دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح – قسمت سوم


دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح – قسمت سوم

فضاها و محوطه برای هر ماشین

جزئیات اروپایی
5×5/2 فضای پارکینگ شخصی
6×8/2 10 % فضای بیشتر
6×3/3 2% برای معلولین
m2 فضاهای پارکینگ
8/18 اگر پارکینگ 75 باشد
1×22 اگر پارکینگ 45 باشد.
23-21 فضای کلی با دسترسی به مناظر
 • به طور کلی برای هر ماشین حدود 25 متر مربع در نظر می‌گیریم.
 • ایجاد نمونه‌ای برای اتوبوس 12×5/2
 • دایره دور زدن m26 (در مقایسه با m10 برای ماشین) معمولا موردنیاز است.

بخش خدماتی پشتیبانی

برنامه ریزی و طراحی فضاهای خدماتی و دور از دید هتل برای موفقیت نهایی هتل اهمیت حیاتی دارد. نواحی خدماتی پشتیبان بین 10 تا 15 درصد از کل زیربنا را در تمامی هتل‌های مسکونی به خود اختصاص می‌دهد.

این فضاهای خدماتی و کاری شامل موارد زیر می‌باشد

 • آماده سازی غذا و نگهداری آن
 • بارانداز، زباله و انبار عمومی
 • نواحی و فضای مربوط به کارکنان
 • رختشویخانه و خانه‌داری
 • فضای مهندسی و مکانیکی

بهترین و کارآمدترین فضای پشتیبانی در هتل‌ها،تمامی بخشهای خدمات غذایی و سایر فعالیتهای دور از دید را در یک طبقه جمع می‌نماید.

آشپزخانه‌ها

تأمین خوراک و آشامیدنی

انبار آذوقه و نوشیدنی

در تشکیلات هتل انبارهای متعددی متناسب با درجه و اهمیت و حجم کار و تعداد اتاق‌ها باید وجود داشته باشد. انبار آذوقه و نوشیدنی که مساحت آن برابر است با3/0 تا 5/0 * مساحت آشپزخانه اصلی

این فضای انباری برای نگهداری آذوقه خشک، آذوقه یخچالی، نوشیدنی‌ها و وسایل می‌باشد که بهتر است این انبار در مجاورت بارانداز و یا آشپزخانه قرار گیرد. لزوم کنترل انبار، ایمنی و نظارت ر تمام اوقات الزامی است.

فضای انباری

انبار آذوقه خشک 30%

انبار آذوقه یخچالی 25%

انبار غذاهای فریزری 10%

انبار نوشیدنی‌ها 15%

انبار نوشیدنی‌های یخچالی 5%

انبار وسایل چینی و کاغذ) 15%

بارانداز – محل دریافت کالا یا تدارکات

بارانداز دریافت اولیه و محوطه زباله باید مجاور فضای دور از دید هتل قرار گرفته باشد. و با وجود این که در مجاورت هم هستند ولی باید به وضوح از هم جدا باشد.

نکات قابل توجه

 1. اگر انتقال ازاین‌محل به دیگر سطوح ضروری باشد یک آسانسورمخصوص حمل باربرای‌هرحمل‌تخلیه‌یابارانداز باید در نظرگرفته شود که این آسانسورها مجزا از سیرکولاسیون و آسانسورهای سرویس‌دهی به اتاق‌ها هستند.
 2. وجود مکان نگهداری موقتی ضروری است اما اغلب اجناس وارد شده باید فورا به انبار اصلی منتقل گردد.
 3. انبار ترجیحاً در مجاورت محل دریافت کالا با دسترسی مستقیم باشد حداقل عرض 2 متر و حداکثر شیب رمپ 10% در بهایی که به دو طرف باز می‌شوند با صفحات قابل دید موردنیازند.
 4. یک دفتر جهت کنترل و بازرسی و وزن اجناس حمل شده می‌بایست دقیقا مجاور محل وجود داشته دفتر خرید نیز باید مستقیما در دسترس باشد.

مرجوعی‌ها و زباله‌ها

 1. حمل و نقل و انبار کالاهای مرجوعی و زباله باید جدا از کالاهای وارده نگهداری شود.
 2. انبار خنک جهت مواد غذایی دور ریختنی فراهم گردد.
 3. یک فشرده ساز که از لحاظ صدا و ریخت و پاش قابل کنترل باشد ضروری است
 4. انباری جداگانه برای بطری‌ها در نظر گرفته شود.
 5. در محل شوتینگ مواد زاید باید دسترسی هم سطح به نقطه جمع آوری داشته باشد.

فضای موردنیاز برای کارکنان

فضای موردنیاز بین 55/0 تا 9/0 متر مربع به ازاء هر اتاق می‌باشد.

حداقل و حداکثر مساحت مورد نیاز برای خدمات کارکنان 41 و 67 مترمربع می‌باشد که این خدمات اختصاص به فضایی نظیر رختکن‌ها و سرویسهای بهداشتی، اتاق استراحت، غذاخوری و نمازخانه در رستوران و صرف غذا دارد. که کلیه این خدمات باید دور از دید و پنهان باشد.

جدول زیر فضاهای هر بخش را نمایش می‌دهد

فضاها به ازاء هر اتاق (m2)
کارت زنی / نگهبانی 05/0-03/0
رختکن آقایان – توالتها 19/0-14/0
رختکن‌ها – توالتها 23/0-14/0
غذاخوری کارمندان 19/0-17/0
پرسنل (مدیریت، مصاحبه و…) 23/0-14/0
محل اسکان کارکنان متغیر است

رختشویخانه و خانه‌داری

فضای رختشویخانه و خانه‌داری، ارتباط نزدیک به یکدیگر بوده و باید در مجاورت هم قرار داشته باشند.

فضای رختشویخانه و خانه‌داری دارای شرایط کلیدی و مهمی از نظر مجاورت و قرارگیری در کنار یکدیگر می‌باشند که به سرویس دهی اتاق خواب و تأمین روپوش کارکنان و سایر وسایل پارچه‌ای مربوط می‌باشد.

ابعاد و اندازه فضای لازم برای این منظور نسبتا استاندارد است و چون بخش عظیمی از تقاضای مربوط به رختشویخانه توسط اتاق خوابها به وجود می‌آید بین 9/0 تا 3/1 مترمربع به ازاء هر اتاق خواب می‌باشد در مجموع سرانه برای بخش رختشویخانه و خانه‌داری به شرح زیر می‌باشد.

مساحت‌های رختشویخانه و خانه‌داری و بخش خانه‌داری

مساحت موردنیاز بستگی به تعداد اتاق‌ها و تعداد رستوران‌ها و سرویس دهی‌های ضیافت‌ها دارد.

مساحت رختشویخانه و خانه‌داری به ازاء تعداد اتاق‌ها استاندارد
رختشویخانه 79/0-65/0
خانه‌داری 46/0-33/0
تعداد سری ملافه و حوله به ازاء هر اتاق سری برای هر اتاق
هتلهای درجه بالا 5-4
هتلهای متوسط الدرجه 4-3

خدماتی مهمان

تعداد آسانسورها

انبار چمدان و ایستگاه پادو

نمازخانه و سرویسهای بهداشتی عمومی

اتاق پزشک مقیم

خدماتی تفریحی

کافی نت و گیم نت

بخش مهندسی و تأسیسات

در این بخش سه عملکرد مهم صورت می‌گیرد. دفاتر مهندسی، کارگاههای تعمیرات، سرویس و فضای تأسیسات. ضروری است که فضای مربوط به تجهیزات مکانیکی برای بهترین کارایی نزدیک به رختشویخانه و آشپزخانه و سایر بخشهایی که مصرف انرژی آنها بالاست قرار داشته باشند.

اما نیازی به مجاورت مستقیم آنها با سایر نواحی خدمات پشتیبانی وجود ندارد. در واقع، اتاق تجهیزات را می‌توان جهت کنترل و نظارت بهتر در امتداد یک راهروی خدماتی مجزا قرار داد. این بخش 24 ساعه مشغول فعالیت است و باید دور از دید باشد و دسترسی به آسانسورهای خدماتی نیز داشته باشد.

دفاتر و کارگاهها به فضایی حدود 3/0 تا 5/0 مترمربع به ازاء هر اتاق نیاز دارند که البته بسته به عوامل اقلیمی منطقه، اندازه هتل، جهت قرارگیری و… متفاوت است.

در کل در بخش مهندسی و تأسیسات فضاهای زیر را داریم:

الف) دفاتر مهندسی

 • محل قرارگیری مسئول که کلیه راههای دسترسی به کارگاهها و فضای الکتریکی را کنترل می‌نماید.
 • دفاتر مهندسی، بایگانی و نقشه‌ها
 • اتاق مدیریت و کنترل کامپیوتری انرژی

ب) کارگاههای نگهداری و سرویس

 • کارگاههای نجاری، روکش مبلمان و … که ممکن است از خدمات بیرون هتل استفاده شود.
 1. کارگاه تعمیرات تلویزیون و لوازم الکتریکی که ممکن است از خدمات بیرون هتل استفاده شود.

ج) فضای مکانیکی و الکتریکی

 • سالن اصلی تأسیسات

بخش تجاری

یکی از خدمات درون هتل می‌تواند مغازه‌های داخل هتل باشد که اختصاص به عرضه محصولات خاصی دارند یا کاربری خاصی برای آنها پیشنهاد می‌شود حال با توجه به موقعیت سایت پروژه و فراوانی مغازه‌ها با کاربری‌های پراکنده تعداد 1 الی 2 باب مغازه با کاربریهای قابل توجه برای مسافرین هتل پیشنهاد می‌کنیم:

یکی از این کاربریها می‌تواند آژانس مسافرتی باشد و مسافر برای تهیه یا تغییر بلیط به مکان دورتری مراجعه نکند.

آژانس دورن شهری، ایجاد تورهای یک روزه، غرفه صنایع دستی، غرفه سوغات مشهد، غرفه عطریات، جواهرفروشی، آرایشگاه، فروش اجناس خارجی خاص از دیگر کاربریهایی است .

اصول و مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی :

حفظ الگوی منسجم ، همگون ، مطلوب و متناسب کاربریها با یکدیگر ، ایجاد فضاهای باز قوی و دارای تحرک کافی داشتن هویت خاص و تزئینی متناسب با کارکردها برای ساختمانها و داشتن زمینه محیطی از اصول مورد نظر در طراحی می باشد.

یک ترکیب فضایی خوب بایستی سه جنبه را رعایت کند.

1 – از نظر کارکرد به احیاء نیازهای مربوط به استفاده یا هدفها را برآورده سازد.

2 – از نظر نهاد و اجزاء مادی کارکرد به استفاده از بهترین مصالح دست یافتنی و مهارت بپردازد.

3 – از جنبه کالبد قابل دست یافتن به رضایت خاطر از نقطه نظر تأثیرات عینی باشد.

همچنین در برنامه ریزی فیزیکی بایستی اهداف زیر برآورده شود :

 • رابطه بین فضاهای متفاوت تأمین گردد.
 • حداقل هزینه و حداکثر منافع را در پی داشته باشد.
 • ایجاد آشفتگی و سردرگمی نکند.
 • در ترکیب فضاها مناطق مرده و باقیمانده بوجود نیاید.
 • ضمن حفظ محیط طبیعی حداقل مصرف فضا و مقیاس هماهنگ در سیمای کل را داشته باشد.
 • اهداف دراز مدت قابل حصول باشد.

4-2) هتل و استانداردهای آن :

استاندارد های زیر بر اساس فرم درجه بندی مهمان خانه های کشور مصوبه هیات وزیران و ابلاغی سازمان ایرانگردی و جهانگردی است. و ردیف های ذکر شده برای هتل های 5 ستاره الزامی است . لازم به ذکر است که از آوردن مواردی که مربوط به هتل های 5 ستاره نمی باشد اجتناب کرده و هر یک از بندها بدون توالی اعداد و مطابق شماره های موجود در فرم درجه بندی ذکر میشود .

1-رعایت این ضوابط از تاریخ ابلاغ در سال 78 و به بعد برای تمام مهمانخانه و هتل ها در سرار کشور لازم الاجراست.

3- حداقل تعداد اتاق های یک هتل 5 ستاره برابر 100 اتاق بدون احتساب سوئیت ها می باشد . در موارد استتثنائی و وجود شرایط و موقعیت خاصی که مراتب توسط کارشناس سازمان ایرانگردی و جهانگردی به صورت گزارش مستدلی ارائه و مورد قبول کمیته جهانگردی واقع شود میتوان اعداد را تا حداکثر 20% کاهش داد.

5- طرح ساختمان احداثی و ساختمان های تبدیلی در مناطق حفاظت شده از نظر معماری و شهر سازی باید به تائید سازمان میراث فرهنگی کل کشور برسد. اسامی این مناطق از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهند شد .

7-نقشه هائیکه باید جهت تائید وصدور مجوز باید ارائه شود عبارت است از :

الف)یک برگ نقشه 2000/1تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور که محل زمین ساختمان بر روی آن تائید شده باشد .

ب)کروکی موقعیت زمین و یا ساختمان تبدیلی که ساختمانها و تاسیسات و مناظر اطراف تا شعاع حداقل 200

متری که به تائید سازمان نظام مهندسی و میراث فرهنگی کشور رسیده باشد.

ج) نقشه های معماری شامل نقشه های مجموعه و محوطه سازی ،کلیه طبقات و مقاطع طولی و عرضی و نماها متناسب با مقیاس .پارکینگ ها و جزئیات اجرائی از قسمت های خاص ،نقشه های معماری داخلی ،جزییات سرویس های بهداشتی

تبصره 1- در هتل 5 ستاره نقشه معماری داخلی نشیمن (لابی ) سالنها و قسمت های مورد لزوم ضروری است. نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی نیز ضروری است.

تبصره 2- برای هتل های 5 و4 ستاره سیستم دفع فاضلاب باید به تائید سازمان حفاظت محیط زیست برسد .

8- مناسب بودن زمین پیشنهادی و یا محل مورد نظر ساختمان تبدیلی باید پس از بازدید و تائید کارشناس معماری به کمیته جهانگردی ارسال بشود .

تبصره 1- زمین هتل باید دسترسی مستقیم به خیابان با حداقل عرض 15 متر و از مکان هائی نظیر پمپ بنزین ، بیمارستان و تعمیر گاه های بزرگ به دور باشد . که از نظر بهره برداری با ساختمان هتل همساز نمی باشند .

9- حداقل مساحت زمین لازم برای هتل 5 ستاره باید بیشتر از 2500 متر مربع باشد.

10- حد اکثر ارتفاع هر طبقه به استثنای زیر زمین و پارکینگ باید 60% کمتر باشد . در موارد استثنائی کمیته ایرانگردی و جهانگردی تصمیم می گیرد.

11- نصف فضای باز به فضای سبز باید اختصاص یابد .

12- پارکینگ در صورتیکه شهر دارای طرح جامع و تفصیلی است باید تعداد پارکینگ برابر با تعداد ذکر شده در طرح جامع باشد. در غیر این صورت بازاء هر 5 اتاق 1 واحد پارکینگ در نظر گرفته شود. در هر صورت تعداد پارکینگ نباید از 30 کمتر باشد .

مشخصات پارکینگ ها :

الف ) از هر خیابان و یا کوچه فقط یک راه ورودی مجاز است . مگر در مواردی که طول زمین بیش از 20 متر باشد. که در این صورت میتوان از دو درب استفاده کرد.

ب)حد اقل ارتفاع پارکینگ ورودی 2 متر است .

ج)زیر زمین و پارکینگها باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات با آسانسور و راه پله باشد.

حداقل عرض رامپ باید برای دسترسی به پارکینگ 5 متر باشد. یا از دو رمپ مجزا با عرض 5/3 متر استفاده کرد.

د)فضای لازم برای هر پارک 5*3 متر میباشد . چنانکه دو اتومبیل در کنار یکدیگر پارک کنند این میزان به 5*5مورد نیاز است. ضمنا عرض مسیر مانور اتومبیل باید از 5 متر بیشتر باشد .

ه)در صورتی که پارکینگ در فضای باز می باشد نیز سطح لازم برای هر پارکینگ 15 متر مربع است .

تبصره 1- چنانچه هتل دارای سالن های متعدد از قبیل کنفرانس،جشن ها ،برگزاری مراسم و یا رستوران و تریا و…. باشد باید متناسب با ظرفیت سالن ها به میزان پارکینگ ها افزوده شود.

13- در ورودی مهمان خانه باید عریض و کاملا مشخص باشد. و به خیابان باز بشود. در صورت شرایط اقلیمی خاص باید از دو در مجزا با فاصله مناسب استفاده کرد. باید فضائی جهت توقف و انتظار وسایط نقلیه برای مهمانان در نظر گرفته بشود.

14- سرسرای ورودی باید دارای پیشخوان پذیرش مجهز به سیستم کامپیوتری ،صندوق امانات ، و اتاق نگهداری موقت چمدان های مسافران قسمت نشیمن و انتظار (لابی) با امکان استفاده ارز کافی شاپ ،محلی برای تماشای تلویزیون سرویس های بهداشتی برای خانم ها و آقایان (در محل مناسب)همراه با اطلاعات و تلفن

خانه عمومی …

مساحت لابی به ازاء هر اتاق و سوئیت معادل 2متر و حداقل 200 متر میباشد.

17- امور اداری شامل اتاق مدیر ،معاونین ،حسابداری و کار گزینی و …. در طبقه همکف یا حداکثر یک طبقه بالاتر از همکف باشد .

18- تلفن عمومی با کابین مخصوص در لابی حداقل 3 کابین

19- تلفن مخصوص راه دور حداقل با 1 کابین در لابی

20- سالن رستوران متناسب با وضع رستوران به ازاء هر اتاق و سوئیت 8/1 متر مربع است در صورت استفاده از رستوران روباز با دید و منظر عالی این قسمت افزوده میشود.

وجود صبحانه خوری در رستوران اجباری است با فضائی در حدود 80-100 متر مربع

رستوران مهمان خانه در صورتی که از آن علاوه بر مهمان مقیم هتل افراد دیگر نیز استفاده میکنند متناسب با افراد بزرگتر خواهد شد. لازم است ضمن ارتباط مستقیم با لابی ،دارای در ورودی مجزا به خیابان باشد. ویا اینکه راه ارتباطی آن در صورتی که درطبقات بالا و یا زیر زمین باشد .طوری در نظر گرفته شود که مخل امنیت و آسایش مسافران نشود .

21- سایر رستورانهای خاص و سنتی با توجه به ابعاد و ظرفیت آنها

22-حداقل مساحت آشپز خانه به رستوران برابر 60% خواهد بود .

23- آشپز خانه باید مجهز و شامل قسمت های آماده سازی ،تهیه غذاهای سرد و گرم و شستشوی ظروف مطابق آئین نامه سازمان بهداشت و دارای پنجره به محیط بیرون باشد.

24- آبدار خانه متناسب با ظرفیت سالن

25-فضای لازم فیلتر بین رستوران و آشپز خانه جهت جلوگیری از بو و دود و سر وصدا با پیش بینی سیستم تهویه

26- سرویس های بهداشتی جداگانه متناسب با جهت ورودی مهمانان با پیش ورودی در مجاورت سالن رستوران

27- سالن کافی شاپ و آبدارخانه آن متناسب با ظرفیت و موقعیت آشپز خانه ،این سالن متناسب با فضاهای عمومی از قبیل سالن نشیمن و در صورت امکان مشرف به محیط و مناظر زیبا

28- کافه تریا در مجاورت سالن نشیمن

29- مغازه های مختلف از قبیل گل فروشی ،عطریات ،جواهرات ،نمایشگاه و سایر مغازه های مناسب

تبصره – پیش بینی مراکز و سالن های تجاری دیگر در مجاورت مهمان خانه بلا مانع است . مشروط بر اینکه ارتباط مستقیم به مهمان خانه نداشته باشد. و دارای ورودی مستقل و مجزا از مهمان خانه باشد.

30- آرایشگاه درجه 1 مردانه و زنانه

31- واکسی

32- غرفه فروش مجلات ،فیلم روزنامه و اسلاید و..

33- دفتر خدمات تاکسی رانی برای مهمانها و مهمان خانه

34- باجه ذخیره بلیط و مسافرت و خدمات فرهنگی

35-باجه امر بانکی و ارزی

36- باجه دور نویس فکس و تلکس وپست و تلگراف

37-غرفه عرضه شیرینی و شکلات و تنقلات

38- محل برگذاری همایش های هنری

39-حداقل مساحت اتاق یکنفره با تخت خواب با ابعاد 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام و نشیمن و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 14 متر مربع

تبصره : حداقل 15% از تعداد کل اتاق ها باید یک تخته باشد.

40- حداقل مساحت اتاق دو نفره یک تخته با تخت خواب به ابعاد 2*5/1 متر و بدون احتساب فضای حمام نشیمن و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 17 متر مربع

تبصره : حداقل 30% اتاق ها ی کل هتل باید دو نفره با یک تخت باشد.

41- حداقل مساحت اتاق دو نفره دو تخته با تخت خواب به ابعاد 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام نشیمن و راهرو ورودی به متر مربع برابر است با 18 متر مربع

تبصره : حداقل 30% اتاق ها ی کل هتل باید دو نفره با یک تخت باشد.

42-کلیه اتاق ها باید دارای نور طبیعی باشند و ارتفاع کف پنجره نباید از 1 متر بیشتر باشد و سطح پنجره ها نیز باید متناسب با اقلیم منطقه در نظر گرفته بشود .

43- اتاق ها باید دارای گنجه توکار با حداقل عمق 60 سانتی متر و ارتفاع 2 متر در محل مناسب باشند و طول آنها حداقل 6/1 متر باشد.

44- پیش بینی محلی برای بالش و پتوی اضافی در داخل گنجه و یا در مکان مناسب اتاق جاسازی و محلی مناسب برای زیر چمدانی

45-درصدی از سرویس های بهداشتی اتاق ها و سرویس های بهداشتی عمومی با توجه به موقعیت و نیاز مهمانان (بیماران ،اقلیت های مذهبی و اتباع خارجی ) باید دارای توالت فرنگی باشند.

49-در صورتیکه در یک مهمان خانه اتاق های مرتبط :(کانکت ) در نظر گرفته شود هر کدام از اتاق های مرتبط باید به تنهائی کلیه ضوابط و شرایط مورد نیاز یک اتاق مستقل را داشته باشد ودر ضمن در ارتباطی عین دو اتاق مضاعف (دو در) داشته باشد .

50- سوئیت باید شامل اتاق خواب ،فضای نشیمن با نور طبیعی برای هر دو فضا باشد و نشیمن باید مجهز به تلویزیون میز تحریر ،آبدارخانه کوچک و کابینت در محل به صورت باز یا بسته و مجهز به هود ،فربرقی ،یخچال ،سرویس بهداشتی (توالت ،دست شوئی و وان و زیر دوشی به دوش دیواری متحرک)به نسبت حداقل 10% اتاق های مهمانان باشد. اتاق خواب و نشیمن باید طوری طراحی شوند که هر دو دارای پنجره به فضای خارج بوده و در ضمن ارتباط معماری مناسبی با هم داشته باشند.

51-آپارتمان باید به تعداد مورد نیاز شامل اتاق های خواب ،سالن پذیرائی و نهار خوری و مجهز به تلویزیون ، میز تحریر ، آشپز خانه کوچک مجهز به هود و فر برقی و یخچال و کابینت ،و سرویس های بهداشتی (توالت ،دست شوئی و وان و یا زیر دشی مجهز به دوش دیواری و یا متحرک ) انباری و در صورت نیازاتاق همراه

تبصره 1- حد اقل دو دستگاه سرویس بهداشتی کامل ضروری است .

تبصره 2- حداقل 10 واحد آپارتمان الزامی است .

52-واحد مسکونی مدیر باید در صورت پیش بینی باید حدالمقدور مستقل از ساختمان مهمان خانه و به صورت مجزا در محوطه دور از دید مستقیم مهمانان و کارکنان در نظر گرفته شود. در صورت عدم امکان میتوان به سوئیت یا آپارتمان مستقل در ساختمان مهمان خانه و با ورودی جدا گانه در نظر گرفت .

35- پیش بینی بالکن و تراس در صورت وجود چشم انداز زیبا نظیر دریا ،دریاچه و جنگل و پارک و…

54- در صورت پیش بینی بالکن و تراس برای اتاق های مهمانان باید علاوه بر مجزا بودن و عدم امکان

دسترسی به یکدیگر مشرف به هم نیز نباشند.

55- ارتفاع اتاق مهمان نباید در سقف های افقی از 6/2 متر و در سقف های شیب دار به صورت متوسط از 4/2 متر کمتر باشد. ضمنا حداقل ارتفاع پائین ترین قسمت سقف شیبدتر در داخل اتاق نباید از 2/2 متر کمتر باشد .

56- دیوارهای مشترک بین دو اتاق جهت جلوگیری از انتقال صوت باید با آجر سفال مجوف و یا مشابه به ضخامت برابر و یا مقاومت مناسب در برابر صوت اجرا شود.

57- دیوارهای مشترک بین دو اتاق برای جلوگیری از انتقال صوت باید به صورت دو جداره با فاصله استاندارد با آجر سفال تیغه و یا مشابه هر کدام به ضخامت حداقل برابر 9 سانتی متر اجرا شود . بدیهی است که در صورت استفاده از سایر مصالح ساختمانی ،عملکرد آن باید حداقل مطابق عملکرد دیوار دو جداره مذکور باشد.

58- پیش بینی محل مناسبی در طبقات برای ارائه خدمت به اتاق ها که این محل باید با یک در به راهرو و طبقات ارتباط داشته باشدو شامل سه فضای مجزا باشد.

الف )آبدارخانه بوسیله در ذکر شده در قبل به راهرو طیقات ارتباط داشته و محل استقرار ماشین های یخ ساز و آب سرد کن می باشد.

1 1-) یک درب به آشپز خانه مرتبط و محل نگهداری پتو ملافه در نظر گرفته میشود.

2 2-) فضای سوم پله خدماتی است و محل استقرار آسانسور حمل بار در آن قرار گرفته است. که این پله به آشپز خانه ومنتهی میگردد. و در طبقات بوسیله یک درب به خانه داری مرتبط میشود.

3-)در صورت تعبیه محل شوت زباله و ملافه این کانال باید به رخت شورخامه و به قسمت لاندری منتهی گردد.

ق4-)قفسه پله خدمات باید بطور غیر مستقیم و از طریق روم سرویس و یا آبدار خانه به آشپز خانه منتهی گردد. تا از پخش بوی پخت و پز آشپز خانه به طبقات جلوگیری شود .

59-در ساختمان های بالای 2 طبقه باید از آسانسور و به تعداد لازم برای افراد (صرفنظر از بار و خدمات) در نظر گرفته شود .

60- فضای ورودی به پله و آسانسور ها نفر بر باید متناسب و وسیع در نظر گرفته شود.

61- پیش بینی پله فرار در محل مناسب و مطابق اصول ایمنی برای ساختمان های بالای 2 طبقه اجباری است .

تبصره : پله فرار باید بصورت باز و در فضای باز و یا بصورت بسته با دو در ایمنی پیش بینی بشود .

تبصره 2- حد اکثر فاصله پله فرار باید از دور ترین اتاق نباید از 30 متر بیشتر باشد. و باید در طبقه همکف به فضای باز و یا معبر عمومی مکنتهی بشود .

62- پیش بینی سیستم های اطفای حریق طبق ضوابط و تائید سازمان آتش نشانی ذیربط محلی و رعایت استاندارد بین اللملی الزامی است.

63- اتاق های مهمانان باید در طبقات بالاتر از همکف تعبیه شوند تا از اشراف عابرین به اتاق ها جلوگیری بشود. در صورت قرار گرفتن اتاق در هم کف باید دست انداز پنجره از کف بیرون 2 متر بالاتر باشد.

