنگی تمامی اجزاء در هر زمینه گویند که با چنان تناسبی به یکدیگر مرتبط باشند که هیچ چیز نتوان به آن اضافه .کرد آلبرتی.یا حذف نمود.

نما در لغت نامه ی دهخدا صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، منظر خارجی بنا و عمارت، فن روسازی ساختمان و ساخت .نمای عمارت، .تعریف شده است.

عناصر (اجزاء) تشکیل دهنده ی نما

سطوح شفاف و کدر _

_ پنجره ها

_ ورودی

_ سطوح خالی

_ خطوط نما

_ بالکن

_ مصالح

_ تابلوها

_ نورپردازی

_ گیاهان

_ کنج

_ ترکیب بندی نما

_ پهنه ی نما

پهنه ی نما: سطح هر نما، معمولاً به چند پهنه تقسیم بندی می شود. این پهنه ها زمانی قابل درک می باشند که بتوان رمز آن ها را تشخیص داده و شکل حاصل را درک نمود.

هر چه تعداد پهنه های طراحی شده کم تر و از نظر شکل ناتمام تر و غیرمستقل تر باشد، با سهولت بیش تری در کل ادغام می شود.
– ابعاد و اندازه هر پهنه – میزان سطح اشغال بدنه توسط پهنه ها
– تناسب پهنه
– نحوه ی ترکیب پهنه ها
– فصل مشترک پهنه ها
– دور ظاهری (شکل) پهنه
– بافت و رنگ هر پهنه

این پاورپوینت در 9 اسلاید تقدیمان میگردد.