دانلود پاورپوینت مطالعه ای پیرامون رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان


دانلود پاورپوینت مطالعه ای پیرامون رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

(مطالعه ای در شرکت ملی پخش و پالایش فراوده های نفتی ایران)

بخش اول

Øبیان موضوع

Øاهداف تحقیق

Øتعریف واژگان واصطلاحات کلیدی

Øفرضیه های تحقیق

Øروش انجام پژوهش

Øمدل مفهومی تحقیق

 

بیان موضوع

در دنیای امروز که دنیای سازمان هاست، نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، محور رویکردهای مطالعه سازمانی بوده که در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کند بر این اساس توانمندسازی کارکنان از موضوعات پرکاربرد در ادبیات مدیریت و سازمان می باشد.

تعدادی از محققان در تلاش برای شناخت عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی، بر اهمیت نقش معنویت درکار به عنوان یکی از شرایط موفقیت توانمندسازی تاکید نموده اند.

معنویت در کار و تلاش برای انسانی تر کردن سازمان ها، یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 می باشد که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است و اهمیت و تعداد تحقیقات در این زمینه در حال افزایش است.

رابطه معنویت در کار با توانمندسازی کارکنان چگونه است؟

 

 اهداف تحقیق :

از اهداف اساسی انجام این تحقیق مطالعه رابطه بین معنویت و توانمندسازی کارکنان می باشد که در آن معنویت متغیر مستقل و توانمندسازی متغیر وابسته می باشد. با توجه به اینکه معنویت خود به ابعاد کار بامعنا، احساس همبستگی و همسویی ارزش ها قابل تقسیم است در این تحقیق رابطه میان هریک از ابعاد معنویت و توانمندسازی مورد بررسی قرار می­گیرد

تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

دراین تحقیق مبنای کار ما تعریف معنویت در کار توسط اشمس و دوچن می باشد که عبارت است از: “درک و شناسایی اینکه کارکنان زندگی درونی و باطنی دارند که به واسطه انجام کارهای با معنا در بستر اجتماعی افزایش می یابد و افزاینده آن می باشد (آشمس و دوچن، 2000).

کار معنادار: این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص می‌کند که چگونه کارکنان در کار روزمره‌شان در سطح فردی تعامل دارند.

احساس همبستگی: این بعد از معنویت در محیط کاردر سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می‌دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می‌دانند و این که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد.

همسویی ارزش ها: هم‌سویی با ارزش‌های سازمان به این معنی است که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد

تعریفی که در این تحقیق به آن اتکا می شود تعریف میشرا از توانمندسازی می باشد: “توانمندسازی به معنای ایجاد احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن شغل و در نهایت احساس داشتن اعتماد به دیگران می باشد (میشرا، 1992).”

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

.1بین کار بامعنا و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.

.2بین احساس همبستگی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.

.3بین همسویی ارزشها و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.

 

عناوین مطالب:

بخش اول
بیان موضوع
اهداف تحقیق
تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی
فرضیه های تحقیق
روش انجام پژوهش
مدل مفهومی تحقیق
بخش دوم
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
روش نمونه‌ گیری
روش های جمع‌آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
بخش سوم
تجزیه و تحلیل داده ها
بخش چهارم
نتیجه گیری

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 50
حجم: 2.59 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =