دانلود کتاب آب و فاضلاب روستاها – دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب آب و فاضلاب روستاها – دانشگاه پیام نور

کتاب آب و فاضلاب روستاها که توسط دکتر محمد رضوانی و ماندانا کریمی در دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است

این کتـاب بسیاری از مفاهیم مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب را در خود گنجانده است و همچنین در مورد منابع آب و نحوه بوجود آمدن فاضلاب و نیز شیوه های محاسبه مسائل مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شده است. هدف از تألیف این کتـاب، بیان کلی و جامع از منبع های ذخایر آب و جمع آوری فاضلاب و راه اندازی شبکه فاضلاب در روستاها می باشد.

فهرست مطالب کتاب آب و فاضلاب روستاها :

فصل اول- تعریف و مفاهیم روستا

 • تعریف روستا
 • شکل گیری روستاها در ایران
 • توسعه روستایی
 • منابع آب روستاهای ایران
 • گردش آب در طبیعت
 • اهمیت جمع آوری فاضلاب

فصل دوم- تعیین مقدار آب مصرفی خانگی، صنعتی و سطحی

 • فاضلاب خانگی
 • فاضلاب صنعتی
 • فاضلاب سطحی

فصل سوم- محاسبه و طرز کار انواع مخازن ذخیره آب و بررسی مسائل ساختمانی آنها

 • منبع ذخیره آب
 • منبع های زمینی همتراز با ناحیه مصرف کننده آب
 • منبع های بلند
 • منبع های زیر فشار

فصل چهارم- تعیین مقدار فاضلاب خانگی و صنعتی همراه با مقدار آب ناشی از بارندگی

 • محاسبه مقدار فاضلاب خانگی
 • محاسبه مقدار فاضلاب صنعتی
 • محاسبه مقدار فاضلاب ناشی از بارندگی
 • محاسبه دبی فاضلاب سطحی
 • محاسبه مقدار باران
 • انتخاب دوره بازگشت بارندگی
 • تعیین مدت زمان تمرکز

فصل پنجم- شناخت روش های مختلف جمع آوری فاضلاب

 • روش مجزا در جمع آوری فاضلاب
 • روش درهم در جمع آوری فاضلاب
 • مقایسه روش های جمع آوری فاضلاب
 • قوانین هیدرولیکی

فصل ششم- تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب

 • فاضلاب روها
 • آدم روها (دهانه های بازدید)
 • دهانه های ورود آب باران
 • سرریز آب باران
 • تهویه شبکه جمع آوری فاضلاب
 • حوضچه شستشوی فاضلاب روها
 • گذرها و زیرگذرها (سیفون)
 • منبع های نگهدارنده آب باران

فصل هفتم- مشخصات پمپ ها و تلمبه خانه ها

 • پمپ های فاضلاب با هوای فشرده
 • پمپ های فاضلاب با جریان هوا
 • پمپ های پیچوار
 • پمپ های دورانی
 • موتورهای محرک پمپ ها

فصل هشتم- کارگذاری لوله های فاضلاب

 • محل و عمق لوله های فاضلاب در گذرگاه ها
 • کندن ترانشه
 • خشک کردن کف ترانشه
 • داربست و نگهداری دیواره ترانشه
 • قرار دادن لوله های فاضلاب در ترانشه
 • گذراندن لوله های فاضلاب از تاسیسات موجود
 • نقشه های اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب
 • انشعاب خانه ها

فصل نهم- نگهداری شبکه جمع آوری فاضلاب

 • آسیب های احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب
 • بازرسی شبکه جمع آوری فاضلاب
 • تمیز کردن فاضلاب روها
 • نوسازی لوله های فاضلاب

فصل دهم- تصفیه فاضلاب

 • تصفیه مکانیکی یا فیزیکی
 • تصفیه بیولوژیکی یا زیستی
 • تصفیه شیمیایی
 • تصفیه مصنوعی فاضلاب
 • دریاچه تصفیه فاضلاب
 • تصفیه خانه های کوچک
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 190
حجم: 4.36 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *