بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح جامع

طرح جامع ملک آباد

  طرح جامع تفصیلی ملک آباد استان خراسان رضوی مهندسین مشاور ساز آب شرق در سال 1390 تهیه شده PDF در 6 جلد فهرست مطالب جلدهای طرح جامع تفصیلی ملک آباد جلد اول: بررسی حوزه نفوذ بخش اول: تعیین و بررسی حوزه نفوذ خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر تعیین روستاهای خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی روستاهای خدمات گیر نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر شناخت کمبودهای تاسیسات زیر بنایی، خدمات رفاهی و تجهیزات روستاهای خدمات گیر تعیین حریم شهر و پهنه بندی آن جلد دوم: بررسی و شناخت شهر (بخش اول) بخش دوم : بررسی و شناخت شهر خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی و زیست محیطی شهر و اطراف آن مکان ها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح جامع خواف

  جلد اول طرح جامع خواف : گزارش مرحله اول بررسی کلی منطقه ای موقعیت منطقه ای شهر خواف بررسی حوزه نفوذ موقعیت نسبی شهر خواف در ارتباط با روستاها و مراکز سکونتی حوزه نفوذ تحلیلی بر اقتصاد منطقه ای در شهر خواف و حوزه نفوذ تعیین توان های منطقه ای توسعه در حوزه نفوذ شهر خواف محدودیت های توسعه در حوزه نفوذ شهری خواف (شهرستان خواف) سلسله مراتب عملکردی در حوزه نفوذ بلافصل شهر خواف سلسله مراتب کارکردی ترسیم شده در ناحیه تربت جام و جایگاه عملکردی شهر خواف حوزه های همگن و هم پیوند شهری و روستایی در حوزه نفوذ شهر خواف نتایج موجود از مطالعه منطقه ای (حوزه نفوذ) شهر خواف بررسی و شناخت شهر شناخت تاریخچه، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح جامع کلات

  فهرست مطالب طرح جامع کلات : تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه و روند رشد آن وجه تسمیه کلات نادر تاریخچه و علل پیدایش مراحل توسعه شهر کلات خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر کلات موقعیت جغرافیایی شهر زمین شناسی شهر کلات (خاک، زلزله، آب های زیرزمینی و غیره) منابع و نحوه تأمین آب شرب بر اساس اطلاعات موجود اقلیم (درجه حرارت، بارش، باد و …) سیستم حرکت آبهای سطحی و موقعیت مسیل ها در شهر نحوه دفع آبهای سطح در شهر و معایب آن خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر کلات خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن خصوصیات اجتماعی شهر و تأثیر آنها در توسعه شهر تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در محلات شهر خصوصیات اقتصادی شهر کلات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح جامع مراغه

جلد های طرح جامع مراغه : جلد سوم: تجزیه و تحلیل، استنتاج از بررسی ها نتایج مربوط به شهر تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود پیشبینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات، توسط سایر سازمان های موثر در عمران شهر برآورد کمبود (کمی و کیفی) و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی (شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آبهای سطحی، تلفن، گاز …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...