64 – اتاق ها و سوئیت های افراد معلول باید در اولین طبقه ای که برای اتاق های مهمانان اختصاص دارد قرار بگیرد ابعاد اتاق و سرویس معلولین باید بر اساس استاندارد برای افراد معلول طراحی بشوند بدیهی است که ابعاد از اعداد ذکرشده در قبل زیادتر خواهد بود و باید حداقل 10% اتاق ها به معلولین و افراد ناتوان اختصاص یابد.

رعایت کلیه موارد آئین نامه 8/3/68 شورای معماری و شهر سازی در این مورد الزامی است .

65- عرض راهرو ها متناسب با طول راهرو میباشد و در هر حال در هتل 5 ستاره نباید از 2 متر کمتر باشد .

تبصره – برای تامین نور و تهویه طبیعی در راهروها باید حتی الامکان در انتهای راهرو و یا دیوار های جانبی ازپنجره به فضای خارج استفاده بشود .

67- در صورتیکه اتاق هائی از نور حیاط خلوت استفاده میکنند حداکثر تا چهار طبقه عرض حیاط خلوت باید 3 متر و به ازای هر طبقه بالا 35 سانتی متر به میزان آن افزوده میشود .

حیاط خلوت مهمانان نباید داری هیچ گونه سقف حتی از شیشه پلاستیک و فایبر گلاس و …. باشد.

69- اتاق ها نباید دارای پنجره مشرف به دیگر و در ورودی کتیبه دار باشد . در این صورت باید کتیبه از شیشه کدر پوشیده شود.

70- کلیه سرویس ها باید به فضای باز و یا به حیاط خلوتی که اتاق ها از آن نور نمیگیرند پنجره داشته باشند و یا دارای هواکش های برقی بوسیله کانال هائی با سطح مقطع مناسب به هوای پشت بام مرتبط شوند.

71- حداقل ارتفاع سرویس های بهداشتی نباید از2/2 متر کمتر باشد.

72- حداقل ابعاد زیر دوشی 80*80 و حداقل ابعاد آن 70*160 میباشد.

73- کلیه سرویس های بهداشتی باید مجهز به فلاش تانک و یا فلاش ولو باشند.

74- برای کلیه لوله های اصلی وعمودی فاضلاب ،آب سرد وگرم و لوله های تاسیساتی سرد و گرم باید کانال های قابل دسترسی پیش بینی بشود . و در طبقات کلیه لوله ها باید در سقف کاذب اجرا بشوند .

75-سرویسهای بهداشتی و لوله کشی آب سرد وگرم باید در حفره مناسبی در دیوار پیش بینی شده و پس از اجرای لوله کشی با روکش آلومینیوم و یا مواد مشابه پوشیده تا لوله دیده نشود و قابل دسترسی نباشد.

اجرای لوله کشی در کف به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید در داخل سقف کاذب اجرا بشوند. برای لوله های عمودی از کانال و یا حفره داخل دیوار باید استفاده کرد.

76- نماز خانه مردانه و زنانه باید در فضای مناسب و با پیش فضا در محلی آرام و دور از سرو صدا طراحی گردد.

پیش ورودی و کفش کن باید طوری طراحی شود که در صورت باز بودن داخل نماز خانه دیده نشود. نماز خانه باید مجهز به وضو خانه در در خارج از محل نماز خانه و دارای دست شوئی با کف شوی فاضلاب باشد.

77- سالن اجتماعات و جشن های مجزای مردانه و زنانه باید دارای ورودی مستقل از خیابان و یا محوطه با سرویس های بهداشتی مردانه و زنانه جداگانه در محل های لازم تعبیه بشوند.

در صورت پیش بینی برگزاری مراسم و جشن ها بطور همزمان باید چندین سالن مجزا در نظر گرفته بشود .

78- سالن کنفرانس با ظرفیت مناسب و تعداد لازم با سرویس های مجزا مردانه و زنانه در نظر گرفته بشود.

79- اتاق مطالعه و کتابخانه بدون محل سرو نوشابه و غذا در محل مناسب و آرام حداقل 30 متر مربع

80- پیش بینی محل مناسب برای فوریت های پزشکی و کمک های اولیه با پزشک در دسترس جهت ارائه خدمات درمانی به مهمانان .

81- پیش بینی محلی مناسب جهت ایجاد امکانات تفریحی و سرگرمی سالم برای کودکان و نوجوانان به صورت سر پوشیده و یا روباز از قبیل سالن نمایش فیلم و بازی و…

82- ورودی اختصاصی برای کارگران با پیش بینی محلی برای رختکن ومجهز به کمد های انفرادی لباس و دارای سرویس بهداشتی

83- اتاق استراحت کارگران باید در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اتاق های مهمانان باشد.

84- اتاق غذا خوری کارگران باید در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اتاق های مهمانان باشد.

85- پیش بینی ورودی مجزا با محلی برای بارانداز جهت تحویل و توزین مواد غذائی و نیاز مندی های مهمان

خانه به طوریکه ورودی از دید مهمانان دور باشد.

در صورت عدم امکان فوق میتوان از ورودی کارگران استفاده کرد.

86- پیش بینی اتاق تحویل دار در محل انبار

87-اتاق مسول تدارکات انبار

88- انبار مرکزی نگهداری مواد غذائی متناسب با نیاز مهمان خانه

89- انبار روزانه مواد غذائی متناسب با نیاز مهمان خانه

90- انبا ر ظروف و لوازم آشپز خانه متناسب آب نیاز و ظرفیت رستو ران

91-انبار مرکزی خانه داری جهت نگه داری از پتو ملافه و… در مجاورت رخت شور خانه

92- انبار وسایل و تجهیزات تاسیساتی متناسب با نیاز

93- پیش بینی اتاق سرویس مجهز به تلفن ،میز صندلی ،در محل مناسب آبدارخانه و یا آشپز خانه

94- سردخانه انواع گوشت های زیر صفر

95- سرد خانه انواع سبزی بالای صفر

97- پیش بینی رخت شور خانه(لاندری )مجهز به ماشین های آب شوئی ،خشک شوئی ،غلطک ،پرس و اطو کشی و خیاط خانه

98- بخش فنی جهت نگه داری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات شامل نجاری ،بنائی ،سیم کشی و….

99- محل موتور خانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع باید در طبقه زیر زمین دور از راههای تردد مهمانان و در صورت امکان دارای پنجره به فضای بیرون باشد.

110-پیش بینی محلی مناسب برای تابلو های برق اصلی ساختمان و تابلو های کنتاکت فرمان

101- پیش بینی محل مناسب جهت توزیع برق اضطراری دور از دید مهمانان و بدون ایجاد آلودگی صوتی برای مهمانان

تبصره – دستگاه مولد اضطراری باید قادر به تولید برق برای دستگاههای تامین کننده آب و تهویه متبوع و سرد خانه و آسانسورو… باشد.

102- پیش بینی اتاق جمع آوری زباله با امکان تخلیه سریع ،بدیهی است که محل مذکور باید دور از دید مهمانان و رهگذران باشد.

تبصره – در صورت امکان و ضرورت و تائید دستگاههای ذیربط میتوان از دستگاههای زباله سوز استفاده کرد.

104- گرمایش و سرمایش اتاق ها باید از طریق سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد.

تبصره پیش بینی محل مناسب برای دستگاههای هوا ساز یا مشابه برای فضاهای عمومی باید در نظر گرفت .

106-آب تصویه شده باید در تمام قسمت های مهمان خانه به صورت شبانه روزی با فشار استاندارد جریان داشته و در نقاط فاقد آب تصویه شده باید از دستگاههای تصویه کننده استفاده کرد .

احداث دستگاه های ذخیره آب با گنجایش مناسب با فشار مناسب برای 24 ساعت الزامی است .

درصورت نبود آب تصویه شده میتوان از آب بهداشتی برای سایر قسمت ها و استحمام و… استفاده نمود وآب آشامیدنی را به طریقه دیگر تامین نمود.

107- پیش بینی سونا جکوزی ،استخر سر پوشیده و… در صورت نبود دید میتوان آنها را رو باز طراحی نمود .

108 تصویه خانه استخر باید دور از دید ودر مکان مناسب طراحی کرد.

109 پیش بینی زمین تنیس بد مینتون و ….

اصولا استانداردهای متفاوتی برای طراحی معماری در هر کشوری وجود دارد که متاسفانه استانداردجامع طراحی نظیر نویفرت در کشور ما وجود ندارد. دیاگرام عملکردی و لیست فضاهای زیر بر اساس استاندارد کشور آمریکا میباشد.

استاندارد سرویس های بهداشتی : در زیر چند نمونه مبلمان استاندارد حمام و توالت هتل آمده است

 

عکس شماره 1چند نمونه مبلمان سرویس بهداشتی در هتل

عکس شماره 2چند نمونه مبلمان اتاق ها ی خواب

تدقیق برنامه فیزیکی پروژه

ردیف شرح فضا تعداد واحد ظرفیت هرواحد (نفر) زیربنای‌مفید (مترمربع) زیربنای ‌خالص جزء فضا (مترمربع) زیربنای خالص‌ مجموعه (مترمربع) ملاحظات
واحد کل
1 فضاهای اقامتی هتل 2910
1-1 اتاق یک تخته 15 15 21 315 4.5 متر مربع حماام و ورودی+ 1.6 متر مربع گنجه+ 15 متر مربع اتاق
1-2 اتاق 2نفره یک تخته 30 19 25 750
1-3 اتاق 2نفره دو تخته 30 20 26 780
1-4 اتاق کانکتد رووم 12 40 62 310
1-5 سوئیت یک خوابه 5 50 250 قابل تبدیل به دو فضا
ورودی 1 3
فضای نشیمن و ناهارخوری 1 30 با یک کانتر کوچک
اتاق خواب 1 12
حمام و توالت فرنگی 1 5
1-6 سوئیت دو خوابه 5 75 375 یکی از سوئیت ها دولوکس در نظر گرفته شود
ورودی 1 3
فضای نشیمن و ناهارخوری 1 35
اتاق خواب 2نفره 1 12
اتاق خواب 1 نفره 1 10
حمام و توالت فرنگی 1 5
1-7 فیستا رووم 1 70 70
1-8 اتاق معلولین 2 30 60
2 فضاهای عمومی 4110
2-1 بخش عمومی 850
لابی، سرسرای ورودی و پذیرش 1 650 650
فضای تماشای تلویزیون 2 100 200
2-2 بخش تجاری 216
فروشگاهها و مغازه‌ها 216
2-3 بخش پذیرایی 2230
رستوران چشم‌انداز 930 طبقه آخر برج

این رستوران با آشپزخانه

هتل ارتباط دارد

سالن سرو غذا 1 300 510 510 این فضا شامل ورودی

و رختکن نیز می‌باشد

مدیریت رستوران 1 12 12
ردیف شرح فضا تعداد واحد ظرفیت هرواحد (نفر) زیربنای‌مفید (مترمربع) زیربنای‌خالص جزء فضا (مترمربع) زیربنای خالص‌ مجموعه (مترمربع) ملاحظات
واحد کل
سرویس مهمانان 6 5 30
محل آماده سازی و سرو غذا 1 24 24
بالا بر و ارتباط عمودی 1 24 24
انبار ظروف 1 24 24
سرویس بهداشتی کارکنان 5 2 10
اتاق نظافت 4 2 8
تأسیسات هوا رسان ویژه 1 50 50
رستوران غذاهای مختلف 553 این رستوران با آشپزخانه

هتل ارتباط دارد

سالن رستوران 1 250 425 425 این فضا شامل ورودی

و رختکن می‌باشد

مدیریت رستوران 1 12 12
سرویس میهمانان 5 4 20
محل آماده سازی و سرو غذا 1 24 24
بالا بر و ارتباط عمودی 1 24 24
انبار ظروف 1 24 24
سردخانه نوشیدنی 1 12 12
سرویس بهداشتی کارکنان 2 2 4
اتاق نظافت 4 2 8
کافی شاپ 415
سالن پذیرایی 1 150 325 325
سرویس بهداشتی میهمانان 4 4 16
قسمت‌ آماده‌سازی و پذیرایی 1 30
تهیه غذای سرد 1 20
انبار مواد غذایی 1 12
انبار وسایل 1 12
چایخانه سنتی 332
سالن پذیرایی 150 250 250
اتاق مسئول 1 12 12
سرویس میهمانان 4 4 16
قسمت آماده‌سازی و تهیه 1 30 30
ردیف شرح فضا تعداد واحد ظرفیت هر واحد (نفر) زیربنای‌مفید (مترمربع) زیربنای‌ خالص جزء فضا (مترمربع) زیربنای خالص‌ مجموعه (مترمربع) ملاحظات
واحد کل
انبار وسایل و مواد غذایی 1 24 24
2-4 بخش تفریحی 360
سالن بازی با کامپیوتر و ماشین‌ها 2 50 100
سالن سرپوشیده بازی کودکان 1 200 200
سالن اینترنت 1 60 60
2-5 بخش فرهنگی ـ مذهبی 360
کتابخانه و اطلاع‌رسانی 258
ورودی، کنترل و تحویل کتاب 1 12 12
سالن قرائت عمومی 1 50 50
قفسه‌های کتاب 1 40 40
2-6 نمازخانه 94
سالن مردانه 1 32 32
سالن زنانه 1 24 24
محل وضو مردان 1 10 10
محل وضو زنان 1 8 8
سرویس‌های بهداشتی 4 5 20
3 فضاهای اداری 578
3-1 مدیریت 54
اتاق مدیر 1 32 32
منشی و انتظار 1 16 16
سرویس بهداشتی و دوش 1 6 6
3-3 سرپرستان بخش‌ها 28
سرپرست تدارکات 1 14 14
سرپرست امور مالی 1 14 14
3-4 بخش کارمندان 496
حسابداری 1 24 24
مرکز کامپیوتر 1 24 24
امور سرپرستی و کارگزینی 1 20 20
روابط عمومی 1 48 48
ردیف شرح فضا تعداد واحد ظرفیت هرواحد (نفر) زیربنای‌مفید (مترمربع) زیربنای‌خالص جزء فضا (مترمربع) زیربنای خالص‌ مجموعه (مترمربع) ملاحظات
واحد کل
بایگانی 2 12 24
تلفنخانه 1 12 12
آبدارخانه 1 12 12
غذاخوری کارمندان 1 60 60
سرویس بهداشتی کارمندان 4 5 20
نگهبانی و کنترل 1 12 12
انبار وسایل 2 12 24
اتاق نظافت و سرایداری 2 8 16
4 فضاهای خدمات و پشتیبانی 2051
4-1 آشپزخانه و خدمات مخصوص 400
محل آماده نمودن گوشت 1 18 18
محل آماده نمودن برنج و حبوبات 1 12 12
محل آماده نمودن سبزی 1 12 12
محل شستشوی ظروف 1 40 40
قسمت تهیه غذای سرد 1 36 36
قسمت تهیه سالاد 1 12 12
واحد پخت و پز 1 56 56
انبار روز 1 16 16
انبار مواد خشک 1 40 40
انبار وسایل 1 18 18
انبار مواد غذایی و سردخانه 1 36 36
غذاخوری و استراحت پرسنل 1 24 24
سرپرست آشپزخانه 1 12 12
محل پخت کباب 1 18 18 با هود قوی
اتاق جمع‌آوری زباله 1 10 10
رختکن و دوش 2 10 20
سرویس کارکنان 2 5 10
اتاق نظافت 2 5 10
4-2 رختشویخانه 226
ردیف شرح فضا تعداد واحد ظرفیت هرواحد (نفر) زیربنای‌مفید (مترمربع) زیربنای‌خالص جزء فضا (مترمربع) زیربنای خالص‌ مجموعه (مترمربع) ملاحظات
واحد کل
تحویل البسه 1 12 12
البسه تمیز 1 24 24
البسه کثیف 1 24 24
انبار ملحفه 1 24 24
انبار مواد شوینده 1 24 24
سرویس بهداشتی 1 5 5
رختکن و دوش 1 5 5
خیاط‌خانه 1 60 60
اتو کشی 1 48 48
4-3 بخش پشتیبانی 1452
انبارهای مرکزی مجموعه 10 48 480
کارگاه‌های تعمیرات و نگهداری 5 48 240
نگهبانی، کنترل و باغبانی 1 32 32
موتورخانه، تأسیسات و اتاق برق 1 700 700
ردیف
شرح فضا سطوح خالص* سطوح کامل
1 فضاهای اقامتی هتل 2910 3928
2 فضاهای عمومی هتل 4110 5548
3 فضاهای اداری 578 780
4 فضاهای خدمات و پشتیبانی 2051 2768
جمع 9649 13024
 • به سطوح خالص 35% ضریب فضاهای ارتباطی و خدماتی اضافه شده است.

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + یک =