دانلود جزوه اقتصاد صنعتی دانشگاه پیام نور


دانلود جزوه اقتصاد صنعتی دانشگاه پیام نور

این جزوه که در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی تدریس می شود شامل پنج بخش مختلف می باشد

فهرست مطالب جزوه اقتصاد صنعتی :

بخش اول: قدرت انحصاری

قدرت انحصاری

 • تعریف قدرت انحصاری
 • معیارهای قدرت انحصاری

ساختار بازار و قدرت انحصاری

 • تمرکز
 • موانع ورود به صنعت و قدرت انحصاری
 • تفاوت کالا

کشش تقاضا و قدرت انحصاری

 • عوامل موثر در کشش تقاضای بنگاه
 • عدم کفایت سهم بازار در تعیین قدرت انحصاری
 • ملاحظات اساسی پیرامون سنجش قدرت انحصاری

هزینه های اجتماعی انحصار در ایران

 • مقدمه
 • هزینه های اجتماعی انحصار: دیدگاه ها و روش های اندازه گیری
 • قدرت انحصاری و رفاه اقتصادی
 • دلایل بروز انحصار
 • روش های محاسبه هزینه های اجتماعی انحصار
 • هزینه های اجتماعی انحصار در چند کشور مختلف
 • هزینه های اجتماعی انحصار در ایران – کاربرد روش هاربرگر و کالین – مولر

صرفه های مقیاس

 • مقدمه
 • تولید، هزینه ها و صرفه های مقیاس در سطح کارخانه
 • صرفه های مقیاس در سطح بنگاه
 • ارزیابی میزان برخورداری صنایع ایران از صرفه های مقیاس

تبلیغات و ساختار بازار

 • The dorfman-steiner model
 • Adversting and oligopoly behavior
 • The product differentiatin advantages of first movers
 • Adversting as a barrier to entry
 • Strategic advantage of heavily advertised brands
 • Product differentiation and increased competition
 • Adversting and welfare
 • Empricial evidence

رفتار استراتژیک

 • Game theory: A framework for understanding oligopolistic behavior
 • The development of oligopoly theory
 • Collusion: The great prisoner’s dilemma
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 217
حجم: 7.25 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *