دانلود ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺪﺑﻮک اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎ – دﮐﺘﺮ امین نجفی

دانلود ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺪﺑﻮک اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎ – دﮐﺘﺮ امین نجفی

منابع انرژی دریایی به ویژگی های محیط دریایی وابسته می باشند: باد، امواج، جزر و مد، جریان ها، دما و غیره و البته زیست توده .

این منابع در طول زمان تغییر کرده و به صورت محیطی بسیار متغیر می باشند (به خصوص در مناطقی با جریان های قوی). بنابراین شناختن آنها با جزئیات دقیق به منظور ارزیابی پتانسیل واقعی انرژی و سودمندی پروژه انرژی دریایی حائز اهمیت می باشد. همچنین ویژگی های محیط فیزیکی در جنبه های ساختاری اثر خواهد گذاشت (به عنوان مثال، مقاومت در برابر باد و امواج). به طور مشابه، طبیعت بستر دریا انواع زیرسازی های امکان پذیر را تعیین خواهد کرد.

با این حال، محیط دریایی به جنبه های فیزیکی ختم نمی شود. به طور آشکار، ما باید محیط بیولوژیکی (جانداران و گیاهان را در نظر بگیریم و به طور کامل از تاثیر پروژه ها در تعادل زیست محیطی موجود آگاه باشیم.

شرایط بحرانی در دریا

به منظور اجرای یک تأسیسات دریایی مطابق طراحی انجام شده انتظار می رود که این تأسیسات بارهای متناوب در پی خستگی و بحرانی ترین شرایط محتمل در طول عمر خود شرایط بحرانی را تحمل کند. همچنین اغلب انتظارات بیشتری نیز وجود داشته، برای مثال سیستم مذکور باید بدون اختلال در فرآیند تحت شرایط سخت (نیمه بحرانی به درستی عمل کند. تا جایی که به سازه های اختصاص یافته به تبدیل انرژی دریایی مربوط می شود، بررسی دانش بارهای متناوب بنابر حداقل نیاز طراحی از اهمیت حداقلی برخوردار هستند.

البته ضروری است که این بارها را به درستی مدل سازی شده و پیچیدگی آنها و همچنین عوامل بارگذاری محیطی دیگر را نیز به عنوان مثال باد و جریان ها برای یک مبدل انرژی موجی) در نظر گرفت، اما بطور کلی شرایط موثر بر تأسیسات اغلب قابل مشاهده و اندازه گیری می باشند و در این امر مشکل اجرایی عمده ای وجود ندارد. از طرف دیگر، شرایط بحرانی و نیمه بحرانی با این تعریف به سختی قابل مشاهده می باشند و تعیین صحت مدل سازی آنها دشوار بوده و هیچ قطعیتی وجود ندارد که اطلاعات جمع آوری۔ شده برای حالات مذکور در شرایط عادی به آسانی قابل استناد (بدلیل برون یابی برای شرایط بحرانی) باشند: ممکن است شرایط بحرانی وجود داشته باشد که بعلت عدم تجربه آن شرایط نتایج غیر منتظره بوجود آید.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 780
حجم: 28.9 مگابایت
75,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.