معرفی راهکارهای روند اخذ اقامت استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص باید مراحل زیر طی شود. 1- پیش از هر چیز باید مطمئن شویدکه آیا مهارت و تخصص شما در حال حاضر در استرالیا مورد نیاز می باشد یا خیر. فراموش نکنید که استرالیا به این دلیل اجازه مهاجرت را به شما می دهد که بتوانید وارد بازار کار استرالیا شده و در جهت پیشرفت صنعتی، علمی و اجتماعی آن کشور قدمی بردارید. بنا بر این اگر به این نتیجه برسندکه مهارت شما در زمینه ای می باشد که در حال حاضر متخصصین آن در خود استرالیا بی کار هسنتد، به شما اجازه اقامت و مهاجرت به استرالیا را نخواهند داد. من از کجا مطلع گردم که آنها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله نظریه تقصیر -خطر- تضمین حق- مطلق خطر

1)نظریه تقصیر 2)نظریه خطر 3)نظریه تضمین حق 4)نظریه مطلق خطر   نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد.در واقع زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان،مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.   نظریه خطر:بر این اساس ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کسی که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به 1)نظریه تقصیر 2)نظریه خطر 3)نظریه تضمین حق 4)نظریه مطلق خطر   نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله آشنایی با مجامع قضائی بین المللی

آشنایی با مجامع قضائی بین المللی ب)-ساختار سازمانی دیوان دادگستری بین المللی‏ 1)-ترکیب دیوان و نحوه انتخاب قضاوت: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بدون توجه به ملیت خاص آنان انتخاب‏ می‏گردند. قضاوت دیوان،دارای شخصیت والای اخلاقی بوده و می‏بایست شرایط لازمه‏ برای نصب بالاترین مناصب قضائی را در کشور خود،دارا باشند و یا اینکه‏ علی الاصول صلاحیت آنان در حقوق بین الملل زبانزد عام و خاص باشد. از هر ملیت نمی‏تواند بیش از یک نفر عضو دیوان گردد.بدیگر سخن دو قاضی دیوان دادگستری بین المللی نمی‏توانند از یک کشور باشند. برطبق مواد 2 و 3 و 9 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی،قضات دیوان‏ می‏بایست بیانگر حضور سیستم‏های اصلی حقوقی در دیوان باشند.تعداد قابل توجهی از قضات دیوان دائمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

چکیده این مقال به مقایسه اجمالی این دو لایحه و طرح و نقد و بررسی هر یک می پردازد. مقدمه از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی» و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. این مسأله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود. حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند. در این زمینه، بیش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله توسعه انسانى از دیدگاه اسلام

توسعه انسانى از دیدگاه اسلام چکیده: این سؤال که «معیارها و شاخص هاى توسعه انسانى چیست» با رویکردهاى گوناگونى قابل بررسى است. این که دین اسلام نیز درباره «توسعه انسانى»1 حرفى براى گفتن دارد یا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است. بى شک، در طرح کامل اندیشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها یک منظومه معرفتى تشکیل مى دهد که نظام اقتصادى در آن جایگاه ویژه اى دارد. در داخل همین نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است که خود به حوزه هاى ریزترى تقسیم مى شود. با بروز پیامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پایدار ضرورت پیدا کرد و تحقیقات، گزارش ها و گردهمایى هاى زیادى در سطح جهانى …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...