دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان با ارتفاع مختلف

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در بام دو ساختمان با ارتفاع مختلف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.