تا شامِ آخر

نزدیک شو اگر چه نگاهت ممنوع است زنجیره‌ی اشاره چنان از هم پاشیده است که حلقه‌های نگاه در هم قرار نمی‌گیرد. دنیا نشانه‌های ما را در حول و حوش غفلت خود دیده است و چشم پوشیده است. نزدیک شو اگر چه حضورت ممنوع است. وقت صدای ترس خاموش شد گلوی هوا و ارتعاشی دوید در زبان که حنجره به صفت‌هایش بدگمان شد. تا اینکه یک شب از خم طاقی یک صدایت لرزید و ریخت در ته ظلمت و گنبد سکوت در معرق درد برآمد. یک یک درآمدیم در هندسه انتظار و هر کدام روی نیمکتی یا زیر طاقی و گوشه میدانی خلوت کردیم: سیمای تابخورده که خاک را چون شیارهایش آراسته است. و خیره مانده است در نفرتی قدیمی که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

4 گام کلیدی شناخت ضوابط میان طبقه و نحوه محاسبه مساحت و ارتفاع آن 1399

میان طبقه چیست؟ مطابق بند  22-2-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان طبقه ای که تراز کف آن بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان به گونه ای قرار دارد که از فضاي زیر آن که قابل تصرف است دسترسی دارد و مساحت آن مطابق مقررات، نسبتی کوچکتر از مساحت فضای زیر آن است. مطابق بند  3-1-1-71  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طبقه ای واقع در بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که حـداکثر یـکسوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد. به جز در موارد خاص صنعتی، مجموع مساحت میان طبقهدر یک طبقه نباید از یک سوم مساحت کل همان طبقه بیشتر شود. مساحت میان طبقه مطابق بند  4-2-4-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان  در صورت انطباق با تمام شرایط …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ورزش های بومی سنتی استان آذربایجان شرقی

ورزش های بومی سنتی  استان آذربایجان شرقی    – قراقوش سالما یره قان اولار       1 تعداد بازیکنان: هشت نفر به بالا سن بازیکنان: نوجوانان وجوانان محوطه بازیکنان: زمین هموار مسطح اندازه زمین: :20*15 متر وسایل مورد نیاز: یک عدد توپ کوچک از اهداف این بازی نیز بالا بردن چابکی و چالاکی وسرعت وقدرت بازیکنان است. شرح بازی: اعضای یک تیم براساس توافق ویا قرعه کشی به حالت دایره در نقطه شروع بازی قرار گرفته وبا قرار  دادن دو دست روی زانوها،خم میشوند،نفرات تیم دیگر روی آنها سوار میشوند توپ بازی در دست یکی ازنفرات سواره قرار میگیرد،که این توپ را به یکدیگر پاس میدهند و هر بار که توپ را پاس میدهند نام بازی را را تکرار میکنند.بازی به نحو …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش سوم

بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش سوم دامنه نوسان عملکردها: ساختار هر شهر از سطوح مراتبی مختلف با مقیاس های گوناگون شهری، منطقه ای، ناحیه ای، محله ای، زیرمحله ای و … تشکیل یافته است. هر فعالیت و عملکردی نیز دارای مقیاس است و چنانچه دو مقیاس پیش گفته با یکدیگر منطبق باشند از یک سو عملکرد و فعالیت به خوبی انجام شده و از سوی دیگر سطح مورد نظر از ساختار شهر نیز به نحو موثری از خدمات و فعالیت بهره مند می شوند، اما اگر دو سطح مذکور با یکدیگر انطباق نداشته باشند، مشکلات عدیده ای را برای هر دو به دنبال خواند داشت. این امر بر آن مفهوم است که وجود تناسب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت ششم

4-1-1-3- ساختار طبیعی و محیط زیست شهری هدف: حفظ ساختار و مناظر طبیعی منطقه راهبردها: برنامه ریزی برای استفاده مناسب از بسترهای طبیعی موجود سیاست ها: توجه به آبهای سطحی و مسیل ها توجه به باغات و عدم تخریب آنها توجه به کوه های سهند جنوب محدوده ساخت کارخانه ها در بیرون از شهرک و با رعایت فاصله مناسب عدم استفاده از منابع سوختی فسیلی جلوگیری از صدمه زدن به درختان و به طور کلی فضای سبز شهری 5-1-1-3- کاربری اراضی هدف: توزیع مناسب کاربری ها با توجه به نیازهای منطقه در مقیاس های مختلف راهبردها: بهره برداری از حداکثر قابلیت بهینه اراضی تنظیم سلسله مراتب کانون های خدماتی و فضاهای جمعی با موقعیت جغرافیایی مناسب و متناسب آنها استفاده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...