دانلود کتاب کاربرد روش های آماری در شهرسازی به کمک نرم افزار SPSS


دانلود کتاب کاربرد روش های آماری در شهرسازی به کمک نرم افزار SPSS

کتاب کاربرد روش های آماری در شهرسازی به کمک نرم افزار SPSS که توسط سید محمدرضا حسینی مطلق تألیف و گردآوری شده است

امروزه تصمیم گیری در هریک از زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای شهر، وقتی ممکن است که اطلاعات لازم به صورت نسبتآً واقع گرایانه و دقیق در اختیار مسئولین مربوطه قرار گیرد. از آنجا که بسیاری از این اطلاعات ضروری تنها از طریق روش های آماری میسر است؛ وجود مرجعی با مفاهیم آماری و موضوعات مرتبط با مسائل شهری لازم و ضروری است.

با توجه به این موضوع، کتاب حاضر با تشریح مفاهیم و موضوعات آماری در رابطه با مقیاس داده ها و در قالب مثال های مرتبط با مسائل شهری گردآوری و تألیف شده است. به این معنا که محقق با تشخیص مقیاس داده ها در قالب مثال های مرتبط، به توصیف و تحلیل آنها دسترسی پیدا می کند و می تواند با استفاده از کمک آمار موجود در انتخای هر مبحث، فرآیند آماری مرتبط را در نرم افزار SPSS اجرا کند.

این ویژگی باعث می شود تا این کتاب بتواند هم به عنوان یک منبع درسی برای مدرسان درس آمار برای رشته شهرسازی و هم به عنوان یک مرجع برای محققان شهری مورد استفاده قرار گیرد.

سرفصل های کتاب کاربرد روش های آماری در شهرسازی به کمک SPSS :

فصل اول: مقدمه

 • تعریف علم آمار
 • تاریخچه علم آمار
 • اهمیت و ضرورت دانستن علم آمار در شهرسازی
 • اقسام علم آمار
 • جمعیت (جامعه) آماری
 • نمونه آماری
 • شاخص های آماری
 • صفت (خصوصیت)
 • انواع متغیر
 • اندازه گیری و مقیاس سازی
 • تعریف داده (اعداد)
 • قاعده سرراست کردن داده های پیوسته
 • عمل جمع داده ها
 • منابع داده ها

فصل دوم: طبقه بندی داده ها

 • داده ها با مقیاس فاصله ای و نسبتی پیوسته
 • داده ها با مقیاس فاصله ای و نسبتی گسسته
 • داده ها با مقیاس ترتیبی
 • داده ها با مقیاس اسمی

فصل سوم: توصیف عددی داده ها

 • معرفی شاخص های عددی
 • توصیف عددی داده ها با مقیاس فاصله ای و نسبتی گسسته و پیوسته
 • توصیف عددی داده ها با مقیاس اسمی و ترتیبی

فصل چهارم: داده های پرت (outliers)

 • تعریف داده پرت
 • روش های تشخیص داده های پرت
 • روش برطرف کردن یا کم کردن اثر داده های پرت

فصل پنجم: معرفی برخی از توزیع های مهم و پرکاربرد

 • توزیع نرمال
 • توزیع t استیودنت
 • توزیع کی دو (توزیع کای مربع، کایدو، خیدو)
 • توزیع F (فیشر)

فصل ششم: آزمون های فرض آماری

 • فرض صفر و فرض مقابل
 • سطح معنی دار
 • خطاهای آماری
 • تعیین میزان سطح معنی داری یک آزمون آماری
 • انواع آزمون فرض
 • مراحل آزمون یک فرض آماری

فصل هفتم: آزمون های نیکویی برازش (آزمون نرمال بودن نمودار توزیع)

 • آزمون کی دو
 • آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)

فصل هشتم: آزمون های مقایسه

 • مقایسه در مورد داده هایی با مقیاس فاصله ای و نسبتی
 • مقایسه در مورد داده هایی با مقیاس اسمی و ترتیبی دو حالتی
 • مقایسه در مورد داده هایی با مقیاس اسمی و ترتیبی چند حالتی
 • نقشه راه در انتخاب آزمون های مقایسه ای به منظور تأیید یا رد فرضیه های پژوهش

فصل نهم: همبستگی

 • تعریف همبستگی
 • مقیاس مختلف متغیرها و ضرایب همبستگی ساده
 • ضریب همبستگی جزئی یا تفکیکی
 • نقشه راه در انتخاب نوع ضریب همبستگی

فصل دهم: مقدمه ای بر تحلیل داده های حاصل از طیف لیکرت

 • مقدمه
 • مقیاس لیکرت
 • شرایط مختلف داده های حاصل از طیف لیکرت
 • طبقه بندی و توصیف داده های حاصل از طیف لیکرت
 • تحلیل داده های حاصل از طیف لیکرت

پیوست

 • نحوه ورود داده ها در spss
 • تنظیمات فارسی سازی در نرم افزار spss
 • جداول آماری
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 164
حجم: 25 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + چهارده =