دانلود مقاله تحلیل جایگاه و نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری


دانلود مقاله تحلیل جایگاه و نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری

 

چکیده:

صنعت توریسم به عنوان سومین صنعت حال حاضر دنیا پس از نفت و خودرو، به مرور می رود تا در سال هایی نه چندان دور به عنوان امپراتور صنعت در صدر صنایع جهان قرار گیرد، صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی چند وجهی دارای اثرات مثبت  از قبیل اشتغال‌زایی، کسب درآمد، جذب ارز و تقویت زیرساخت‌ها است. شهر خرم‌آباد از مناطق پر جاذبه، دارای پتانسیل‌های گردشگری به‌عنوان پایلوت توسعه پایدار گردشگری و دارای شناسنامه جهانی می‌باشد که امکان و فرصت مناسبی برای توسعه پایدار شهری بر پایه گردشگری پدید آورده است. شناسایی نقش مدیریت شهری ( شهرداری، شورای شهر، نهادهای دولتی ) در توسعه گردشگری پایدار شهری، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تنوع اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. در شهر خرم آباد بنا به علل مختلف، امکانات و فرصت ها به طور کامل و به درستی در راستای توسعه گردشگری پایدار شهری بکار گرفته نشده است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل جایگاه و نقش مدیریت شهری ( شهرداری و شورای شهر) در شناسایی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های گردشگری متعدد شهر خرم آباد در جهت دستیابی به توسعه گردشگری پایدار شهری و تبدیل شهر خرم آباد به یک مقصد گردشگری بین المللی پایدار و رقابتی ارائه گردیده است. پژوهش حاضر با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی، تحلیلی- میدانی است و در ورود  اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ و  ﺗﺠﺰﯾﻪ – ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری      spss  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلیدواژه: مدیریت شهری ،گردشگری،  توسعه پایدار، توسعه پایدار گردشگری ، شهر خرم‌آباد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 19
حجم: 439 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *