بازار مقابل بازار عربان اصفهان


بازار مقابل بازار عربان اصفهان

این بازار بازارى است مقابل بازار عربان از جانب جنوب خیابان جدید محمد رضا شاه از جنب هارونیه تا محل معروف به پادرخت سوخته یا درخت سوخته، این قسمت نیز از بازارهاى قدیمى اصفهان و از منشعبات آن بازار هارونیه است. که نامسجد على ادامه دارد و در قدیم این بازار , بازار بوریابافها می نامیدند و سرائى هم هنوز بنام سراى بوریاباف ها باقى است. انشعاب دیگر بازار عربان بازارچه آقا می باشد. سراهاى واقع در این بازار سراى آقا و سراى پادرخت سوخته است. یکى از درهاى هارونیه از بناهاى دورمیش خان شاملو(918 ه.ق( در این بازارچه می باشد قسمتى از کاشیکارى سر در آن مورد دستبرد و خرابى قرار گرفته است باغچه عباسى که در حدود سال (1000ه.ق) محل اقامت شاه عباس کبیر بوده در جانب غرب این بازار واقع  و در مقابل هارونیه می باشد.

از سراهاى معروف این بازار است: سراى سفید، میراسماعیل، مردادرکشها، مروارید فروش ها میرزا کوچک، سراى تالار، سراى حاج کریم سه سراى اخیر تجارتى است سراى خوانساری ها تیمچه قزوینی ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *