مقاله توسعه در نظام سیاسی اسلام

توسعه در نظام سیاسی اسلام موضوعاتی، از قبیل‌ جایگاه‌ مردم‌ در حکومت، مشارکت‌ سیاسی، موضع‌ حکومت‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ شکل‌ گیری‌ احزاب‌ سیاسی‌ و نقش‌ آنها در حکومت، ماهیت‌ نظام‌ ولایی‌ و تعامل‌ آن‌ با مردم‌ سالاری، کثرت‌ گرایی‌ سیاسی‌ در حکومت‌ اسلامی‌ و توسعه‌ سیاسی‌ و رابطه‌ یا تعامل‌ آن‌ با ولایت‌ فقیه‌ برخی‌ از مسایلی‌ است‌ که‌ پس‌ از تغییر نظام‌ سیاسی‌ در ایران‌ و تأسیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مورد توجه‌ محافل‌ علمی‌ و سیاسی‌ داخل‌ و خارج‌ ایران قرار گرفته‌ است. آنچه‌ در این‌ گفتار مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، پاسخ‌ به‌ یک‌ سؤ‌ال‌ مهم‌ در چارچوب‌ فعلیت‌ نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ با برداشت‌ شیعی‌ از حکومت‌ است‌ که‌ آیا چه‌ نوع‌ توسعه‌ سیاسی‌ اصولاً‌ در حکومت‌ اسلامی‌ امکان‌پذیر است‌ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله توسعه حق محور

توسعه حق محور نسرین مصفا* چکیده ادبیات بین‌المللی توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای رهیافت «توسعه حق محور» را مورد توجه قرار داده است. این رهیافت مبیّن یک چارچوب مفهومی برای فرآیند توسعه انسانی است که از چندین جریان فکری و اجرایی تکامل یافته است و در حال حاضر در گفتمان جهانی حقوق بشر و توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد. سال‌ها است که توسعه، دغدغه بشر می‌باشد و آمار‌های موجود در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که به‌رغم فعالیت‌های گسترده بین‌المللی و پیشرفت‌ها، هنوز بخش عظیمی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات زندگی محرومند و برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی‌در عمل نتوانسته‌ است در زندگی آن‌ها تغییر اساسی به وجود آورد. با توجه به آن‌چه بیان شد، این مقاله بر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله جامعی راجب لفظ بیگانه در گرفتن تابعیت

ب ـ مفهوم واژه بیگانه کلمات Alien، Foreign و Foreigner در زبان انگلیسی به معنای بیگانه، اجنبی و یا خارجی آمده است. در ترمینولوژی حقوق واژه بیگانه چنین تعریف شده است: «کسی‌که فاقد تابعیت کشور معینی است نسبت به دولت آن کشور و افراد آن، اجنبی (بیگانه) محسوب می‌شود»[1]] فرهنگ لغت Black’s در این زمینه بیان می‌دارد: «یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کشور دیگری است و یا تحت صلاحیت کشور دیگری قرار دارد»[2]] بنابراین بیگانه شخصی است که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر و خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری، تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد نمی‌باشد[3]] واژه بیگانه یک مفهوم کاملاً نسبی است؛ چرا که بیگانه بودن یک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله جامعی راجب تابعیت کشورهای خارجی

تابعیت–ملاحظات عمومی فصل اول.مبنا و طبیعت تابعیت– ẓNationalite??Ẓ قسمت 1-تعریف تابعیت تابعیت کلمه‏ایست که از ابتدای بوجود آمدن حقوق بین المللی خصوصی شده‏ و عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را بدولت معینی مربوط میسازد و از این‏ توضیح 3 عامل:دولت.افراد و رابطه نتیجه میشود: الف-دولت دولت ناشی از حقوق عمومی و دارای شخصیت حقوقی بین المللی است که قدرت‏ اعطاء تابعیت ببعضی اشخاص(و تحت شرائط خاصی حق ندادن و احیانا سلب تابعیت از کسان دیگر را)دارا میباشد. حق مذکور موقعی می‏پذیرد که عواملی بشرح زیر موجود باشند: 1-ملت-ملت مرکب از افراد اصلی و عنصر مشکل یکدولت است زیرا وجود دولتی بدون ملت محال است.و حال آنککه ملتی بدون دولت همه وقت موجود است. باید در نظر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقى

بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقى محمد هاشم رضایى اشاره نوشته حاضر که فرادست خواننده قرار دارد کوشیده است مفاهیم «تابعیت» و «اقامتگاه» را، که از موضوعات ومسائل حقوق بین المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نماید ابتدا به طور اجمال، به پیشینه تاریخى، چگونگى تغییر ملاکها و جدایى آن دو مفهوم از ملاحظات دینى، اشاره نموده است و سپس به معرفى، ماهیت آن دو با توجه به وجود «مرزهاى» مستقل بین المللى که بعد از قرن نوزدهم بین دولتها به وجود آمدند، پرداخته است، و در گام بعد به روشهاى تعیین تابعیت اصلى و در نهایت به تفکیک واحصاء ملاکهاى تفکیک بین مفاهیم «تابعیت» و «اقامتگاه» آشنا خواهیم شد . 1 ـ پیشینه تاریخى هنگامى که اسلام ظهور([1]) کرد و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...