بایگانی/آرشیو برچسب ها : مسجد

مسجد جامع نائین

مسجد جامع نائین: معماری: 1-  دارای شبستان ستوندار است. 2-  بخشی از آن از مسجدهای بومسلمی برگرفته شده است. 3-  کهن‌ترین بخش آن شبستان جنوبی است. 4-  محورگراست (مانند تاریخانه). 5-  حیاط این مسجد، از شبستانش کوچکتر است. 6-  «کمرپوش ‌»هایی در شبستان جنوبی که بخش زنانه مسجد است دارد (سده هشتم اضافه شدند). یعنی Demientage دارد. ( اولین مسجد ایرانی با این خصوصیت) آ-  یک دهانه بزرگتر از دهانه‌های دیگر دارد که صرفاً تاکیدی بر قبله است و ایوان به حساب نمی‌آید. 8-  منار آن متعلق به دوره‌های آذری است.(از پایین هشت ضلعی، بعد استوانه شده و بالا رفته است). سازه: 1-  در این مسجد، برای نخستین بار چفدهای مازه‌دار به تیزه‌دار تبدیل شده‌اند. 2-  گنبد روی محراب، گونه‌ای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مسجد جامع اولیه اصفهان

مسجد جامع اولیه اصفهان (156 ه‍ .ق ـ سده1): معماری: 1-  طرح بومسلمی و شبستان ستوندار دارد. 2-  سمت قبله این مسجد، با سمت قبله مسجد کنونی اصفهان 20 تا 30 درجه اختلاف دارد. 3-  کهن‌ترین عنصر معماری که در آن یافت شده، پایه ستونی مربوط به دوره ساسانی است. 4-  نقشه آن شامل حیاطی مربع ـ مستطیل بود که در چهار طرف آن فضاهای ستوندار وجود داشت. 5-  تعداد ردیف‌های ستونهای فضاهای شمالی و جنوبی از فضاهای شرقی و غربی بیشتر بود. سازه: 1- سقف چوبی داشت که طی سده سوم هجری بر اثر حریق، از بین رفت. آرایه: 1- محراب و بخش بزرگی از دیوار سمت قبله، گچ بری ناب و بی همتایی داشت.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مسجد تاریخانه

مسجد تاریخانه (دامغان ـ سده2): معماری: 1-  نقشه آن برپایه شبستان ستوندار است. 1-  نسبت به قبله محورگراست، به اینصورت که راستایی که قبله در آن است آشکارا دهانه‌ای بزرگ دارد و روبرویش به جرز ستون برخورد نمی کند. 2-  دارای حیاط مرکزی است. سازه: 1-  چفدهای تیزه‌دار و جناغی دارد (ابتدا، چفدها مازه‌دار بوده‌اند). 2-  در این مسجد، بلندای آسمانه، کوتاه در نظر گرفته شده. قیاس مسجد جامع فهرج با تاریخانه دامغان: 1-  مسجد جامع فهرج محورگرایی با قبله نداشت در حالی که تاریخانه نسبت به قبله محورگراست. 2-  آسمانه مسجد فهرج بلندای چشمگیری دارد در حالیکه در تاریخانه سعی شده، بلندای آسمانه کوتاه باشد. 3-  مسجد فهرج، تهرنگ ساده‌تری نسبت به تاریخانه دارد. شبستان تابستانی تاریخانه دارای هفت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مسجد جامع فهرج

نخستین مسجد در ایران، مسجد جامع فهرج می‌باشد، این مسجد، ویژگیهای نیارشی شیوه پارتی (ساسانی) را داراست، با پیشینه تاریخی ایوان کرخه. بررسی ویژگیهای مسجد جامع فهرج به عنوان نخستین مسجد ایرانی و قیاس آن با مسجد پیامبر: * از نظر کالبدی : 1-  در اینجا هم ساختمان از دو بخش سرپوشیده و سرگشاده تشکیل شده است، با این تفاوت که در مسجد پیامبر این تقسیم بندی به صورت الگوی مسجد سبک عربی صورت گرفته در حالیکه در مسجد جامع فهرج بخش سرگشاده در میان بخش سرپوشیده می‌باشد. 2-  شبستان اصلی در هر دو مسجد رو به قبله است. 3-  مسجد پیامبر، حیاط ساده دارد، اما مسجد جامع فهرج، حیاط مرکزی به معنی واقعی دارد. 4-  هر دو، شبستان ستوندار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مسجد پیامبر

مسجد پیامبر: 1-  دور تا دور آن، دیوار است. 2-  شامل دو بخش سرپوشیده و سرگشاده است. 3-  ستوندار است (از تنه نخل‌های خشک شده «پَده» و یا درختان بی‌بار برای تیر و ستون بهره‌گیری می شد). 4-  راستای ساختمان رو به قبله است «محورگرا نسبت به قبله». 5-  محراب ندارد. 6-  طبق نظر برخی، این مسجد الگوی تمام مساجد عربی است .

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...