اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس

اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس ارزش حسابرسی در چیست؟ (Audit Value Proposition) گزارش پژوهشی ACCA (July 2010): ارزش حسابرسی طبق دیدگاه روسای کمیته حسابرسی پاسخ سنتی: اعتبار بخشی به صورت های مالی: کاهش ریسک اطلاعات ارائه یک دیدگاه مستقل در مورد آنچه مدیریت تولید کرده است. آیا حسابرسان همان گونه که یک رئیس کمیته حسابرسی گفته است چشم و گوش سهامداران در شرکت هستند؟ طرح ابهامات در مورد کیفیت حسابرسی و سودمندی روش فعلی اعتباربخشی و گزارش آن به ذینفعان پروژه Value of Audit (KPMG) آیا مدل حسابرسی همگام با تغییر و تکامل کسب و کار و نیز ریسک ها تکامل یافته است تا همچنان معتبر باقی بماند؟ اعتماد به حسابرسان چگونه افزایش یابد؟ کیفیت حسابرسی آیا سرمایه گذار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پرسشنامه مدیریتی

به نام خدا توضیحات و معرفی پرسشنامه و هدف از تکمیل آن دریافت اطلاعات کلی شخص مورد سوال از جمله سن، جنس، مدت سکونت در محله، میزان تحصیلات، مالک یا مستاجر، مکان پرسش و تاریخ و ساعت مباحث مدیریتی در محله خود فردی را به عنوان معتمد مردم می شناسید؟ الف-بله                                                                         ب-خیر تابحال شده برای انجام یا پیگیری امور مربوط به محله خود به شهرداری یا نهاد رسمی دیگری مراجعه نمایید؟ الف-بله                                                                       ب-خیر اگر قرار باشد در محله شما یک مراسم خاص برگزار شود، تا چه میزان تمایل به مشارکت در این امور دارید؟ الف-بسیار زیاد           ب-زیاد             ج-متوسط معمولی            د- کم              ه- بسیار کم از عملکرد شهرداری ناحیه/ منطقه خود تا چه میزان راضی هستید؟ الف-بسیار زیاد           ب-زیاد             ج-متوسط معمولی            …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

موزه ایران باستان

موزه ایران باستان، اولین موزهٔ ایران، در ابتدای خیابان ۳۰ تیر، در خیابان امام خمینی تهران واقع است. موزه ی ملی ایران که عملیات ساخت آن در سال ١٣١٣ خ. آغاز و در سال ١٣١۶ در دو قسمت مجزا به بهره برداری رسید، نه تنها بزرگترین موزه ی باستان شناسی و تاریخ ایران است، بلکه از نظر حجم، کیفیت و تنوع آثاریکی از چند موزه ی بزرگ جهان و به عنوان موزه ی مادر محسوب می شود. موزه ی ملی از دو بخش و ساختمان مجزا تشکیل شده است: موزه ی ایران باستان که تاریخ تاسیس آن همان ١٣١۶ است و موزه ی دوره ی اسلامی که در سال ١٣٧۵ رسما افتتاح شد. در سال ١٣٠٨ خورشیدی، به دنبال تصویب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نمونه متن تقدیر و تشکر پایان نامه

متن تقدیر و تشکر پایان نامه خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند. تقدیم به وجود با ارزشتان…   تقدیم به پدر، مادر و همسر عزیزم و به تمام آزاد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی) Jazani’s Job Creation Questionnaire با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید. 1= مخالف … 2= نامطمئن …3= موافق 1. من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می کنم. 2. اگر قرار باشد سوال هایی بپرسم که امیدی به دریافت جواب آن ها ندارم برای من اتلاف وقت است. 3. من بیشتر از اکثر مردم حواسم را روی موضوعات مورد علاقه ام متمرکز می کنم. 4. به نظر من روش گام به گام بهترین روش حل مسائل و مشکلات است. 5. عقایدی را که به نظر می رسد باعث ناراحتی دیگران در گروه می شود، به ندرت بیان می کنم. 6. زمان زیادی را صرف این …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...