دانلود راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی


دانلود راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی

راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی که ضابطه شماره ۷۲۳ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست مطالب راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی :

فصل اول – کلیات

 • دلایل رویکرد به سدهای وزنی بتن غلتکی
 • مبانی طبقه بندی و طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
 • روند تغییرات طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی

فصل دوم- مشخصات مصالح

 • کلیات
 • مصالح سیمانی
 • سنگ دانه
 • آب اختلاط بتن
 • مواد افزودنی شیمیایی
 • نوارهای آب بند

فصل سوم- طرح اختلاط بتن غلتکی

 • کلیات
 • تاثیر رویکرد طراحی در مبانی طرح اختلاط بتن
 • روش های مبتنی بر فلسفه طراحی سدهای خاکی
 • روش های مبتنی بر فلسفه طراحی سدهای بتنی

فصل چهارم- خواص مکانیکی بتن غلتکی

 • کلیات
 • مقاومت فشاری
 • مقاومت کششی
 • مدول الاستیسیته
 • ضریب پواسون
 • خزش
 • ظرفیت کرنش کششی بتن
 • مقاومت برشی
 • تغییر حجم بتن
 • خواص حرارتی و افزایش دمای آدیاباتیک بتن
 • وزن مخصوص
 • نفوذپذیری و نشت در سدهای بتن غلتکی
 • مقاومت در برابر ذوب و انجماد
 • مقاومت در برابر سایش

فصل پنجم- طراحی جانمایی و اجزای سد

 • کلیات
 • معیارها و فرایند طراحی بدنه سد
 • جانمایی و محوریابی سد و سازه های جنبی
 • طراحی هندسه بدنه سد
 • طراحی جزییات سد

فصل ششم- معیارهای ایمنی و پذیرش

 • کلیات
 • معیارهای ایمنی و پذیرش نتایج تحلیل های پایداری بدنه سد و پی
 • معیارهای ایمنی و پذیرش نتایج تحلیل های حرارتی بدنه سد
 • معیارهای ایمنی و پذیرش نتایج تحلیل های تنش بدنه سد

فصل هفتم- کنترل پایداری سدهای وزنی بتن غلتکی

 • کلیات
 • روش تحلیل تعادل حدی
 • تحلیل پایداری در برابر لغزش
 • تحلیل پایداری در برابر سایر مدهای گسیختگی
 • ملاحظات مهم در محاسبه بارها در تحلیل های پایداری

فصل هشتم – تحلیل حرارت بدنه سد

 • کلیات
 • مکانیزم ترک های حرارتی
 • داده های پایه مورد نیاز
 • تحلیل های حرارتی بتن غلتکی
 • ارزیابی ریسک وقوع ترک های حرارتی

فصل نهم- تحلیل تنش بدنه سد، پی و مخزن

 • کلیات
 • روش تحلیلی ساده
 • روش های تحلیل عددی

فصل دهم- طراحی سیستم ابزاردقیق و پایش بدنه سد و پی

 • کلیات
 • فلسفه و مبانی ابزاردقیق و پایش بدنه سد و پی
 • فرایند طراحی سیستم ابزاردقیق
 • انواع متداول ابزارهای مورد استفاده
 • برنامه زمان بندی قرائت ابزارها
 • روش های مختلف قرائت و گردآوری داده ها

فصل یازدهم- ملاحظات اجرایی

 • کلیات
 • برنامه زمان بندی اجرای بتن غلتکی
 • شرایط آب و هوایی
 • تجهیزات تولید سنگ دانه
 • تجهیزات تولید بتن
 • تجهیزات انتقال بتن
 • تجهیزات پخش بتن
 • تجهیزات تراکم
 • حفاظت و عمل آوری

فصل دوازدهم- کنترل کیفیت بتن غلتکی

 • کلیات
 • رابطه مشخصات فنی با کنترل کیفیت
 • الزامات کنترل کیفی موثر
 • اجرای بستر آزمایشی بتن غلتکی (Test Pad)
 • کنترل کیفیت مصالح
 • کنترل کیفیت فرایند ساخت
 • معیارهای پذیرش

پیوست ۱- مشخصات سدهای وزنی بتن غلتکی

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 310
حجم: 6.13 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *