or

بایگانی برچسب: قانون احداث پایانه های مسافربری

قانون پایانه های مسافربری

4-3-2- قانون پایانه های مسافربری(کتاب سبز شهرداری ها-جلد تاسیسات و خدمات شهری) با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژه ها هر روز پذیرای مراجعین بیشتری شدند و به تدریج به صورت یک معضل شهری بویژه برای شهرهای بزرگ درآمدند. از همین رو مسئولین امور به فکر ساماندهی حمل و نقل مسافر در شهر افتادند و در …

ادامه...