کنترلر ها


کنترلر ها

 

 

 

مقدمه:

ریز پردازنده ها و میکروکنترلرها در طراحی سیستمهای کنترل برای طیف وسیعی از وسایل و کاربرد ها استفاده می شود. پیشرفتی که در این زمینه پدید آمده است.

نگرشی همه جانبه را از طرف متخصصین و علاقمندان  به این شاخه می طلبد. در این زمینه PLC یا کنترل گر منطقی برنامه پذیر از جایگاه خاصی برخوردار است. از ساده ترین فرآیندهایی که می توان بصورت توابع منطقی پیاده سازی کرد تا پیچیده ترین فرایندهای صنعتی، قابل پیاده سازی با PLC ها می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه:

نخستین OLC در سال 1969 پدید آمد. اکنون این وسایل کاربرد وسعی دارند و از واحدهای کوچک برای استفاده با 20ورودی/ خروجی دیجیتال تا سیستمهای کاملی که می توانند برای تعداد زیادی از ورودی/خروجیها، دیجیتال یا آنالوگ، بکار روند؛ توسعه یافته اند و همچنین می توانند حالات کنترلی نسبت -انتگرال- مشتق را برآورده سازند.

 

کنترل گرها:

یک سیستم کنترل ممکن است چه وظیفه ای داشته باشد؟ ممکن است به کنترل مجموعه ای از وقایع یا نگهداری برخی مقادیر ثابت یا پیگیری برخی تغییرات از پیش تعیین شده نیازمند باشد. برای مثال، سیستم کنترل برای ماشین مته کاری خودکار(شکل 1-1 الف) ممکن است به موارد زیر نیازمند باشد:

شروع به چرخش مته هنگامی که قطعه کار در محل خود میباشد ، اغاز مته کاری هنگامی که مته به سطح قطعه کار می رسد توقف مته کاری هنگامی که مته به عمق مورد نظر برسد، عقب کشیدن مته و خاموش کردن آن و انتظار برای قرار گرفتن قطعه کار بعدی پیش از تکرار اعمال فوق.

یک سیستم کنترل دیگر(1-1ب) می تواند برای کنترل تعداد مواردی که روی یک نوار نقاله  در حرکتند و راهنمایی آنها به بخش بسته بندی استفاده شود. ورودیهای چنین سیستم کنترلی می تواند از کلیدهای بسته یا باز باشد. مثل حضور قطعه کار که می تواند با حرکت دادن آن در مقابل یک کلید و بستن آن  نمایش داده شود یا حس گرهایی مانند آنچه که برای دما و میزان عبور بکار می روند. کنترل گر می تواند برای فعال سازی یکموتور برای حرکت جسمی به محلی دیگر، یا برای  چرخاندن شیر و یا شاید  روشن و خاموش کردن گرمکن بکار رود.

 

شکل1-1و مثالی از اعمال کنترلی و برخی حسگرهای ورودی(الف) در ماشین مته کاری خودکار (ب) در یک سیستم بسته بندی

کنترل گر ممکن است چه قالبی داشته باشد؟ برای یک ماشین مته کاری خودکار، می توانیم مدارهای الکترونیکی را که رد انها باز یا بسته شدن کلید ها سبب روشن شدن موتورها یا فعال شدن شیرها می گردد، برقرار کنیم. بنابراین بسته شدن یک کلید رله ای رافعال می کند که در اثر ان جریان الکتریکی به موتور برقرار شده و باعث گردش مته می شود(شکل 2-1) .

کلیدی دیگر می تواند رله ای را فعال سازد و جریان را در اختیار شیر هیدرولیکی قرار دهد تا در نتیجه آن قطعه کار به واسطه اعمال فشار به پیستون داخل سیلندر هیدرولیکی به محل مورد نظر حرکت داده شود. چنین مدارهای الکتریکی می بایست خاص ماشین مته کاری خودکار باشد. برای کنترل تعداد موراد قرار گرفته در یک بسته به طریق مشابه می بایست مدارهای الکتریکی شامل حس گر وموتور برقرار ساخت. بهر حال، مدارهای کنترل گری که برای این دو وضعیت بکار می روند متفاوت خواهند بود. در فرم قراردادی یک سیستم کنترل،قوانینی سیستم کنترل را اداره می کنند و هنگامی که اعمال آماده سازی می شوند اتصالات این اعمال را مشخص می سازند. اگر قوانینی که برای کنترل اعمال بکار می رود تغییر یابد، اتصالات نیز می بایست عوض شود.

 

 

 

شکل 2-1 یک مدار کنترل

 

 

سیستم کنترل شده توسط ریزپردازنده:

بجای سیستم بندی هر مدار کنترلبرای هر وضعیت خاص، اگر از سیستم بر پایه ریز پردازنده استفاده کنیم و برنامه ای بنویسیم تا به ریز پردازنده در رابطه با چگونگی عکس العمل در برابر هر سیگنال ورودی گرفته شده از کلیدها فرمان دهد و خروجیهای مورد نظر را در اختیار موتورها و شیرها بگذارد، می توانیم از یک سیستم پایه برای همه وضعیتها استفاده کنیم. بنابراین باید برنامه ای به فرم زیر داشته باشیم.

اگر کلید A بسته است خروجی به مدار موتور منتقل شود.

اگر کلید B بسته است خروجی به مدار شیر منتقل شود.

با تغییر دستورات برنامه می توانیم از سیستم ریز پردازنده مشابه برای کنترل وضعیتهای متعددی استفاده کنیم.

برای مثال، ماشین های لباسشویی خانگی از سیستم ریز پردازنده استفاده می کنند. ورودیهای این مدار از صفحه کلیدی که برای انتخاب برنامه شستشوی دلخواه تعبیه شده است، کلیدی که بسته بودن در ماشین را مشخص می کند، حس گری که دمای آب را تعیین می کند و کلیدی که سطح آب را آشکار می سازد، گرفته می شود. بر پایه این ورودیها ریز پردازنده چنان برنامه ریزی می شود تا خروجیهایی را تولید کند که موتور را به حرکت در اورد و سرعت آنرا کنترل کند، شیرهای اب سرد و گرم را باز یا بسته کند، پمپ خشک کن را روشن کند، کنترل گرم کن آب و بسته بودن در را کنترل کند بصورتیکه در ماشین را تا هنگام کامل شدن برنامه شستشو نتوان باز کرد.

کنترل گر منطقی برنامه پرداز:

یک کنترل گر منطقی برنامه پذیر (PLC) شکل خاصی از کنترل گر بر پایه ریز پردازنده است که از حافظه برنامه پذیر برای ذخیره دستورات و پیاده سازی توابعی مانند توابع منطقی،ترتیبی، زمانبندی، شمارش و توابع محاسباتی برای کنترل ماشینها و فرآیندهای وابسته استفاده می کند.(شکل3-1) و  چنان طراحی شده است تا مهندسینی که با کاتمپیوتر  و زبانهای محاسباتی آشنایی دارند با آن کار کنند.

این عناصر چنان طراحی شده اند که فقط برنامه نویسان کامپیوتر بتوانند آنها را تغییر دهند و یا تنظیم کنند. بنابراین طراحان(PLC) آنرا پیش برنامه ریزی کرده اند، بصورتیکه رنامه کنترلی می تواند با استفاده از یک قالب ساده وارد شود.

عبارت منطقی به این علت بکار می رود که برنامه ریزی بر پایه پیاده سازی توابع منطقی و اعمال روی کلیدها می باشد، یعنی اگرA   یا B رخ دهد Cروشن شود  اگر A,B رخ دهد D روشن می شود.

ابزارهای ورودی مثلاً حس گرها مثل کلید و ابزارهای خروجی که در این سیستم کنترل می شوند، مثل موتور، شیر و … به PLC متصل می شوند. کابر پس مجموعه ای پس از دستورات ، شبیه برنامه، را به حافظه PLC وارد می کند. سپس کنترل گر هر یک از ورودیها و خروجی ها را بسته و به این برنامه ریزی بررسی می کند. و فرمان کنترلی را که بر اساس آن برنامه ریزی شده است صادر می نماید.

