دانلود مقاله ارزیابی سه بعدی تراوش آب از سدهای غیرهمگن ساخته شده در دره های تنگ (مطالعه موردی سد ستارخان)


دانلود مقاله ارزیابی سه بعدی تراوش آب از سدهای غیرهمگن ساخته شده در دره های تنگ (مطالعه موردی سد ستارخان)

چکیده مقاله:

آنالیز تراوشی یکی از مهمترین مراحل درطراحی و بررسی ایمنی و پایداری سدهای خاکی است . معمولاً برای طراحی تراوشی سد خاکی، یک تحلیل تراوش دو بعدی در مقطع ماکزیمم و یا مقطع تیپ سد به جای تحلیل تراوش سه بعدی انجام می گیرد. در این حالت، اثر شکل دره و نیز تغییرات خصوصیات مصالح در راستای بعد سوم در نظر گرفته نمی شود . بنابراین این ساده سازی، به ویژه در یک دره v شکل که مقطع عرضی سد در امتداد دره شدیداً متغیر است و یا در حالتی که شرایط خاصی از ناهمگنی مصالح مانند نو احی خرد شده و گسلی در ساختگاه سد موجود است، می تواند به مراتب دور از واقعیت باشد . در این مقاله، تراوش آب از بدنه و پی سد خاکی ستارخان به عنوان مطالعه موردی در حالت جریان پایدار، به صورت سه بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرد و به منظور تعیین میزان تفاوت ناشی از ساده سازی مسأله، نتایج حاصله با نتایج تحلیلهای دو بعدی و نتایج بدست آمده از رفتارنگاری از مجموعه ابزار دقیق نصب شده در بدنه و پی سد، مقایسه می شوند . مقایسه نتایج تحلیل سه بعدی و نتایج بدست آمده از رفتارنگاری از مجموعه ابزار دقیق نصب شده در بدنه و پی سد، حاکی از نزدیکی مقادیر هد فشاری اندازه گیری شده و محاسباتی با تحلیل تراوش
سه بعدی است . همچنین مشاهده می شود که خطوط جریان در این سد کاملاً سه بعدی بوده و علت اصلی تمامی موارد اختلاف در تحلیل های دو بعدی و سه بعدی، انحراف خطوط جریان به سمت دره در پایین دست سد و نواحی گسلی می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 8
حجم: 753 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *