دانلود مقاله بررسی تاثیر فرهنگ و ادبیات جامعه بر هویت شهرها (مطالعه موردی شهر خرم آباد)


دانلود مقاله بررسی تاثیر فرهنگ و ادبیات جامعه بر هویت شهرها (مطالعه موردی شهر خرم آباد)

چکیده: فرهنگ و ادبیات بومی که بخشی از فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهد، به عنوان بخش نرم افزاری محیط های جغرافیایی به شمار می رود. بخش سخت افزاری یک محیط جغرافیایی نیز محیط کالبدی یا فیزیکی آن است که به شدت تحت تاثیر فرهنگ است. در مطالعه حاضر مفهوم فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تاثیر آن بر هویت شهرها و به دنبال آن تاثیر بر کالبد شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت اسنادی و کتابخانه ای و نیز مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داده است که فرهنگ خاص (آداب و رسوم، ادبیات و …) بخشی از ویژگی منحصر به شهر خرم آباد بوده و به شدت بر ایجاد هویت در این شهر موثر است. به طوری که بر اساس یافته های این مطالعه، مهمترین ویژگی های شهر خرم آباد از نظر شهروندان وضعیت طبیعی و آب و هوایی مناسب، وجود آثار تاریخی منحصر به فرد، وجود آداب و رسوم خاص و نوع روابط مردم با هم می باشد.

کلید واژه: فرهنگ و ادبیات، هویت، شهر، خرم آباد

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 14
حجم: 217 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *