بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح جامع

دانلود طرح جامع اقبالیه | گزارش وضع موجود طرح جامع شهر اقبالیه

گزارش مرحله شناخت وضع موجود طرح جامع اقبالیه را در سه جلد به صورت PDF با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید. اقبالیه از شهرهای استان قزوین می باشد که طرح جامع آن توسط مهندسین مشاور شارستان در سال 1390 تهیه شده است. فهرست مطالب طرح جامع اقبالیه : جلد اول: بررسی کلی منطقه ای مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه نحوه توزیع جمعیت در منطقه وضع ارتباطات در منطقه اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن طرح و برنامه های بخشی- منطقه ای موثر بر شهر و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور آبادیها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر جمع بندی ویژگی های منطقه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح جامع چادگان | طرح توسعه و عمران شهر چادگان

طرح جامع چادگان از شهرهای استان اصفهان توسط مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش تهیه شده است. فایل PDF کاربری اراضی پیشنهادی را به همراه گزارش هر سه مرحله طرح با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب جلدهای طرح جامع چادگان : مرحله اول طرح جامع چادگان : بررسی و شناخت شهر شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر چادگان و روند رشد آن در ادوار گذشته خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر خصوصیات اقتصادی شهر امکانات مالی ، اعتباری ، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمان های مؤثر در عمران شهر خصوصیات کالبدی مرحله دوم طرح جامع چادگان : نتایج مربوط به شهر تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح جامع محمدشهر | دانلود طرح جامع راهبردی – ساختاری محمدشهر

طرح جامع محمدشهر توسط مهندسان مشاور باوند و با مدیریت مهندسان مشاور پارس بوم در سال 1390 تهیه شد. فایل PDF طرح جامع محمدشهر یا همون طرح راهبردی – ساختاری محمدشهر را در 153 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب طرح جامع محمدشهر : وضعیت نظام شهری حوزه کرج – شهریار کانون های شهری حوزه نظام استقرار کانون های شهری جمعیت کانون های شهری حوزه نظام توزیع سکونت، فعالیت و خدمات سازمان فضایی حوزه و نقش مراکز شهری برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران محمدشهر تشخیص و تحلیل وضعیت ساختاری شهر چشم انداز و هدف های توسعه محمدشهر راهبردهای توسعه در محمدشهر سیاست های توسعه و عمران موضوعی و موردی برنامه ریزی ساختاری توسعه و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...