دانلود جزوه ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری دکتر رضوانی


دانلود جزوه ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری دکتر رضوانی

جزوه ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری که توسط دکتر محمدحسین رضوانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تهیه شده است. درس ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری با رویکرد شبکه های کامپیوتری در مقاطع کارشناسی ارشد کامپیوتر تدریس می شود.

فهرست مطالب جزوه ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری :

فصل اول: مفاهیم اولیه ارزیابی کارایی

 • تعریف ارزیابی کارایی (Performance Evaluation)
 • شرط مهم اندازه گیری کارایی
 • تعریف پایش ارزیابی (Performance Monitoring)
 • تعریف مدل (Model)
 • تعریف مدلسازی (Modeling)
 • انواع سنجه
 • تکنیک های حل مدل
 • تکنیک های تحلیلی مدلسازی
 • اهمیت متغیرهای تصادفی در مدلسازی سیستم
 • عناصر سیستم

فصل دوم: قانون لیتل و صف M/M/1

 • قانون لیتل
 • صف M/M/1

فصل سوم: فرآیندهای تصادفی (Stochastic Processes)

 • متغیر تصادفی
 • انواع متغیرهای تصادفی
 • تابع توزیع تجمعی
 • امید ریاضی متغیر تصادفی
 • گشتاور متغیر تصادفی
 • توابع توزیع گسسته
 • توابع توزیع پیوسته

فصل چهارم: زنجیره مارکوف زمان-گسسته (DTMC)

 • Discrete-Time Markov Chains (DTMC)
 • عناصر فرآیندهای تصادفی
 • پاک باختگی قمارباز
 • تعریف زنجیره مارکوف
 • احتمال انتقال ایستا
 • احتمال ماتریس انتقال
 • مثال تعمیر ویدیو سرور
 • ماتریس و شبکه انتقال وضعیت
 • فرآیند تنظیمات DTMC
 • عملیات تعمیر دو روز طول می کشد
 • تعریف وضعیت ها برای دو روز تعمیرات
 • ماتریس انتقال وضعیت برای دو روز تعمیرات
 • مثال انتخاب ISP جدید
 • تحلیل مارکوف
 • انتقال های n مرحله ای
 • احتمال انتقال های دومرحله ای
 • احتمال انتقال های n مرحله ای
 • ماتریس انتقال n مرحله ای برای حملات به سرور
 • بازنگری مسئله پاک باختگی قمارباز برای p=0.75
 • طبقه بندی وضعیت ها
 • مرور مفاهیم گفته شده
 • مثال های periodicity در مساله قمارباز
 • وضعیت های جاذب
 • وضعیت های جاذب در مساله قمارباز
 • راه حل مساله قمارباز
 • بازگشت به مثال انتخاب ISP
 • احتمال های انتقال برای n گام
 • احتمال های وضعیت پایداری (Steady-state)
 • معادلات وضعیت-پایدار برای مثال انتخاب ISP
 • نکاتی در خصوص وضعیت-پایدار
 • وجود احتمال های وضعیت-پایدار
 • بازی تخته ای Craps
 • محاسبه تابع جرم احتمال بازی Craps
 • بازی Craps به عنوان یک زنجیره مارکوف
 • شبکه بازی Craps
 • احتمال های گذرا برای بازی Craps
 • احتمال های وضعیت جذبی برای Craps
 • تفسیر شرایط وضعیت-پایدار
 • آنچه باید در مورد زنجیره های مارکوف بدانید!
 • آنچه باید در مورد ریاضیات DTMC ها بدانید!

فصل پنجم: زنجیره مارکوف زمان – پیوسته (CTMC)

 • Continuous-Time Markov Chains (CTMC)
 • ویژگی مارکوفی (Markovian Property)
 • توزیع نمایی
 • فرآیند پوآسان
 • نمودار نرخ (Rate Diagram)
 • ماتریس نرخ (Rate Matrix)
 • تحلیل گذرا (Transient Analysis)
 • ماتریس گذرا برای تحلیل گذرا
 • مثال عابربانک
 • پاسخ وضعیت پایدار (Steady state)
 • زنجیره مارکوف و پارامترهای مهم سیستم صف
 • فرآیندهای تولد مطلق
 • فرآیندهای مرگ مطلق
 • فرآیندهای تولد-مرگ (Birth and death processes)
 • صف های معروف
 • آنچه باید در مورد ریاضیات CTMC ها بدانید!

فصل ششم: مرور دوباره صف M/M/1 و قانون لیتل، با رویکرد زنجیره مارکوف

 • صف M/M/1
 • صف M/M/1 در حالت بافر نامحدود
 • صف M/M/1 در حالت بافر محدود
 • اثبات قانون لیتل با زنجیره مارکوف

فصل هفتم: مدلسازی سیستم های مهم صف

 • معادله تعادلی فرآیندهای تولد – مرگ
 • صف M/M/2
 • صف M/M/∞
 • صف ناامیدکننده (Queue with Discouragement)
 • صف M/M/N/N
 • صف M/M/N/K
 • صف M/G/1
 • صف اولویت
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: —
حجم: 38.4 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *