or or

بایگانی برچسب: مکانیک

دانلود جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی

دانلود جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی که در ۱۲ فصل و ۳۶۴ صفحه تهیه شده است از جزوات خوب در زمینه دینامیک ماشین بوده تعاریف و مفاهیم اولیه: سینماتیک: بررسی حرکت نسبی اجزاء ماشین، تحلیل تغییر مکان، سرعت و شتاب سینتیک: تحلیل نیروهای مؤثر روی اجزاء و حرکت ناشی از آن مکانیزم: وسیله ای برای تبدیل حرکت به الگوهای مورد نظر و معمولا همراه با نیرو کم و مصرف توان کم ماشین: معمولالا در برگیرندهء مکانیزمهایی است که نیروهای قابل توجهی تولید کرده و توان قابل توجهی انتقال می دهند. دیاگرام سینماتیکی: هنگام بررسی حرکت اجزاء ماشین معمول است که ساختار کلی رسم شود و تنها ابعادی که در حرکت موثرند در نظرگرفته شوند. سرفصل های جزوه دینامیک ماشین دانشگاه فردوسی : فصل ۱: تعاریف و مفاهیم اصلی فصل ۲: خواص حرکت ، حرکت نسبی و روش های انتقال حرکت فصل ۳: آشنائی با انواع مکانیزم ها فصل ۴: مراکز آنی فصل ۵: سرعت در مکانیزم ها فصل ۶: شتاب در مکانیزم ها فصل ۷: تحلیل ریاضی مکانیزم ها فصل ۸: طراحی بادامک ها فصل ۹: چرخدنده و مجموعه چرخدنده ها فصل ۱۰: تحلیل نیروهای استاتیکی و دینامیکی مکانیزم ها فصل ۱۱: فلایویل فصل ۱۲: نیروهای …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...