دانلود بررسی چالش‌های مدیریت یکپارچه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

دانلود بررسی چالش‌های مدیریت یکپارچه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران گزارش شماره ۴۲۷ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ چکیده اجرای طرح های توسعه شهری مهمترین بعد آنها به شمار می رود؛ چرا که تمامی فعالیت های برنامه ریزی از تهیه تا تصویب طرحها به منظور اجرای آنها انجام می شود. در حالی که، بیشتر تمرکز حول محور تهیه و سپس، تصویب طرح های توسعه شهری است و زمانی که طرح برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود، گویی که این فرآیند به اتمام رسیده است و هیچگونه وظیفه یا رسالتی بر عهده سایر دستگاه های دخیل در مدیریت شهری نیست. چنین برداشتی در نبود قوانین و مقررات لازم برای یکپارچه سازی تهیه تا اجرای طرح های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود طراحی پارک تفریحی آموزشی تفکیک پسماند

دانلود طراحی پارک تفریحی آموزشی تفکیک پسماند پروژه طراحی پارک تفریحی آموزشی تفکیک گزارش شماره ۴۳۰ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ چکیده بازی راهکاری جذاب برای آموزش به افراد است. پژوهش های مختلف حاکی از نقش انگیزش های مثبت ایجاد شده از طریق سرگرمی در آموزش رفتارهای بهتر به افراد است. این دسته رفتارها می بایست برای شهروندان تبیین و به آنها آموزش داده شود. از این دسته رفتارها می توان به نحوه استفاده از تسهیلات شهری، نوع پوشش در سطح شهر، قوانین مرتبط با رفت و آمد با وسایل نقلیه در شهر و نحوه برخورد با پسماند اشاره کرد. این پژوهش متمرکز بر ایده پردازی و طراحی المان هایی است که با استفاده از نشاط انگیزی شهروندان را به …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود فایل های آموزشی برج خنک کننده

دانلود فایل های آموزشی برج خنک کننده فایل های آموزشی در زمینه های گوناگون برج خنک کننده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران فهرست مطالب فایل های آموزشی برج خنک کننده : سیستم تزریق اسید در برج های خنک کننده دستورالعمل بهره برداری پس از راه اندازی در بـرج خنک کننده برج های خنک کننده با فن دمنده (Forced draft cooling tower) برج خنک کننده خشک برج های خنک کننده ترکیبی (Hybrid cooling tower) برج خنک کننده با جریان متقابل (counter flow) برج خنک کننده با جریان متقاطع (Cross flow Cooling tower) سیستم های خنک کننده یک بار گذر (ONCE THROUGH) کنترل رسوبات بیولوژیکی دربرج خنک کننده چک کردن و ثبت متغیرها در کنترل برج خنک کننده سیستم تزریق مواد شیمیایی دربرج خنک کن سیستم تزریق کلر دربرج خنک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت جزوه کاشت گیاهان دارویی

دانلود پاورپوینت جزوه کاشت گیاهان دارویی ریحان žآماده سازی خاک : žپس از برداشت محصول کود حیوانی پوسیده به خاک اضافه می شود همچنین پس از انجام شخم عمیق و قبل از کشت 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت، 55 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس باید به خاک اضافه کرد. اواخر زمستان بستر خاک را برای کشت ریحان باید آماده نمود. فصل بهار هنگام آماده سازی زمین 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت و همچنین پس از اولین برداشت 40 تا 50 کیلوگرم در هکتار ازت به خاک می توان اضافه نمود. ž žتاریخ و فواصل کاشت : žریحان را باید با گیاهانی به تناوب کشت کرد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود دستورکار کارگاه نقشه برداری

دانلود دستورکار کارگاه نقشه برداری ۱ سرفصل های دستورکار کارگاه نقشه برداری ۱ : فصل اول: دستورکار جلسه اول: آشنایی با متر کشی؛ ایجاد دو نقطه به فاصله حدود ۲۰ متر و طولیابی بین آنها با متر به روش تکرار مقدمه تئوری مطالب مورد نظر در جلسه اول عملیات نقشه برداری در این جلسه انتظار میرود تجهیزات مورد نیاز سوالات فصل دوم: دستورکار جلسه دوم: امتداد گذاری یا ژالن گذاری بین ۲ نقطه ایجاد شده و پیکیتاژ بین آنها با فواصل ۵ متری. اخراج عمود از نقاط پیکیتاژ شده به کمک متر مقدمه تئوری مطالب مورد نظر در جلسه دوم عملیات نقشه برداری در این جلسه انتظار میرود تجهیزات مورد نیاز سوالات فصل سوم: دستورکار جلسه سوم: تهیه نقشه به …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...