دانلود کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر


دانلود کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر

کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه و روسازی بنادر که به ترتیب نشریه شماره ۳۵۳ و ۳۹۱ سازمان برنامه و بودجه می باشند را به صورت PDF

فهرست مطالب کتاب راهنمای طراحی روسازی فرودگاه :

به منظور یکنواخت نمودن طراحی روسازی فرودگاه های کشور تهیه شده است. برای تدوین این نشریه، روش های مختلف و معمول موجود مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تجارب چندین ساله کشور در ساخت فرودگاه، روش طراحی سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) مناسب برای طراحی روسازی فرودگاه های کشور تشخیص داده شد. از اینرو مبانی روش طراحی در این نشریه از ضوابط و معیارهای مندرج در آئین نامه مذکور اخذ شده است.

فصل اول: اهداف و عملکرد روسازی

 • کلیات
 • انواع روسازی ها
 • لایه های روسازی
 • تغییر ضخامت روسازی در نواحی مختلف فرودگاه
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی

فصل دوم: شناسایی خاک ها

 • کلیات
 • بستر روسازی
 • خاک های متورم شونده
 • نفوذ ریزدانه به روسازی
 • تثبیت بستر
 • آزمایشات تعیین مقاومت خاک
 • یخبندان فصلی

فصل سوم: طرح روسازی

 • ملاحظات طراحی
 • روسازی انعطاف پذیر
 • روسازی صلب
 • مشخصات هواپیما
 • وضعیت حجم ترافیکی
 • تعیین هواپیمای مبنای طرح
 • بارگذاری روسازی
 • طرح روسازی
 • تعیین ضریب عکس العمل خاک بستر برای روسازی صلب
 • تعیین ضخامت دال بتنی
 • مناطق بحرانی و غیر بحرانی
 • درزبندی در روسازی های بتنی
 • ملاحظات مخصوص درزها
 • استفاده از میلگرد در درزها

فصل چهارم: طراحی روسازی به روش لایه های الاستیک

 • کلیات
 • کاربرد
 • برنامه کامپیوتری
 • مفروضات طراحی روسازی
 • طرح روسازی انعطاف پذیر
 • طرح روسازی صلب

مراجع

فهرست مطالب کتاب راهنمای طراحی روسازی بنادر :

این نشریه به منظور یکسان سازی طراحی روسازی بنادر کشور، با همکاری وزارت راه و ترابری تهیه و تدوین شده است. نحوه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی و همچنین طراحی روسازی با استفاده از گراف های طراحی مباحث عمده این نشریه را تشکیل می دهد.

این نشریه به صورت راهنما تهیه شده و دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در صورتی که روش ها و یا راهنماهای بهتری در اختیار داشته باشند استفاده از آن مجاز خواهد بود.

فصل اول: معرفی روسازی های بنادر

 • مقدمه
 • تجهیزات مورداستفاده بر روی روسازی های بنادر
 • انواع روسازی های مورداستفاده در بنادر
 • عوامل موثر در انتخاب نوع روسازی بنادی
 • انتخاب رویه
 • انتخاب مصالح اساس یا زیراساس
 • آزمایش های کنترل کیفیت

فصل دوم: بارگذاری روسازی بنادر

 • مقدمه
 • بارهای دینامیکی وسایل نقلیه Dynamic Vehicle Loads
 • کانتینرها و سایر بارهای استاتیکی
 • محاسبه تکرار و بار طراحی روسازی بنادر
 • تعیین مشخصات و بهبود سابگرید (خاک بستر)

فصل سوم: طراحی روسازی با استفاده از گراف های طراحی

 • مقدمه – ارزیابی و محاسبه بارها (بارگذاری)
 • مفهوم خرابی روسازی
 • محاسبه خرابی متوسط و خرابی بحرانی
 • محاسبه عمر طراحی (L)
 • لاستیک ها
 • بارهای دینامیکی
 • کانالیزه بودن خط
 • بارهای استاتیکی
 • اندیکس طبقه بندی بار
 • مقادیر LCI برای وسایل نقلیه متداول
 • فاکتورهای نزدیکی چرخ ها
 • محاسبه بار چرخ برای دستگاه های حمل کانتینر

فصل چهارم: مثال های طراحی

 • مثال هایی از محاسبه Load Classification Index (LCI)
 • مثال استفاده از گراف ها
 • خلاصه ای از روش گام به گام برای طراحی روسازی بنادر با استفاده از روش گراف طراحی

ضمائم

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: —
حجم: 25 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *