دانلود پاورپوینت سازه در معماری – انسان، طبیعت، معماری


دانلود پاورپوینت سازه در معماری – انسان، طبیعت، معماری

فهرست مطالب:

سازه در معماری

žدرسهایی از طبیعت

žمعماری با الهام از طبیعت

žالهام از طبیعت درطراحی سازه های بلند

žساختار تنسگریتی در معماری طبیعت

žسیستم های سازه ای

žسازه های ماکارونی

žمنابع

 

درسهائی از طبیعت

žاینکه بسیاری از روش های متداول در معماری مدرن، در بلند مدت پایدار نیستند، مساله جدیدی نیست. روش های نمونه ای در استفاده مؤثرتر از انرژی و مصالح مورد بررسی قرار گرفته.

ž اگر چه با درک واضحی از رویه های طبیعی و عملکرد متقابل آنها و چشم اندازی به نیازهای انسان طراحان می توانند ساختمانهایی با طرح مطبوع، کارا، مولد و باز تولید شونده توسط طرح را اجرا کنند.

žکپی برداری از طبیعت چکیده ای از طرحهای خوب طبیعت، علم چند جانبه قدرتمندی است که مشخصاً به یافتن خواصی از مصالح و ساختارها در نتیجه شکل سلسله مراتبی آنها علاقه دارد. علم کپی برداری از طبیعت، ایده های مربوط به: کارائی درجه بندی شده مصالح (مقیاس بزرگ)، پاسخهای هماهنگ (مقیاس بزرگ بسیار بزرگ و بسیار کوچک) مجموعه های کنترل هوشمند (حس و تحریک در همه مقیاسها)، معماری و کارائی اضافی را فراهم می کند.

žمثالهای زیادی از زیست شناسی وجود دارد،جایی که پاسخهای پیش بینی نشده حیوانات و گیاهان به دما، رطوبت و سایر تغییرات محیط فیزیکی بر پایه اصول زیستی نسبتاً ساده ای بنا شده است.

žاگر چه به اجرا در آوردن راه حل های طراحی با استفاده از این اصول در مواردی است که اندیشه های نوئی برای سازه های دست بشر لازم است.

žما مثالهای خاصی از پایداری در طبیعت و منافع با ارزش این راه حل ها برای مخلو قات متفاوت را بررسی می کنیم.با انجام این کار،می فهمیم که جهان طبیعی چگونه با ساختمانهای پایدار سازگار می شود و ما به عنوان مهندسان ساختمان چگونه می توانیم کاربرد واقعی آنها را در اجرای ساختمانهای پایدار ارزش گذاری کنیم.

žجذابیت تقلید ازطبیعت برای معماران این است که چشم اندازی از تکامل نزدیکتر فرم و عملکرد می دهد. (در این روشنائی، معماری تقلیدی از طبیعت به عنوان توسعه ای از مدرنیسم شناخته شده است.

ž این علم متعهد شده روشهای جدیدی را ارائه دهد که به وسیله آنها سازه بسیار دقیق تر مطلوب تر از سیستم مکانیکی حاضر به خواسته های مشتری پاسخ دهد و با آنها تقابل داشته باشد.

žدر سطح عمیق تر، به گفته جرج جرینیدیمیس از دانشگاه ردینگ، معماران به سمت این موضوع جذب می شوند، «زیرا ما همه قسمتی از محیط زیست یکسانی هستیم».

žاو عقیده دارد اصرار بر اینکه ساخت و سازهائی هماهنگ تر با طبیعت انجام دهیم یک اصرار زیستی واقعی است و تنها یک فوریت رمانتیک نیست.

žاگر چه محدودیتهائی برای تفسیر و درک موضوع از دیدگاه ساختمان،سایر ساختارها و مکانیزم ها وجود دارد. این محدودیتها شامل : ارضاء پیچیدگی های الزامات آئین نامه ای طرح، خاصیت خطی مصالح ساختمانی ای که امروز متداول هستند.

ž روشی که صنعت ساختمان در توسعه اجزاء به تنهائی و سپس سر هم کردن آنها دارد، سازه های ایمن در مقابل شکست و طبیعت جزء به جزء آماده سازی و اجرای پروژه های پیچیده و کاهش ریسک مرتبط با همه گروه ها هستند.

žاز طرف دیگر علم تقلید از طبیعت ایده هائی را از طبیعت جستجو می کند و سپس آنها را در مسائل بکار می برد. به عنوان مثال، مبانی ولرو به طور مشروحی با این روش کشف و کاربرد ارتباط دارد. در جستجوی راه حل برای مسائل مشکل و غیر قابل حل است که فن شناسان به دنبال الهامات وسیع تری،شامل آنهائیکه از طبیعت گرفته می شوند، می گردند.

ž علم تقلید از طبیعت فصل مشترک سه روش متفاوت است و بنابر این به درکی از زیست شناسی، فیزیک زیستی و علم مواد نیاز دارد. واضح است که وسعت نظر و گفتگوی چندجانبه می تواند مسائل و موقعیت ها را روشن کند.

معماری با الهام از طبیعت

žمعماری طبیعی

žمعماری طبیعی نوعی معماری آمیخته با رنگ است که در اوایل قرن بیستم به عرصه ظهور رسید. معمارانی چون فرانک لوید رایت، آنتونی گادی و رادولف استینر که هر کدام با الهام از طبیعت شیوه ای از این معماری را بنیان گذاشتند.

žاین شیوه معماری به معنای تقلید صرف از طبیعت نیست بلکه در آن خواسته های بشر بعنوان موجودی خلاق و زنده در نظر گرفته می شود، به انسان فردیت می بخشد و به سازگاری انسان با طبیعت پیرامون و مشخصه های فرهنگی وی کمک می کند.

žمعماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و جنبه های فیزیکی، روحی و روانی بشر و ارتباط وی با دنیای پیرامون را مد نظر قرار می دهد و در زمانی که معماری روز شدیداْ وابسته به اقتصاد، تکنیک و مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی، فرهنگی و روحی بشر گره می زند.

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 103
حجم: 5.85 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *