دانلود فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی

دانلود فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی که ضابطه شماره ۶۴۸ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی :

فصل اول: معیارها و راهنماهای اکتشافی

 • آشنایی
 • کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی
 • معیارهای زمین شناسی
 • معیارها و راهنماهای ژئوشیمیایی
 • معیارها و راهنماهای ژئوفیزیکی
 • معیارها و راهنماهای دورسنجی
 • کانسارهای عناصر نادر خاکی

فصل دوم: فهرست خدمات مرحله شناسایی

 • آشنایی
 • مرحله جمع آوری داده ها و پردازش داده ها و انتخاب محدوده مناسب
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایههای اطلاعاتی پایه
 • بررسی صحرایی و نمونه برداری از محدوده های امیدبخش و الویت بندی و معرفی محدوده های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی
 • ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی

فصل سوم: فهرست خدمات مرحله پی جویی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی برای انجام عملیات پی جویی
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات ژئوشیمیایی
 • مطالعات ژئوفیزیک
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی و انجام آزمایش های شیمیایی و کانی شناسی
 • مطالعه و پردازش داده ها و اطلاعات
 • تعبیر و تفسیر
 • ساختار گزارش نهایی مرحله پی جویی

فصل چهارم: فهرست خدمات مرحله اکتشاف عمومی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی برای مطالعات اکتشاف عمومی
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات ژئوشیمیایی
 • مطالعات ژئوفیزیک
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی و انجام آزمایش های شیمیایی برای تعیین عناصر نادر خاکی و عناصر هم پاراژنز
 • انجام مطالعات تکمیلی مینرالوگرافی
 • مطالعات مهندسی و ژئومکانیکی
 • برداشت نمونه معرف
 • تعبیر و تفسیر نتایج
 • ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف عمومی

فصل پنجم: فهرست خدمات مرحله اکتشاف تفصیلی

 • آشنایی
 • جمع آوری داده ها
 • برنامه ریزی برای انجام عملیات اکتشاف تفصیلی
 • بررسی های زمین شناسی
 • حفریات اکتشافی
 • آماده سازی و انجام تجزیه های آزمایشگاهی
 • مطالعات کانی شناسی
 • مطالعات فرآوری
 • پردازش داده ها
 • مطالعات آب زمین شناسی
 • مطالعات زیست محیطی
 • تعبیر و تفسیر نتایج
 • گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 75
حجم: 900 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.