پیشگامان معماری مدرن

پیشگامان معماری مدرن رایت   باز بودن پلان ،‌ فضا ،‌ مصالح ،‌ را از معماری ژاپن بر گرفت و به آمریکا و در نتیجه جنبش معماری مدرن غرب وارد کرد. باز بودن فضا و پلان  کاملاً با سرشت زندگی آمریکایی هماهنگی داشت. این فضا ها فصلی از سرگذشتی بودند بسیار وسیعتر و بغرنجتر از آنچه حتی به تصور رایت در می آمد. برای نمونه ساختمان تایسن که رایت در سال 1990 بر بلندیهای ویسکانسین بنا کرد جامعیت فضایی آمریکا را در خانه ای گرد آورده بود که روح آن اساساً شرقی بود. گاهی دشوار است آنجا را که گذشته پایان می گیرد و حال آغاز می شود به وضوح تفکیک کنیم. قرون و اعصار مراحلی از تکامل اند که نه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پیچیدگی در معماری

پیچیدگی در معماری نظریه ای در ” توسعه فرکتال بر معماری ” و نظریه آشفتگی و شهر و …   مقدمه بیش از دو دهه است که رابطه ای پیچیده و متناقض بین معماری و علوم پیچیده وجود داشته است . گر چه­از آن زمان اصل این­رابطه تغییر یافته ، اما نقطه اتصالی به نام هندسه فرکتال بین آنها وجود دارد . هم معماران و هم ریاضی دانان ، هر کدام حول این موضوع که چه چیزی ممکن است یا ممکن نیست هندسه فرکتال را به وجود آورده و تعاریفی ارایه داده اند که به طرز ناباورانه­ای شباهت های کمی بین تعاریف آنها از معماری فرکتال وجود دارد . از طرفی هر کدام از تعاریف نیز علامت تشخیص منحصر به فردی ندارد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

جایزه معماری پریتزکر

جایزه معماری پریتزکر در دورانی که کثرت گرایی جهانی هر آئینه چهره خود را در عرصه ها و مقولات مختلف بیشتر به ما می نمایاند، به راستی بر اساس کدامین معیار ثابت می توان معماری را ارزش گذاری کرد ونمونه ای را از نمونه دیگر موفق تر و حائز اهمیت بیشتری دانست.اما از آنجا که همواره ساخت در معماری به دلیل پر هزینه بودن فرایندش، مستلزم تصمیم گیری گروهی سرمایه گذار است و اینان نیز مایلند طرح مطلوب خود را از بین چند طرح گزینش کنند، داوران مسابقات ملزم به اتخاذ تصمیماتی قطعی در باب انتخاب یک طرح به عنوان طرح اول می باشند. شرایط مذکور در مورد جوایزی که به طرح های ساخته شده داده می شوند نیز صدق …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

کلیسای نوتردام

کلیسای نوتردام ازیک معبد ژوپیر تا مبدل به یک کلیسای رومی شدن سیر تاریخی مکانی است که هم اینک عمارتی در آن واقع شده که همگان به عنوان کلیسای جامع نوتردام نام میبرند که ما حصل اراده مارسیو دسالی برای ساخت یک کلیسای جامع به منظور پذیرفتن خیل بیشتری از مردم میباشدکلیسایی که از جانب او وقف مریم باکره شدهر چند که ساخت بنا در سال ۱۱۶۳ میلادی اغاز شدتقریبا تا ۱۸۰ سال بعد یعنی در حدود سال ۱۳۴۵میلادی به پایان نرسیدساخت در یک دوره ای تاریک از تاریخ جهل اروپا صورت گرفت کلیسای جامع راوی کتاب مقدس در نقاشی هایش درگاه عظیمش وشیشه های رنگین شگفت انگیزش میباشد با کامل شدن طبقات در سال ۱۱۸۳میلادی کار ساخت صحن وسالن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نور در معماری

نور در معماری زیبائی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهومی ندارد.زیبائی حقیقتی با نور معرفت درک می گردد و زیبائی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینائی است دیده می شود. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبائی به چشم آید و رنگ و سایر زیبائیهای شیء جلوه کند. بنابراین بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...