 

 

تفاوت بین PLC و کامپیوترها:

PLC ها با کامپیوتر ها مشابهت دارند ولی از سوی دیگر کامپیوتر ها برای محاسبات  و نمایش مراحل بهینه سازی شده اند. در حالیکه PLC برای مراحل کنترلی و محیطهای صنعتی آماده سازی می شوند. بنابراین:

 1. با استقامت خاصی طراحی شده اند تا در برابر ارتعاشات، دما،رطوبت و اعوجاج ایستادگی کنند.
 2. دارای مدارهای واسطی برای ورودیها و خروجیها در داخل کنترل هستند.
 3. به سادگی برنامه ریزی شده و زبان نویسی قابل درکی دارند که بر مبنای اعمال منطقی و کلید زنی است.

سخت افزار:

معمولا سیستم PLC دارای پنج مولفه اصلی است مولفه ها عبارتنداز: واحد پردازش،حافظه، واحد منبع تغذیه، بخش واسطه ورودی /خروجی و ابزار برنامه ریزی. (شکل4-1) آرایش پایه را نمایش می دهد.

 

شکل 4-1 سیستم PLC

 

 1. واحد پردرش یا واحد پردازش مرکزی(CPU) بخشی است که شامل ریز پردازنده می باشد و سیگنالهای ورودی را تفسیر کرده و اعمال کنترلی را صادر می نماید، و بسته به برنامه ذخیره شده در حافظه، وضعیت انتخاب شده را به صورت سیگنال فعالساز به خروجیها منتقل می سازد.
 2. واحد منبع تغذیه برای تبدیل ولتاژa.c پایین (5V) برای پردازنده و مدارهایی لازم است که در بخش واسطه ورودی/خروجی قرار دارند.
 3. ابزار برنامه ریزی برای وارد کردن برنامه مورد نیاز به حافظه پردازنده بکار می رود. برنامه در این ابزار بهبود یافته و سپس به حافظه PLC منتقل می شود.
 4. واحد حافظه که برنامه در آن ذخیره شده است می بایست برای اجرای اعمال کنترلی توسط ریز پردازنده بکار گرفته شود.
 5. بخشهای ورودی و خروجی محلهایی هستند که پردازنده اطلاعات را از ابزارهای جانبی دریافت کرده و فرامین را برای ابزارهای جانبی ارسال می نماید. بنابراین ورودیها می تواند از کلیدها، هم چنانکه در شکل 1-1(الف) برای مته کاری خودکار بیان شد یا حس گرهای دیگر مثل سلولهای فتوالکتریک، همانطور در مکانیزم شمارنده شکل 1-1(ب)  آمد، حس گرهای حرارت، یا حس گرهای جریان و غیره گرفته  شود. خروجیها نیز می توانند سیم پیچ محرکه موتور، سیم پیچ استوانه ای شیرها و غیره باشد.

ابزارهای ورودی و خروجی با توجه به سیگنالهای داده شده که به صورت گسسته، دیجیتال و آنالوگ می باشند. دسته بندی می شوند. ابزارهای گیرنده سیگنالهای گسسته یا دیجیتال، انهایی هستند که با سیگنالهای قطع یا وصل کار می کنند. بنابراین کلیدی که به عنوان ایزار گیرنده سیگنال گسسته کار می کند یا فاقد ولتاژ است و یا ولتاژ دارد.

ابزارهای دیجیتال می توانند اساساً ابزارهای گسسته ای فرض شوند که مجموعه ای از سیگنالهای قطع- وصل را می سازند. ابزارهای آنالوگ سیگنالی را فراهم می اورند که انداره آن متناسب با اندازه متغییر برزرسی شده می باشد، برای مثال حس گرهای حرارت ولتاژی متناسب با دما ارائه می دهند.

 

 

طراحی‌مکانیکی سیستمPLC

دو نوع معمول از طراحی مکانیکی برای PLC وجود دارد، بصورت یک واحدی، و بصورت قطعه قطعه یا نوع قفسه ای. نوع یک واحدی معمولاً برای کنترل گرهای برنامه چذیر و کوچک بکار می رود و بصورت یک بسته فشرده وکامل شامل منبع تغذیه، پردازنده، حافظه، و واحدهای ورودی/خروجی می باشد( شکل 5-1 الف).

معمولاً چنین PLC هایی دارای 80 نقطه ورودی/خروجی و حافظه ای با قابلیت ذخیره 300تا100 دستورالعمل هستند. نوع قطعه قطعه شامل بخشهای مجزا برای منبع تغذیه، پردازنده و غیره می باشد که غالباً روی نوار داخل یک  محفظه فلزی نصب شده اند. نوع قفسه ای می تواند برای همه انواع کنترل گرهای برنامه پذیر بکار رود و شامل واحدهای عملیاتی مختلفی است که در یک بخش قرار گرفته اند تا به محلهای اتصال در قفسه اصلیب متصل شوند (شکل 5-1ب).

 

ب)                                                                   الف)

 

شکل 5-1 (الف) یک جعبه ای  –   (ب) نوع بخشی/ ریلی

ترکیبی از بخشهای مورد نیاز برای هدفی خاص توسط استفاده کننده انتخاب می شود و سپس در محل محفظه اصلی نصب می گردد. بنابراین به راحتی می توان با اضافه کردن بخشهای  ورودی/ خروجی بیشتر تعداد اتصالات ورودی/ خروجی را افزایش داد یا با افزایش واحد حافظه، حافظه آنرا گسترش داد.

برنامه هاتوسط ابزار برنامه ریزی به حافظه PLC وارد می شوند و بطور مداوم به PLC متصل نمی باشد و می توان آنرا بدون بروز اشکال از یک کنترل گر به دیگری منتقل کرد.  از آنجا که ابزار برنامه ریزی، برنامه ها را به حافظه PLC منقل می کند برای کار نیازی به اتصال ان به PLC نمی باشد.

ابزارهای برنامه ریزی می تواند یک ابزار قابل حمل، یک صفحه فرمان رومیزی و یا یک کامپیوتر باشد. سیستمهای قابل حمل شامل یک صفحه کلید کوچک و یک صفحه کرستال مایع (LCD) می باشد. شکل 6-1 قالب معمول آنرا نمایش می دهد. ابزارهای رومیزی می بایست یک صفحه نمایش همراه با یک صفحه کلید کامل و یک واحد نمایش تصویری داشته باشند. کامپیوترهای شخصی به عنوان ایستگاه های کاری برنامه ریزی کاربرد وسیعی دارند. برخی از PLC ها فقط نیازمند کامپیوتر با نرم افزار خاص هستند. برخی نیازمند کارهای ارتباطی خاص با PLC هستند.

شکل6-1 برنامه نویس قابل حمل

مزیت اصلی استفاده از کامپیوتر این است که برنامه می تواند روی دیسک سخت یا دیسکت ذخیره شده و به راحتی نسخه برداری شود. عیب این حالت این است که برنامه ریزی احتمالاً آسان نخواهد بود. صفحه فرمان قابل  حمل و نقل حاوی حجم کافی از حافظه است تا اجازه نگهداری برنامه ها به هنگام حمل از یک محل به محل دیگر را بدهد.

فقط در صورتی که برنامه طراحی شده در ابزار برنامه ریزی آماده باشد، به واحد حافظه PLC منتقل می شود.

 

 

 

ساختار داخلی:

شکل 7-1 ساختار پایه داخلی PLC رانمایش می دهد. ساختار شامل یک واحد پردازش مرکزی (CPU) حاوی سیستم ریز پردازنده، حافظه، و مدار ورودی /خروجی است. (CPU) همه اعمال داخلی PLC را کنترل و پردازش می کند و دارای پالس ساعتی با فرکانس بین 1تا 8MHZ  میباشد. این فرکانس سرعت کار PLC را تعیین کرده و امکان زمانبندی و همزمانی را برای سایر عناصر سیستم مهیا می سازد.

 

شکل7-1 ساختار PLC

 

 

اطلاعات درون PLC را سیگنالهای دیجیتال حمل می کنند. مسیرهای داخلی که از طریق آنها سیگنالهای  دیجیتال منتقل می شوند، گذرگاه نامیده می شود. از نظر فیزیکی، گذرگاه فقط تعدادی هادی است که سیگنال الکتریکی می تواند در ان جریان یابد. گذرگاهها می بایست یاروی فیبر مدار چاپی ترسیم شوند و یا بصورت کابلهای نواری بکار روند.

CPU از گذرگاه داده برای ارسال داده بین عناصر سازنده، از گذرگاه ادرس برای ارسال آدرس محلها جهت دسترسی به داده ذخیره شده واز گذرگاه کنترل برای ورودی/ خروجی و واحد ورودی/ خروجی بکار می رود.

 CPU

ساختارداخلیCPU به نوع ریزپردازنده بکار رفته بستگی دارد.بطورکلی دارای اجزای زیراست:

 1. یک واحد محاسبه و منطق(ALU) که مسئول انجام اعمال روی داده ها و پیاده سازی اعمال محاسباتی جمع و تفریق و اعمال منطقی AND- OR- NOT- XOR می باشد.
 2. حافظه که ثبات خوانده میشود. در داخل ریز پردازنده قرار گرفته است و برای ذخیره اطلاعات مربوط به اجرای برنامه بکار می رود.
 3. یک واحد کنترل که برای کنترل زمانبندی اعمال بکار می رود.

 گذرگاهها:

گذرگاهها مسیرهایی هستند که برای ارتباط داخل PLC بکار می روند. اطلاعات بصورت دودویی منتقل می شود، یعنی به صورت مجموعه ای از بیتها که هر بیت یک قلم دودوئی 0 یا 1 است یعنی حالتهای روشن یا خاموش. عبارت کلمه برای گروهی از بیتهای تشکیل دهنده اطلاعات بکار می رود. بنابراین یک کلمه 8 بیتی می تواند عدد دودویی 00100110 باشد. هر یک از بیتها بطور همزمان از طریق خط موازی متناظر منتقل خواهد شد. سیستم دارای چهار گذرگاه است:

 1. گذرگاه داده، داده های بکار رفته در پردازش توسط CPU را منتقل می کند. یک ریز پردازنده 8 بیتی دارای گذرگاه داخلی است که قادر است عدد 8 بیتی را منتقا کند. این بخش می تواند اعمالی را بین اعداد 8 بیتی انجام داده و نتایج را به صورت مقادیر 8 بیتی ارائه نماید.
 2. گذرگاه آدرس برای انتقال ادرس محلهای حافظه بکار می رود. بنابراین هر کلمه درحافظه می تواند جای گیرد، و هر خانه حافظه دارای یک آدرس یکتا است. شبیه خانه های یک شهر که دارای آدرس مجزا هستند و می توانند مکان یابی شوند، هر محل کلمه دارای یک آدرس است، بصورتی که داده ذخیره شده در یک محل خاص می تواند برای خواندن داده قرار گرفته در آنجا یا برای گذاشتن یعنی نوشتن داده در انجا در دسترس CPU قرار گیرد. گذرگاه آدرس شامل 8 خط باشد، تعداد کلمات 8 بیتی و در نتیجه تعداد ادرسهای مجزا، 28 = 256 خواهد بود. با 16 خط آدرس، امکان آدرس دهی 65536 آدرس را خواهیم داشت.
 3. گذرگاه کنترل سیگنالهای بکار رفته توسط CPU را منتقل می کند، مثل پیام آمادگی به ابزارهای حافظه که انها می بایست داده را از یک ابزار ورودی دریافت کنند یا داده را ارسال کنند و انتقال سیگنالهای زمان بندی که برای همزمان سازی اعمال بکار می روند.
 4. گذرگاه سیستم برای ارتباط بین درگاه ورودی/ خروجی بکار می رود.

حافظه:

چندین عصر حافظه در یک سیستم PLC وجود دارند:

 1. حافظه توسط خواندنی سیستم ROM برای ذخیره دائمی سیستم عامل و داده های ثابت مورد استفاده توسط CPU.
 2. حافظه با دسترسی اتفاقی RAM برای برنامه های استفاده کننده.
 3. حافظه با دسترسی اتفاقی RAM برای داده. این حافظه محلی است که اطلاعات ذخیره شده در آن شامل وضعیت ابزارهای ورودی و خروجی و مقادیر زمان سنج ها و شمارنده ها و سایر ابزارهای داخلی است. بهRAM داده گاهی جدول داده یا جدول ثبات نیز گفته می شود. بخشی از این حافظه یعنی بلوکی از آدرسهای آن برای آدرسهای ورودی و خروجی و حالتهای این ورودی ها و خروجی ها بکار می رود. بخشی برای مقادیر داده از پیش تعیین شده قرار خواهد گرفت و بخشی برای ذخیره مقادیر شمارنده ها، مقادیر زمان سنج ها و غیره بکار خواهند رفت.
 4. احتمالاً به عنوان یک بخش اضافی حافظه قابل حذف و برنامه ریزی فقط خواندنی (EPROM) به جای ROM که می تواند برنامه ریزی شود و پس از آن برنامه دائمی می شود.

برنامه ها و داده های موجود در RAM را استفاده کننده می تواند تغییر دهد. همه PLC ها دارای مقداری حافظه RAM هستند تا برنامه هایی را ذخیره کنند که استفاده کننده و داده های برنامه بهینه کرده اند. بهر حال برای جلوگیری از حذف برنامه به هنگام قطع منبع تغذیه، باتری در PLC به کار رفته است تا محتوای RAM  را برای یکدوره زمانی نگهداری کند. پس از تکمیل برنامه در RAM  می توان آنرا در یک (EPROM) پر کرد که اغلب اوقات به PLC متصل است و آنرا همیشگی کرد. بعلاوه بافر موقتی برای نگهداری کانالهای ورودی/خروجی وجود دارد.

ظرفیت ذخیره سازی واحد حافظه راتعداد کلمات دودویی ذخیره شده در ان تعیین می کند. بنابراین، اگر اندازه یک حافظه 256 کلمه باشد، می تواند 2048= 8* 256 بیت را اگر کلمات 8 بیتی بکار روند و 4096= 16* 256  بیت را از کلمات 16 بیتی بکار روند، ذخیره کند. اغلب اوقات حجم حافظه بر حسب تعداد محلهای موجود با فرض 1K معادل عدد 210 یعنی 1024 تعیین می شود. سازندگان، تراشه های حافظه را با محلهای ذخیره سازی دسته بندی شده در گروههای 1و4و8 بیتی ، رائه می نمایند.

یک حافظه 1* 4K  دارای 1024*1*4 بیت است. یک حافطه 8* 4K می تواند 4096 بایت را اشغال کند. با یک گذرگاه آدرس 16 بیتی می توانیم 216 آدرس مختلف داشته باشیم و همچنین با هر کلمه 8 بیتی که رد محل هر آدرس ذخیره می شود، می توانیم 8*16 2 محل ذخیره سازی داشته باشیم و بنابراین از حافظه 8*64K =10 2/8 *16 2 استفاده کنیم که آن را به صورت 4 تراشه حافظه 8* 16K جایگزین کنیم.

 واحد ورودی/ خروجی

واحد وردی/ خروجی واسطه ای بین سیستم و دنیای خارج می باشد، که امکان اتصال کانالهای ورودی/خروجی به ابزارهای ورودی مثل حسگرها و ابزار خروجی مثل موتورها و سیم پیچ ها  از طریق آن فراهم می آید. همچنین برنامه ها از صفحه کلید و از طریق واحد وردی/ خروجی وارد می شوند. هر نقطه ورودی/ خروجی دارای آدرس یکتایی است که توسط CPU استفاده می شود.

 

شکل8-1 عایق نوری

کانالهای ورودی /خروجی جداسازی و سرایط توابع سیگنالها را به صورتی فراهم می آورند که حسگرها و راه اندازها می توانند اغلب اوقات مستقیماً و بدون نیاز به مدارهای دیگر به ان متصل باشند. جداسازی الکتریکی از دنای خارج کعمولاً توسط عایق های نوری (رابط نوری نیز بکار می رود) ایجاد می شود. شکل 8-1 اصول یک عایق نوری را نمایش می دهد. هنگامی که پالس دیجیتال از دیود نوری (LED) عبور کند، یک پالس اشعه مادون قرمز تولید می شود.

این پالس توسط ترانزیستور نوری آشکار شده و به ولتاژی در این مدار تبدیل می شود. فاصله هوایی بین دیود نوری و ترانزیستور  نوری جداسازی الکتریکی را برآورد می کند در حالیکه این ترکیب برای یک پالس دیجیتال در یک مدار امکان رسیدن به پالس دیجیتال در مدار دیگر را فراهم می سازد. سیگنال دیجیتالی که معمولاً سازگار با ریز پردازنده PLC است، 5Vdc می باشد. به هر حال، شرایط کار سیگنال در کانال ورودی، با جداسازی، امکان اعمال طیف وسیعی از سیگنالهای ورودی به آن را فراهم میکند. محدوده ای از ورودیها می تواند برای PLC های بزرگتر موجود باشد مثل 240V-110V- 24V- 5V دیجیتال یا گسسته یعنی سیگنال قطع-وصل.(شکل 9-1).

شکل9-1. سطوح ورودی

PLC کوچک دارای یک نوع ورودی است. مثل24ولت. شکل 10-1 شکل پایه ای را که یک کانال ورودی dc  داراست ، نشان می دهد.

 

 

خروجیها معمولاً بر حسب نوع رله، نوع ترانزیستور یا نوع تریاک مشخص می شوند.

 1. در نوع رله ای، سیگنال خروجی PLC برای فعال سازی رله و در نتیجه کلید زنی در حدود چند آمپر به یک مدار خارجی ، به کار می رود. نه تنها امکان کلیدزنی جریانهای بزرگتر ار برای جریانهای کوچک فراهم می اورد بلکه PLC را از مدار خارجی جدا می کند. بهر حال، رله ها نسبتاً کند عمل می کنند. خروجیهای رله برای کلید زنی dc, ac مناسب می باشند. رله ها می توانند ضربه های بزرگ ولتاژ و جریان را تحمل کنند. شکل 11-1 ظاهر پایه خروجی رله را نمایش می دهد.

 

 

 1. نوع ترانزیستور خروجی از یک ترانزیستور برای کلید زنی جریان در مدار خارجی استفاده می کند این وضعیت سرعت کلید زنی به نسبت بالایی را فراهم می آورد. بهر حال این آرایش برای کلید زنی d.c است و در صورت وجود جریان اضافی و ولتاژ معکوس بالا آسیب خواهد دید. یک فیوز یا یک مدار الکترونیکی محافظ داخلی، به عنوان محافظ، استفاده می شود. عایقهای نوری برای جداسازی بکار می روند. شکل 12-1 قالب اصلی چنین کانال خروجی را نشان می دهد.

 

شکل12-1 قالب اصلی خروجی ترانزیستوری

 1. خروجیهای نوع تریاک ، همراه با جداسازی عایق نوری می تواند برای کنترل بارهایی که به منبع تغذیه ac متصل شده اند بکار رود. این ساختار فقط برای کار a.c است و به راحتی با اضافه جریان اسیب می بیند. فیوزها همواره برای حفاظت چنین خروجیهایی قرار می گیرند.

خروجی واحد ورودی/خروجی یک مقدار دیجیتال با سطح 5v خواهد بود به هر حال، پس از اعمال شرایط سیگنال توسط رله، ترانزیستور یا تریاک، خروجی کانال خروجی می تواند سیگنال کلید زنی 24v, 100Ma یک ولتاژ d.c با 110V ,1A یا شاید 240V, 1A یا 2A,240V حاصل از کانال خروجی تریاک باشد.(شکل 13-1)

 

 

برای PLC کوچک همه خروجیها از یک نوع خواهند بود. مثلاً 1A,240V بهر حال برای PLC های قطعه قطعه، محدوده ای از خروجیها با انتخاب بخشهای مختلف تهیه می شوند.

 

مزیت:

PLC ها دارای این مزیت  بزرگ می باشند که کنترل گر پایه مشابهی می تواند در محدوده وسیعی از سیستم های کنترلی به کار گرفته شود. برای بهبود یک سیستم کنترل و قوانین بکار رفته، تنها کاری که برای کاربر لازم است وارد کردن مجموعه دیگری از دستورات می باشد. نیازی به ساخت مجدد مدار و سیم بندی نمی باشد. نتیجه سیستمی انعطاف پذیر و اقتصادی است که می تواند با سیستمهای کنترل متفاوتی که از نظر پیچیدگی و ساختار تفاوتهای زیادی دارند بکار رود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *