دانلود بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

دانلود بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

گروه مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مدیریت گرایش صنعتی

چکیده :

موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دوره کاری می باشد . که برای تحقق این هدف در فصل اول سه سوال مطرح شده است که عبارتند از :

  • نسبت زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
  • نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
  • زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است ؟

در فصل سوم روشهای گرد آوری اطلاعات آمده است و در فصل چهارم به پاسخ سوالات پرداخته شده است و در فصل پنجم نیز نتایج  تحقیق و پیشنهادات آورده شده است از لحاظ روش مورد استفاده این تحقیق از نوع توصیفی می باشد و چون این تحقیق در شرایط واقعی صورت  گرفته است از نوع مطالعه میدانی و از نوع پیمایشی می باشد .

روش های جمع آوری اطلاعات مشاهده مستقیم و مصاحبه بوده است و برای تکمیل بحثهای تئوریک از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است .

 

پیشگفتار

عصر حاضر دنیای تغییرات و تحولات است و این تغییرات در کلیه سطوح زندگی با سرعت انکار ناپذیری صورت می گیرد و انعطاف پذیری  و انطباق با این تغییرات تنها راه باقی ماندن در عرصه رقابت برای سازمانها می باشد. در واقع هدف کلی تولید کسب سود بیشتر ، کاهش هزینه ها و ایجاد کالاهای اقتصادی  برای تامین نیازهای بشر می باشد.

اما در دنیای پر از تغییر و تحول امروز تولید صرف مطرح نیست بلکه هماهنگ کردن کیفیت و کمیت و هزینه در رقابت و تلاش برای بهره برداری مناسب از منابع بعنوان یک هدف محسوب می شود که این همان مفهوم بهره وری است .

در واقع با افزایش بهره وری قادر خواهیم تا با کاربرد موثرتر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید، با کاهش منابع یا با ثابت نگه داشتن آنها ، ستاده بیشتری دریافت کنیم. با مطرح شدن مبحث بهره وری باید به کلیه منابع از جمله زمین ، ماشین آلات و افراد توجه شود که بنا به شرایط مربوط به صنعت و کشور ، بهره وری در هر یک از زمینه های فوق می تواند دارای اهمیت بیشتری باشد.

برای ارتقاء سطح بهره وری  منابع فوق الذکر می توان از تکنیکهای مختلفی نظیر سیستم پیشنهاد ، کنترل کیفیت جامع و نظام تولید به هنگام و . . .  استفاده کرد . اما اساس پیاده سازی هر یک از این سیستمها مطالعه کار می باشد، در واقع مطالعه کار با استفاده از تکنیکهای خود در پی شناسائی فعالیتهای اضافی و غیر ضروری نظیر انتقال ها و تأخیر ها در سیکل تولید و نهایتاً اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و تعیین زمان استاندارد لازم برای انجام هر کاری می باشد. و در نهایت با حذف زمان غیر موثر و کاهش مقدار کار افزوده شده زمان تولید را تقلیل می دهد. پس می توان گفت توجه به مطالعه کار واجرای اصول و تکنیکهای آن در واقع راهی به سوی بهبود سطح بهره وری می باشد تحقیق حاضر کوشیده است تا با تکیه بر اصول مطالعه  کار ، قدمی هر چند کوچک در این جهت بردارد.

در پایان لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر عماد زاده مدیریت محترم گروه و جناب آقای مهندس شهشهانی استاد راهنما و جناب آقای مهندس اخوان صراف و مدیریت و کارکنان شرکت بهفام شیمی تهران کمال تشکر را داشته باشم.

همچنین از خانواده‌ام که در طول تحصیل همواره پشتیبان و مشوق اینجانب بوده‌اند نیز سپاسگزاری می‌نمایم.

 

 

مقدمه :

توجه به افزایش بهره وری در کلیه زمینه ها موضوع مهمی است که برای ماندن در صحنه بازار رقابتی امروز جزئی ضروری محسوب می شود. برای افزایش بهره وری مواد توجه به مشخصات طراحی محصول و بهینه بودن فرآیند یا عملیات دارای اهمیت است.

به همین ترتیب ارتقای سطح بهره وری زمین نیز عامل مهمی برای کاهش هزینه هاست. در این میان بهره وری دستگاهها ، ماشین آلات و نیروی انسانی با مطالعه کار ارتباط نزدیکی دارد که ارتقای بهره وری در سایر زمینه ها را نیز به دنبال دارد .

ارزیابی کار ( مطالعه کار ) به عنوان وسیله ای برای افزایش بهره وری یک کارخانه با تجدید نظر در روشهای انجام کار و استفاده از روش تحقیق سیستماتیک برای حل مسائل و مشکلات ، روشی است که مستلزم سرمایه گذاری اندک یا عدم سرمایه گذاری بر روی دستگاهها و ماشین آلات و با صرف زمان کمتر می باشد.

فصل حاضر می کوشد تا ضمن تعریف موضوع تحقیق و بیان اهداف و سوالات تحقیق و همچنین اهمیت و کاربرد آن و معرفی واژه های عملیاتی مورد استفاده در فصول مختلف ، چشم اندازی کلی نسبت به مبانی و کلیات تحقیق فراهم کند .

 

تعریف موضوع

مطالعه تاریخ تکامل فنون و تکنیکهای ارزیابی کار ، مشخص می کند که بالا بردن میزان راندمان و افزایش کارائی و اثر بخشی مهمترین علت گرایش مدیران به سمت بکارگیری ارزیابی کار بعنوان یکی از موثرترین ابزارهای تحقیق بوده است .

به این مفهوم که مدیران در گذشته بصورت ناآگاهانه از ارزیابی کار جهت بررسی و اصلاح فرآیند های تولیدی خود استفاده می کرده اند اگر چه شاید ، تحت عناوین دیگر و گاهاٌ بصورت غیر رسمی بکار گرفته می شده است . در حالیکه امروزه بکارگیری ارز یا بی کار بعنوان یک روش تحقیق علمی و سیستماتیک بصورت رسمی جهت افزایش بهره وری امری ضروری می باشد . لذا با توجه به اهمیت این مقوله پژوهش حاضر کوشیده تا با مطالعه و بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی به تشریح روش موجود برای انجام کار بپردازد و سپس ضمن تفکیک فعالیتها به عناصر کاری و ثبت زمان لازم جهت انجام هر عنصر زمان لازم  جهت تولید 120000 لیتر محصول را بیان نموده ودر نهایت به شناسائی علل بالقوه افزایش دهنده زمان تولید بپردازد تا از این طریق راه برای اصلاح و حذف این عوامل  هموار گردد که این خود به استفاده بهتر از منابع کارخانه منتج می شود.

اهمیت و کاربرد تحقیق

از آنجا که ارزیابی کار وسیله ای مستقیم برای افزایش بهره وری می باشد، لذا اهمیت و ضرورت توجه بکارگیری آن امری روشن و واضح است . در واقع مزایای بکار گیری ارزیابی کار بعنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای بهبود مستمر که از طریق روش سنجی ( به منظور ساده سازی و موثر کردن و  اقتصادی تر کردن روشهای انجام کار ) و کار سنجی ( به منظور تعیین مدت زمان لازم برای انجام یک کار ) به بهره وری بیشتر منجر می شود ، بیان کننده اهمیت بسیار زیاد آن می باشد.

تحقق اهداف ارزیابی روش و کار سنجی به عنوان فنون ارزیابی کار می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد که این اهداف به طور خلاصه عبارتند از اصلاح و بهبود فرایند ها و روشها و متعادل کردن فرآیند تولید ، صرفه جوئی در کار انسانی و کاهش خستگیهای غیر لازم ، بهبود استفاده از منابع مختلف از جمله مواد ، ماشین آلات و نیروی انسانی ، ایجاد شرایط محیطی بهتر برای انجام کار جسمانی ، تنظیم استانداردهای زمانی برای انجام کار و حذف زمان غیر موثر و . .

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی به منظور نشان دادن وضعیت موجود و محاسبه زمان تولید 120000 لیتر محصول می باشد همچنین هدف فرعی از انجام این تحقیق مشخص کردن عوامل افزایش دهنده زمان تولید می باشد واضح است که به منظور اصلاح عوامل افزایش دهنده زمان مذکور ، شناسائی آن عوامل لازم و ضروری می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………….

