دانلود کتاب Barcelona Green Infrastructure

دانلود کتاب Barcelona Green Infrastructure Barcelona green infrastructure and biodiversity plan 2020. Summary فرمت فایل:  Pdf تعداد صفحات: 42 حجم: 5.45 مگابایت

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات شهر سازی – سرمایه اجتماعی

دانلود مجموعه مقالات شهر سازی – سرمایه اجتماعی ارتباط بین مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت ذهنی و عینی محیط شهری بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله های شهری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهرستان بانه تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری فرمت فایل: Pdf تعداد فایل: 6 حجم: 15.7 مگابایت

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات شهرسازی – پروژه های پرچم و محرک توسعه

دانلود مجموعه مقالات شهرسازی – پروژه های پرچم و محرک توسعه شناسایی محرک ها و امکان سنجی به کارگیری رویکرد اعیان سازی در بافت های فرسوده محله ابیوردی شیراز پیاده راه محرک توسعه در بافت کهن شهری نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها، بافت تاریخی یزد   طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه فرمت فایل: Pdf تعداد فایل: 4 حجم: 4.43 مگابایت

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات گروه های ویژه اجتماعی (سالمندان)

دانلود مجموعه مقالات گروه های ویژه اجتماعی (سالمندان) بررسی جامعه شناختی رابطه ی سبک زندگی و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند شهر گرگان شاخص های مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار سالمندان با استفاده از رویکرد مشارکتی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی ارزیابی شاخص های فضایی- کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل شدن به شهر دوستدار سالمند فرمت فایل: Pdf تعداد فایل: 4 حجم: 6 مگابایت

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه مقالات شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی

دانلود مجموعه مقالات شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی فهرست موارد مقالات: مجموعه گزارش های دانش شهر 004 جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد بالادستی 006 وضعیت شهروندی در شهر تهران 013 مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندان 016 معلولیت و شهروندی 024 شهروندی و سالمندی 027 کودکان و شهروندی 028 شهروندی فعال و نظارت شهروندی 035 شهروندی در دوران پساملی از گره های سنتی تا پاتوق های شهری امروزی، لزوم شهر شهروندگرا بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک نمونه موردی شهرهای گله دار، ورزنه و هیدج تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان مشارکت شهروندان و برنامه های اوقات فراغت شاخصهای شهرامن دراسلام و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت شهری درارتقای امنیت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...