بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدرسه

پاورپوینت کامل پروژه مرمت مدرسه عمادیه (گرگان)

درس مرمت ابنیه: مرمت ابنیه یکی از دروس تخصصی معماری است که طی آن آموزش‌های کافی در رابطه با نحوه حفظ و مرمت آثار تاریخی به دانشجویان داده می‌شود؛ چراکه گذر ایام در کنار عوامل طبیعی، تاثیر مخربش را بر هر اثری می‌گذارد و زوال تدریجی آن را به همراه می‌آورد. از این روست که بخش مرمت در طول دوران تحصیلی به سراغ دانشجویان می‌آید و در نهایت با ارائه یک پروژه معماری مرمت در پایان ترم به پایان می‌رسد. همانطور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، مرمت را نمی‌‌توان دارای تعریفی کلی دانست؛ چراکه این واژه به مجموعه‌ کارهایی از قبیل آَشنایی، حفظ و نگهداری، احیا و حتی مطالعه‌ای اطلاق می‌شود که طی فرایند این فرآیند به وقوع می‌پیوندند. لکن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مدرسه خان شیراز

دانلود پاورپوینت مدرسه خان شیراز دانلود پاورپوینت مدرسه خان شیراز آشنایی با معماری اسلامی  مدرسه ی خان شیراز مدارس دینی در ایران را می توان در چند گروه دسته بندی کرد: نخستین بناهای مستقل از مساجد و با کاربری و نام مدرسه در معماری بعد از اسلام در ایران، مدارس دینی موسوم به “نظامیه” هستند که در حکومت سلجوقیان و به همت خواجه نظام الملک وزیر مقتدر و دانشمند آن دوران پایه گذاری شدند. اما متأسفانه به رغم صلابت و استحکام بناهای سلجوقی نشان چندانی از این مدارس باقی نمانده است. گروه دوم، مدارس دینی متعلق به قرن هشتم هجری اند که عموماً مقبره ی بانی مدرسه هم به شکل گنبد خانه ای در فضای این مدارس جای دارد و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ – 16 اسلایدی

تاریخچه مسجد – مدرسه ی آقا بزرگ کاشان توسط حاج محمد تقی مشهور به خانیان برای امام دامادش ملا مهدی نراقی ملقب به آقا بزرگ احداث شده است.این بنا به نام های حاج محمد تقی، آقا بزرگی و نراقی مشهور است. سردر بنای سردر که به صورت بنایی مجزا و خاص طراحی شده است خاطره سردر باغ های سنتی ایران را به ذهن می آورد. معمولا سردر مدارس علمیه حتی با توجه به ارتفاع بیشتر کاملا در دل بنای حوزه جای گرفته و به صورت بنای مجزا طراحی نمی شود. شامل توضیحات و عکس فهرست: سردر بادگیرها مسجد شبستان گنبد خانه محراب مدرسه علمیه تلفیق عملکرد مسجد و مدرسه نظام هندسی بنا انطباق با اقلیم تزئینات این فایل پاورپوینت در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور – درس طراحی معماری 1 – 29 اسلایدی

مدرسه هنر با سقفی پوشیده از چمن در سنگاپور :  انسان اگربتواند محل تحصیل خـود را انتخـاب کنـد بدون شک مدرسه هنری که سقف آن پـوشیـده از گیاه است را انتخاب می کند ، مدرسـه ای کـه ظـاهـر آن نمـایـان محلـی بـرای کسـب هنـر مـی بـاشــد ، بــه طوریکه انسان از دیدن ایـن معمـاری عجیـب و زیبـا سیر نمی شود و هر آنچه به آن می نگرد به زیبایی و شگفتی آن بیشتر پی می بـرد و در فکـر فـرو مـی رود. طراح هنرمنداین مدرسه ، فناوری های نویـن و نمـا پـردازی را بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت طـوری خلــق کرده است که هر بیننده ای را متحیر می سازد نمای شیشه این ساختمان و پـوشـش گیـاهـی سقـف مدرسه هنر، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود رایگان کلاس درس دبیرستان ـ ویژگیها

پیش گفتار استاندارد کلاس درس دبیرستان- ویژگیهاکه توسط کمیسیون های مربوط تهیه وتدوین شده ودرهفتادوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان ومصالح ساختمانی مورخ 16/10/81               مورد تاییدقرارگرفته  است، اینک به استنادبندیک ماده 3 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استانداردملی ایران منتشرمی شود. برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپیشرفت های ملی وجهانی درزمینه صنایع ،علوم وخدمات استاندارد های ملی ایران درمواقع لزوم تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یاتکمیل این استانداردهاارائه شود، درهنگام تجدیدنظردرکمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرارخواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره ازآخرین تجدید نظرآنهااستفاده کرد.درتهیه وتدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجودونیازهای جامعه درحد امکان بین این استانداردواستانداردملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجادشود. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...