بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه بیوشیمی دکتر جعفرنژاد pdf

دانلود مقاله راجب علم بیوشیمی

بیوشیمی : بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به 100 سال نمی رسد ولیکن در طول 50 سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد . بیوشیمی شامل 3 رشته است . 1- Structural biochemistry  è بیوشیمی ساختمانی 2- Metabolic biochemistry è بیوشیمی متابولیکی 3-clinical biochemistry è بیوشیمی کلینیکی ١- ساختمانی : علمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه بیوشیمی – مقدمات علوم پایه ۱

دانلود جزوه بیوشیمی – مقدمات علوم پایه ۱ جزوه بیوشیمی توسط دکتر فریده اسفندی، دکتر عبدالحسین باستانی، دکتر نوشابه پژهان و دکتر بهرام یغمائی در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است بیوشیمی ( شیمی حیاتی – زیست شیمی ) دانشی است که در مورد مولکول های مختلف موجود در سلول ها و اندامک های زنده و واکنش های شیمیایی که در آنها صورت می گیرد بحث می کند. به عبارت ساده تر بیوشیمی یعنی درک و شناخت سلول در سطح مولکولی. طبق تعاریف بیوشیمی محدوده ی گسترده ای از بیولوژی سلولی، سیتو لوژی مولکولی و ژنتیک مولکولی را در بر می گیرد هدف بیوشیمی شرح و توصیف جزئیات مولکولی تمام فرآیندهای شیمیایی در سلولهای زنده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...