ترجمه مقاله نقش تفاوت های جنسیتی در قصد پذیرش بانکداری موبایلی اسلامی


ترجمه مقاله نقش تفاوت های جنسیتی در قصد پذیرش بانکداری موبایلی اسلامی

هدف: رشد گسترده و توسعه جهانی صنعت بانکداری اسلامی توجه اقتصاد دانان، بانک داران، سرمایه گذاران و متخصصان مالی را صرف نظر از نوسان مالی و اقتصادی در صنعت بانکداری جهان به خود معطوف کرده است. بانک های اسلامی به منظور رقابت با بانکداری متعارف، خود را با تکنولوژی های نوآورانه برای کسب مزیت رقابتی و سهم بازار به کار می گیرند. تأسیس بانکداری تلفن همراه، از بین بردن مرزهای زمانی و مکانی، یک تعجب تکنولوژیکی است و میتواند در هر زمان و هر زمان به خدمات مالی دسترسی پیدا کند. برای تقسیم بندی بازار موثر، شناخت تفاوت های جنسیتی در عوامل موثر بر الگوهای پذیرش بانکی، ممکن است مزیت رقابتی را به وجود آورد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی بر روی قصد بانک پذیرش بانکداری موبایلی اسلامی در پاکستان انجام شده است

طرح/روش/ رویکرد: این مطالعه از مدل پذیرش تکنولوژی پیشرفته (TAM) در ۲۴۳ شرکت کننده نهایی از پاکستان استفاده میکند . برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و AMOS 21 (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.

یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد دو مدل جالب و متفاوت برای مردان و زنان در قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه اسلامی است. به این نتیجه می رسیم که مردان بیشتر وظیفه گرا ستند و تمایل به شخصیت، ارزش و وضعیت دارند، بنابراین هدف آنها به طور قابل ملاحظه ای با سودمندی درک شده و خود بیانگر درک است. در حالی که زنان کمبود دانش و اعتبار فناوری اطلاعات را در بر داشتند، بنابراین هدف آنها به طور قابل ملاحظه ای با اعتبار درک شده تاثیر می گذارد. با این حال، هزینه های ادراک شده از نظر نگرانی برای هر دو مرد و زن تعیین شد و هنجارهای اجتماعی بر پذیرش تأثیر گذاشت، اما تفاوت های جنسیتی معنی داری وجود نداشت.

اصلیت /ارزش: این مطالعه به دو شیوه موجب غنای منابع می شود. اولا، تحقیقات موجود در زمینه بانکداری تلفن همراه، عمدتا مدل پذیرش تکنولوژی را در بانکداری متداول، با توجه به گروه قومی ترجیح می دهند. دوم، بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی در عوامل موثر بر قصد بانکداری اسلامی اسلامی که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه این شکاف را پر می کند.

 

Purpose Tremendous growth and worldwide expansion of Islamic banking industry has gained widespread attention of economist, bankers, investors and financial experts regardless of economic and political volatility in global banking industry. To compete with conventional banking, Islamic banks are setting up themselves with innovative technologies to gain competitive edge and market share. The establishment of mobile banking has been proven a technological wonder by eliminating time and space boundaries, and one can access financial services anywhere and at any time. For effective market segmentation, recognizing gender differences in factors affecting the adoption patterns of m-banking may provide competitive edge. Therefore, this paper aims to investigate how gender differences impact the intention to adopt Islamic mobile banking in Pakistan.

Design/methodology/approach The study uses extended technology acceptance model (TAM) on final 243 participants from Pakistan. Confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM) methodology has been applied for data analysis using SPSS 21 and AMOS 21.

Findings Results have identified two interesting and different models for males and females in intention to adopt Islamic mobile banking. It is inferred that males are more task driven and desire for personality, value and status, so their intention is significantly impacted by perceived usefulness and perceived self-expressiveness. Whereas, females have found lack of IT knowledge and trust; therefore, their intention is significantly impacted by perceived credibility. However, the perceived financial cost was found of no concern for both males and females and social norms influenced the adoption, but there existed no significant gender differences.

Originality/value The contribution of this study to existing literature is twofold. First, the existing research on mobile banking has mainly applied TAM on conventional banking overlooking the important ethnic group, the Muslims, who prefer Islamic banking. Second, the impact of gender differences is investigated in factors affecting intention to adopt Islamic mobile banking that has not been studied previously. The study fills the gap.

عنوان لاتین: Does gender differences play any role in intention to adopt Islamic mobile banking? An empirical study

فرمت مقاله : pdf

عنوان ترجمه شده فارسی : نقش تفاوت های جنسیتی در قصد پذیرش بانکداری موبایلی اسلامی

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =