بایگانی/آرشیو برچسب ها : طراحی شهری

دانلود فایل ورد طراحی شهری – شهر سازی

مقدمه:طرح مسئله در بین تمام رشته های طراحی،طراحی شهری بیشترین تاثیر را بر ماهیت شهرها و زندگی شهری دارد. هر چه قدر هم الگوی پیشنهادی کاربری زمین که توسط برنامه ریزان شهری تجویز می شود،منطقی و موجه و ساختمان ها و ماهیت منظر آن زیبا و مفید باشد،این ترکیب کلی سه بعدی فرم ها و فضاها است که به یک شهر شخصیت می دهد. طراحی شهری حاوی اقدامات هماهنگ و خودآگاهانه در طراحی شهرهای جدید و سکونتگاه های دیگر انسانی و یا طراحی مجدد شهرهای موجود و یا بخشهایی از آنها در پاسخگویی به نیازهای ساکنان است ورای آن طراحی شهری نشان دهندهء اقدامات ارادی در خلق تغییرات مثبت در جهان است،اعم از تغییرات کالبدی یا اجتماعی . کار طراحی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله نقش اقلیم در طراحی شهری

نقش اقلیم در طراحی شهری هدف اصلی در این تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید .در واقع شهرها ،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند .این تأثیر پذیری تا قبل از پیدایش مادر شهرها و شهرهای بزرگ تقریباً یکسویه بوده و از آن به بعد شهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تأثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی میکرو را پدید آورده اند به گونه ای که امروزه یک قلمرو اقلیمی خاص به نام ” میکرو کلیمای شهری” ظهور …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود لیست عناوین پیشنهادی پایان نامه برنامه ریزی و طراحی شهری ( شامل عناوین دفاع شده)

دانلود لیست عناوین پیشنهادی پایان نامه برنامه ریزی و طراحی شهری ( شامل عناوین دفاع شده) برنامه ریزی شهری طراحی شهری [download id=”83880″]

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسی فرآیند طراحی شهری ” نمونه موردی منطقه کیانپارس اهواز ”

بررسی فرآیند طراحی شهری ” نمونه موردی منطقه کیانپارس اهواز ” اهداف کلان : برای خیابان اصلی وجاده ساحلی کیانپارس • بدنه : – نظم بخشی نماهای مغشوش ومتنوع خیابان اصلی – سامان بخشی و تکمیل جدارهای فکر نشده ی رو به رود جاده ساحلی • راه : – تعریف مسیر پیاده برای دسترسی به ساحلی وعبور امن و جاذب – رفع تداخل های حرکتی سواره و پیاده که در اثر الگوی شطرنجی بافت عارض گشته است • رفتار : – تامین امکان رفتار های متنوع در حوزه های تعریفف شفده بفرای آن رفتفار و برطرف کردن تداخل رفتار • کیفیت : استفاده از قابلیت های رود درایجاد عملکرد خاص تر و متناس با موقعیت ویژه ی پارک – استفاده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سنجش مکان در طراحی شهری (محله اصغر آباد رباط کریم)

سنجش مکان در طراحی شهری (محله اصغر آباد) گزارش پلیس چک تکنیک مکان سنجی PLACECHECK مقدمه . تکنیک مکان سنجی  (پلیس چک)یکی از تکنیک های جدید در طراحی شهری است.که توسط رابرت کوان از طرف”سازمان اتحاد شهری”برای مشارکت دادن مردم و شهروندان عادی در ارزیابی محیط های شهری تدوین گردیده است.در این تکنیک تا حد امکان از پرداختن به مباحث تجریدی که به دشواری قابل ارزیابی هستند و کاربرد اطلاعات و واژگان حرفه ای رایج در تکنیکهای تخصیصی ،که معمولان مانع مشارکت گروهای غیر متخصص میگردد،پرهیز شده است.در حال حاضر این تکنیک به شکل فزاینده ای جهت استفاده در تدوین اسناد هدایت طراحی از سوی حرفه مندان و جوامع محلی مورد استقبال قرار گرفته است.                                                                   . سنجش کیفیت مکانهای شهری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...