دانلود جزوه مدیریت طرح های توسعه ۱ و ۲


دانلود جزوه مدیریت طرح های توسعه ۱ و ۲

این جزوات شامل ۴ فایل می باشند که یک فایل PDF مربوط به مدیریت طرح توسعه ۱ و یک فایل توابع مالی اکسل مربوط به آن و همچنین یک فایل PDF و یک پاورپوینت نیز مربوط به مدیریت طرح توسعه ۲ می باشد.

فهرست مطالب جزوه مدیریت طرح های توسعه :

فایل اول:

 • فصل اول: ماهیت و وظایف مدیریت پروژه
 • فصل دوم: رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه
 • فصل سوم: ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه
 • فصل چهارم: عوامل اصلی در تأمین مالی پروژه
 • فصل پنجم: چگونگی ابلاغ وآغاز پروژه
 • فصل ششم: شبکه CPM ابزاری برای زمانبندی پروژه
 • فصل هفتم: چگونگی تنظیم زمانبندی پروژه
 • فصل هشتم: زمانبندی مرحله مهندسی
 • فصل نهم: انواع شبکه های استاندارد
 • فصل دهم: برآورد عملی هزینه پروژه
 • فصل یازدهم: کاربرد تجزیه و تحلیل اقتضایی، مخاطره و حساسیت در برآورد هزینه پروژه
 • فصل دوازدهم: کنترل هزینه پروژه های جدید
 • فصل سیزدهم: پیگیری، ارزیابی و نظارت پروژه
 • فصل چهاردهم: پیش بینی نتایج پروژه با استفاده از روند آن
 • فصل پانزدهم: چگونگی ارزیابی پیشنهادها در مورد تأمین اقلام و تجهیزات اساسی
 • فصل شانزدهم: فراگرد تدارکات و بررسی منابع و عرضه کنندگان با هدف حذف کنترل کیفی
 • فصل هفدهم: تهیه گزارش های بازرسی
 • فصل هجدهم: مدیریت پروژه از طریق نرم افزارهای مدیریت پروژه

فایل دوم:

این فایل با عنوان توابع مالی اکسل توسط دکتر منجذب در دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه تدریس شده است

 • تابع محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاری ها
 • تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)
 • تابع محاسبه اقساط وام
 • تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره
 • تابع محاسبه نرخ بهره
 • تابع محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری
 • تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری
 • تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 • تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری
 • تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 • تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 • تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 • تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین
 • تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین

فایل سوم:

این فایل به صورت دست نویس بوده که توسط دکتر حسن رنگریز تدریس شده است.

فایل چهارم:

 • مقدمه
 • پروژه در مقابل کار عملیاتی
 • مدیریت پروژه
 • چرخه حیات پروژه
 • فرآیند های مدیریت پروژه
 • فرآیند آغازین
 • فرآیند برنامه ریزی
 • فرآیند اجرا
 • فرآیند نظارت و کنترل
 • فرآیند اختتامی
 • حوزه های دانش مدیریت پروژه
فرمت فایل:  Pdf و پاورپوینت
تعداد صفحات: —
حجم: 16 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *