دانلود راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز

راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز که ضابطه شماره ۷۶۴ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست مطالب راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز :

فصل اول: تعاریف

 • تعریف
 • طبقه بندی انواع بام سبز
 • دسته بندی انواع بام های سبز از نظر ساختار
 • انواع سیستم های بام سبز از نظر اجرا
 • اجزای بام سبز
 • اجزای اصلی بام سبز
 • اجزای جانبی بام سبز

فصل دوم: مراحل اجرای بام سبز و الزامات مترتب به آن

 • ملاحظات سازه ای در طراحی و اجرای بام سبز
 • کاشت گیاه
 • منابع تأمین آب برای آبیاری بام سبز
 • ضوابط ایمنی در بام سبز
 • ملاحظات اجرای بام سبز در ساختمان های موجود

فصل سوم: الزامات محیطی بام سبز

 • ملاحظات اجرای بام های سبز در اقلیم ایران
 • قابلیت های اجرای بام سبز در پهنه های مختلف اقلیمی ایران
 • الزامات عمومی اجرای بام سبز در اقلیم های مختلف ایران
 • ملاحظات ایجاد بام سبز براساس الگوهای شکلی بافت شهری
 • کاهش اثرات منفی سایه اندازی بر بام سبز میان ساختمان ها
 • کاهش تأثیر منفی جریان باد بر سطح بام سبز در شهرها
 • کاهش اثر گازهای استخراج شده از دودکش ها
 • کنترل اثرات انعکاسی نور خورشید از ساختمان های اطراف
 • هماهنگی با شکل بام متداول ساختمان ها (میزان شیب سقف)
 • پیش بینی نصب ابزار و تجهیزات فنی بر روی بام

پیوست ها

 • پیوست ۱: نمونه اجرای بام سبز در ایران
 • پیوست ۲: جداول راهنمای محاسبه مقادیر بار سقف و آب ذخیره شده در خاک و لایه زهکش
 • پیوست ۳: مروری اجمالی بر وضعیت متغیرهای اقلیمی در ایران
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 121
حجم: 5.13 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.