استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها

استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها همه مهمانها باید به همه امکانات دسترسی داشته باشند تا از اقامتشان بیشترین لذت را ببرند. دسترسی معلولین به رستورانها و چایخانه‌ها با تأمین راههای ارتباطی مناسب و هموار تسهیل می شود (به بخش C‌ مراجعه شود). سطوح مسیرهای دسترسی معلولین باید با محیط اطرافش تضاد رنگی داشته باشد تا به جهت یابی کمک کند (این کار به خصوص برای افرادی که دید ضعیف دارند مفید است). برای مسیرهای سرویس  غذا در رستورانهای سلف سرویس باید فضای حرکتی مناسب وکافی در نظر گرفته شود و پیشخوان سینیهای  سلف سرویس باید در ارتفاع مناسبی هم برای استفاده ایستاده و هم برای استفاده نشسته قرار گیرند. محوطه غذای سلف سرویس باید دارای ارتفاع مناسبی باشد که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد آسانسورها در هتل ها

استاندارد آسانسورها در هتل ها آسانسورهای قابل دسترسی معلولین باید در مسیرهای قابل دسترسی هماهنگ با بخش C قرار گیرند. جایی که از رمپها مطابق با بخش C برای غلبه بر تغییر ارتفاع سطوح استفاده می شود ممکن است نیازی به آسانسور نباشد. آسانسورها باید خودکار باشند و دکمه های بکار رفته در آن باید پاسخگوی نیازهای عملکردی متنوعی مانند قابلیت دسترسی، سرعت عمل و ضعفهای بینایی باشد. بهترین دسترسی زمانی تأمین می شود که از علایم صوتی برای مشخص کردن طبقات مختلف، همچنین جهت حرکت آسانسور استفاده شود. این علایم علاوه بر مهم بودن برای افراد دارای مشکلات بینایی، برای همه کاربران آسانسور مفیدند. زمان کافی در هنگام بسته شدن در، به افرادی که از وسایل کمکی حرکتی استفاده می کنند برای دسترسی، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های درها در هتل ها

استاندارد های درها در هتل ها برای افراد با صندلی چرخدار، سایر وسایل کمکی برای حرکت معلولین و تحویل کالا، درگاههای پهن لازمند. هر چند، یک آستانه برآمده برای دسترسی اختلال ایجاد می‌کند. افراد ذکر شده به علاوه کودکان، سالمندان یا حتی کسانی که در حال حمل بسته‌ای هستند، برای باز کردن درهای سنگین دچار مشکل می‌شوند و درها با بازشوی اتوماتیک برایشان سودمند است. دسترسی درجه 1 مستلزم حداقل اندازه های مورد نیاز برای درگاهها می‌باشد. درجه های بالاتر بازشوهای بزرگتر برای ارائه خدمات اقامتی به افراد بیشتر را می‌طلبند. دقت در جهت چرخش (بازشدن) در می تواند کارایی را تسهیل کند در عین حال خطر برای دیگر عابرین را کاهش می‌دهد. استفاده از درهای کشویی برای بعضی افراد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استاندارد های مسیرهای حرکتی هتل

استاندارد های مسیرهای حرکتی هتل مسیرهای جابجایی تأمین یک مسیر باز برای جابجایی داخل ساختمان ضروری است. هر مسیر جابجایی باید عرض لازم برای حرکت افراد با صندلی چرخدار، وسایل کمکی برای حرکت معلولین و یا راه رفتن دو نفر در کنار هم را داشته باشد. علاوه بر اینها باید به فضای لازم برای حرکت و چرخش وسایل کمکی حرکتی توجه کرد. برای مثال در حالیکه ممکن است عرض یک راهرو به اندازه حرکت مستقیم برای صندلی چرخدار مناسب باشد ولی امکان چرخش با آن برای تغییر مسیر وجود نداشته باشد. دسترسیهای درجه1 دارای حداقل عرض مسیر حرکت در داخل ساختمان است. سطوح بالاتر دسترسی با افزایش عرض مسیرها حاصل می‌شود. استفاده از تضاد رنگی و یا سطوح با پوششهای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

استانداردهای ورودی ها، لابی و پذیرش هتل

استانداردهای ورودی ها، لابی و پذیرش هتل ورودی اصلی طرح و کارایی ورودیها تأثیر مستقیمی بر استقلال و وقار افراد  در ورود و خروج به یک ساختمان دارند. المانهایی چون سایبان‌ها می‌توانند تأثیر شرایط جوی بر این محوطه نسبتاً شلوغ را محدود کنند. سایبانها همچنین ورودی را برای افراد با ناتوانایی‌ها در تشخیص یا کسانی که با ساختمان آشنا نیستند، واضح تر می کند. یک ورودی قابل دسترسی باید مجهز به درهای بازشوی اتوماتیک باشد. ورودیهایی که قابل دسترسی برای معلولین نیستند باید علایم هدایت کننده ای مطابق بخش M داشته باشند که به نزدیکترین ورودی قابل دسترسی برای معلولین اشاره کند. برای دستیابی به دسترسی حداقل، ورودیهای قابل دسترسی برای معلولین باید به تعداد خروجیهای ذکر شده در قوانین محلی ساختمان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...