دانلود آیین نامه سازه های فضاکار


دانلود آیین نامه سازه های فضاکار (نشریه شماره ۴۰۰)

آیین نامه سازه های فضاکار که ضابطه شماره ۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست مطالب آیین نامه سازه های فضاکار :

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • مفاهیم بنیادین و مبانی طراحی
 • مدیریت کیفیت
 • اصول اجرا
 • اصول بهره برداری و نگهداری
 • اصول مستندسازی
 • سایر استانداردها و مدارک مرتبط با آیین نامه

بخش دوم: طراحی

فصل دوم: مبانی طراحی

 • مقدمه
 • الزامات بنیادین طراحی
 • حالات حدی
 • کنشها و آثار محیطی
 • مقاومت لازم و ضرایب بار
 • خواص مصالح
 • داده های هندسی
 • تحلیل
 • مقاومت در مقابل گسیختگی پیش رونده
 • مبانی شایدی (احتمال اندیشانه) طراحی

فصل سوم : کنش ها و بارهای مؤثر

 • کلیات
 • بارهای وارده بر سازه فضاکار
 • ترکیب بارها

فصل چهارم : طراحی مجموعه سازه فضاکار

 • کلیات
 • طراحی مجموعه سازه فضاکار
 • شیوه های ساخت، بافت و نصب
 • طراحی مبتنی بر حالات حدی
 • مصالح
 • اعضای سازه
 • پیونده ها و اتصالات
 • دستگاه های تکیه گاهی
 • اجزا و پوشانه های غیرسازه ای
 • ملاحظات کلی در طراحی لرزه ای سازه های فضاکار

فصل پنجم: تحلیل

 • تعریف
 • مبانی تحلیل
 • مدلسازی
 • روش های تحلیل

فصل ششم: طراحی اعضا، اتصالات و تکیه گاه ها

 • کلیات
 • طراحی اعضا
 • طراحی اتصالات و پیونده ها
 • طراحی تکیه گاه ها و دستگاه های تکیه گاهی
 • طراحی اجزا و پوشانه های غیرسازه ای

فصل هفتم : طراحی به کمک آزمایش

 • کلیات
 • دسته بندی انواع آزمایش ها در تناسب با اهداف مطالعات
 • انواع آزمایش ها
 • برنامه ریزی و طراحی آزمایش ها
 • ارزیابی، پردازش و پالایش داده ها، تجزیه و تحلیل نتایج، استنتاج و جمع بندی و ارایه گزارش آزمایش
 • تعیین مقادیر کمیتهای طراحی به روش آماری
 • تعیین آماری مدل های مقاومت
 • راهنمای آزمایش های بارگذاری (سازه یا زیرمجموعه ها)

پیوست ها

 • پیوست ۱- الف- نمونه هایی از سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۱- ب- برنامه های فرمیینی برای تاشه های پیوست ۱-الف
 • پیوست ۲- گونه های اتصالات و پیونده ها در سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۳- تعیین شاخص انعطاف پذیری اتصالات سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۴- گونه های ناپایداری در سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۵- رده های ناپایداری در سازه های فضاکار شبکه ای
 • پیوست ۶- الف- مبانی طراحی
 • پیوست ۶- ب- ملزومات طراحی
 • پیوست ۷- اصول و شیوه های اجرای سازه های فضاکار
 • پیوست ۸- اصول مستندسازی

فهرست مراجع اصلی

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 532
حجم: 13.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *