بایگانی/آرشیو برچسب ها : توریسم

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

فهرست مطالب عنوان                                                                    صفحه چکیده 3 مقدمه. 4 تعریف گردشگری.. ……..5 مبانی نظری……………………………………………………………………… 11 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………..16 اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………17 الف- اثر مستقیم.. 17 ب-اثر غیرمستقیم.. 17 عوامل موثر بر گردشگری …………………………………………………………………19 پیشینه تحقیق.. 23 مشکلات توسعه گردشگری.. 28 بحث و نتایج.. 32 پشنهادات و راهکارها   33 منابع و ماخذ. 36 چکیده : بررسی سیاست های دولت و دستگاههای مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی، با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیایت گذاری کارآمدی که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود تحقیق توانمندیهای منطقه توریستی شهرکرد

  جهانگردی روندی که است ازدیرباز با اشکال خاص خود درجوامع انسانی وجود داشته وتدریجا طی مراحل تاریخی سیر تکاملی خود را تا عصرحاضر پیموده است. این پدیده عموما بربنیادعامل اساسی سفر وجابه جایی قراردارد که خود زاده نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است. در این میان جاذبه های توریستی ایران قادرند در کنار توانمندی های میراث فرهنگی کمک شایانی به بهبود وضعیت توریسم ایران نمایند وبا توجه به این که بررسی و شناخت جاذبه های گردشگری هرشهر اهمیت زیادی دارند، لذا این تحقیق در صدد است که مشکلات وموانع رشد صنعت گردشگری در شهرکرد را شناسایی کرده ودر جهت بهبود آن راهکارهایی را ارائه دهد. انسان ها دراولین سفرهای خود با سختی ها ومشکلات بی شماری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

چكيده درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد. تحقيق داراي 5 فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است. در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است. در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 8 بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...