استاندارد های برنامه ریزی شرایط اضطراری در هتل ها

استاندارد های برنامه ریزی شرایط اضطراری در هتل ها یک برنامه شرایط اضطراری، در بر گیرنده اطلاع رسانی و تخلیه بنا باید تهیه شود و اطلاعات راجع به برنامه در میز پذیرش در دسترس باشد. طرح باید شامل پیشنهادات و نحوه عملکرد برای افراد با ناتواناییهای جسمی باشد. درها در طول مسیرهای خروج اضطراری باید خصوصیات قابلیت دسترسی برای معلولین مشابه درهای مشخص شده در بخش D باشند. درها و مسیرها باید همچنین به گونه‌ای علامتگذاری شده باشند که برای همه افراد قابل تشخیص باشند، از جمله افرادی که مشکل خواندن دارند، مانند کودکان و افرادی که به زبانهای دیگر صحبت می‌کنند. افرادی که مشکلات بینایی دارند نیاز به روشهایی [ابزاری] برای تعیین موقعیت سریع راههای خروج دارند – علائم قابل لمس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های علامتگذاری در هتل ها

استاندارد های علامتگذاری در هتل ها علامتگذاری باید آسان و به زبان ساده باشد. استفاده از علائم گرافیکی برای افرادی مانند کودکان با مشکلات خواندن و افراد با زبانهای دیگر، مفید است. یک خط واضح (خوانا) و تضاد رنگی واضح علامتگذاری را برای خواندن همه به خصوص افراد با مشکلات بینایی، آسان می کند. مفهوم علامت باید واضح، از نظر فرهنگی جهانی شده باشد و معماگونه نباشد. برای تسهیل خوانایی، نوشته‌های برجسته باید دارای لبه های نرم باشند. علائم پیدا کردن مسیر باید در تمامی نقاطی که نیاز به تصمیم گیری در آنها وجود دارد، موجود باشند. علامتها باید در سمت قفل در، در ارتفاعی مناسب قرار گیرد و نور کافی داشته باشد. استانداردهای طراحی M علامتگذاری (عمومی) درجه1 درجه2 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های اطلاعات و ارتباطات در هتل ها

استاندارد های اطلاعات و ارتباطات در هتل ها استراتژیهای ارتباطی و اطلاعاتی قابل دسترسی برای معلولین، اساس ارائه خدمات عالی برای مصرف کننده می باشد. فرمها، اطلاعات هتل و کتابچه های راهنما داخل اتاقها با شکل بندی واضح و خوانا باید تهیه شود. برای رسیدن به درجات بالاتر قابلیت دسترسی برای معلولین، اطلاعات چاپ شده نیز باید با خط بریل موجود باشد. پلان مسیرهای اضطراری تخلیه بنا باید به همه صورتهای مختلف موجود باشد، شامل خط بریل، شکل بندی واضح و خوانا، بر روی دیسکت، که به طور واضح مسیرهای خروجی امن از مجموعه هتل را مشخص نماید. برای تأمین بالاترین درجه قابلیت دسترسی برای معلولین، یک TTY باید در میز پذیرش موجود باشد و کارمندان مسئول به کاربری آن وارد باشند. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های سرویسهای بهداشتی در هتل ها

استاندارد های سرویسهای بهداشتی در هتل ها با وجود اینکه اکثر افراد با ناتواناییهای جسمانی، به طور مستقل از حمام و دستشویی استفاده می کنند، برخی افراد نیاز به همراه دارند. اگر همراه از جنسیت مشابه باشد، تأمین کمک در سرویسهای بهداشتی عمومی برای آن جنسیت آسان است. در شرایط دیگر سرویسهای مستقل مورد نیاز است. به طور ایده آل همه سرویسهای بهداشتی عمومی باید قابل کاربری برای معلولین باشند. یک سرویس مستقل یک جنسی/فامیلی نیز باید نزدیک سرویسهای عمومی تأمین شود. جهت چرخش در، بسیار مهم است چراکه در صورت نبودن فضای کافی ممکن است افراد معلول قادر به خارج شدن نباشند. همچنین چرخش در، برای تضمین اینکه یک فرد با صندلی چرخدار می تواند وارد اتاقک توالت شود، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های اتاقهای مهمان و سوئیتها در هتل ها

استاندارد های اتاقهای مهمان و سوئیتها در هتل ها اتاقهای معلولین باید در مجموعه هتل پراکنده باشند و موقعیتشان در نقشه تخلیه بنا مشخص شده باشد. اتاق/سوئیت معلولین باید دو کنترل چشمی (Door viewer) نصب شده بر روی در داشته باشد و همچنین باید مجهز به سیستمهای امنیتی و اعلام خطر صوتی و تصویری برای ایمنی و آتش سوزی باشد. کم بودن فضای مانور در کنار در اتاقهای مهمان یکی از مشکلات رایج برای قابلیت دسترسی معلولین می‌باشد. اتاقهای مهمان مخصوص معلولین باید فضای کافی حرکتی در طول اتاق، همچنین جای چرخش صندلی چرخدار حداقل در یک طرف تخت، در مقابل کمد لباس، و داخل حمام داشته باشند. علاوه بر اینها، در مقابل در سمت قفل آن، باید دارای فضای آزادکافی باشد. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...