فصل اول – کلیات تحقیق

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 3

تعریف موضوع تحقیق …………………………………………………………………….. 4

اهمیت و کاربرد تحقیق ……………………………………………………………………. 4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………… 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………… 6

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق ……………………………………………………….. 6

خلاصه مباحث فصول آینده …………………………………………………………….. 9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 10

بخش یک : مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………… 10

مقدمه ای بر مطالعه کار …………………………………………………………………..

مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان ) ……………………………………………………. 13

روش سنجی ( ارزیابی روش ) …………………………………………………………. 14

کار سنجی (اندازه گیری کار ) ………………………………………………………….. 14

رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر …………………………………………………….. 15

معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید …………………………………………….. 16

مراحل ارزیابی کار و زمان ……………………………………………………………… 17

انتخاب شغل مورد ارزیابی ………………………………………………………………. 18

ثبت ……………………………………………………………………………………………….. 19

بررسی انتقادی ………………………………………………………………………………. 23

ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید ) …………………………………………………. 26

تعریف و تعیین روش جدید ……………………………………………………………… 27

برقراری یا استقرار روش جدید ……………………………………………………….. 27

نگهداری یا ابقاء روش جدید …………………………………………………………….. 28

زمان سنجی …………………………………………………………………………………… 28

اهداف زمان سنجی …………………………………………………………………………. 29

روشهای مختلف زمان سنجی …………………………………………………………… 30

مراحل اساسی فرایند زمان سنجی ……………………………………………………. 31

زمان سنجی با استفاده از کرنومتر …………………………………………………… 32

مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر ……………………………………………… 32

تعیین زمان نرمال …………………………………………………………………………… 37

محاسبه و تخصیص بیکاریهای مجاز ………………………………………………… 37

محاسبه زمان استاندارد ………………………………………………………………….. 38

انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها ……………………………………………. 38

انواع طرحهای استقرار ……………………………………………………………………. 41

بخش دوم : تاریخچه تولید ………………………………………………………………. 46

تاریخچه شرکت بهفام شیمی تهران …………………………………………………… 50

نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت بهفام شیمی …………………………… 50

کیفیت خط تولید در شرکت بهفام شیمی …………………………………………….. 50

نگه داری و تعمیرات در شرکت بهفام شیمی ……………………………………… 51

بخش سوم : تحقیقات کاربردی ………………………………………………………… 53

خلاصه مباحث فصل ……………………………………………………………………….. 58

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 59

انواع تحقیق ……………………………………………………………………………………. 60

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی …………………………………………………. 64

روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………….. 65

خلاصه مباحث فصل ……………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 77

شرح فعالیت هایی که در شرکت بهفام شیمی تهران صورت می گیرد …… 77

نمودارهای گردشی فرآیند ……………………………………………………………….. 81

شرح زمان انجام فعالیت ها ……………………………………………………………… 86

پاسخ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………….. 87

تعریف تقطیر و انواع ان …………………………………………………………………… 89

سینی های مورد استفاده در برج تقطیر ……………………………………………… 91

تعریف پمپ و انواع آن …………………………………………………………………….. 92

خلاصه مطالب فصل ……………………………………………………………………….. 97

فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 98

نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………. 98

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………… 98

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 100

 

فهرست اشکال

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل شماره (1-1-2) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید 15

شکل شماره ( 2-1-2)عوامل تشکیل دهنده زمان تولید ……………………….. 16

شکل شماره (1-4) دستگاه تقطیر معمولی …………………………………………. 89

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره (1-1-2) علائم پایه در رسم نمودار عملیات ………………….. 21

جدول شماره (2-1-2) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات ……………… 22

جدول شماره (3-1-2) سایر علائم نمودار فرایند جریان …………………….. 23

 

فهرست نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار شماره (1-4) نمودار گردشی فرایند ………………………………………. 82

نمودار شماره ( 2-4) نمودار گردشی فرایند ……………………………………… 83

نمودار شماره (3-4) نمودار گردشی فرایند ………………………………………. 84

نمودار شماره (4-4) نمودار گردشی فرایند ………………………………………. 85

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: —
حجم: 829 کیلوبایت
45,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − سه =