دانلود جزوه مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی


دانلود جزوه مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی

جزوه مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی دانشگاه پیام نور

این جزوه مربوط به درس مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی می باشد

فهرست مطالب جزوه مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی :

فصل اول: آشنایی با مفهوم مدیریت

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری
 • مدیریت و ویژگی های فردی
 • انواع و ویژگی های مسائل
 • وظایف مدیریت
 • مراحل مدیریت

فصل دوم: فرآیند تصمیم گیری

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • گام های تصمیم گیری
 • طبقه بندی تصمیمات
 • مشکلاتی که مدیریت واحد کشاورزی با آن رو به رو است
 • موضوعاتی که مدیران باید مطالعه کنند
 • ابزار مدیریت واحد کشاورزی

فصل سوم: اشکال سازمانی در کشاورزی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • مالکیت فردی
 • شراکت
 • شرکت

فصل چهارم: ارزیابی موجودی واحد کشاورزی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • ارزیابی موجودی واحد کشاورزی
 • روش های ارزیابی
 • استهلاک
 • اندازه واحد کشاورزی
 • کارایی در تولید محصولات زراعی
 • کارایی دامداری
 • کارایی نیروی کار
 • کارایی ماشین آلات
 • نسبت های هزینه
 • نسبت های سرمایه
 • استفاده از دفاتر در طول سال
 • تعریف و موارد کاربرد برنامه و بودجه بندی
 • انواع روش های برنامه ریزی
 • بودجه جزئی
 • اصول راهنما

فصل پنجم: مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های کشاورزی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • ویژگی های نیروی انسانی کشاورزی
 • اقتصاد کاربرد نیروی انسانی
 • مقررات دولتی و استفاده از نیروی انسانی
 • مدیریت نیروی انسانی استخدام شده
 • مطالعه کار
 • اندازه گیری کارایی نیروی انسانی
 • بهبود بخشیدن کارایی نیروی انسانی
 • راه های افزایش کارایی و بازده کار
 • برنامه ریزی کارهای واحد کشاورزی
 • مدیریت نیروی کار در رابطه با امکانات و منابع موجود
 • عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
 • بررسی روند تاریخی بهره وری نیروی کار کشاورزی در ایران

فصل ششم: مدیریت ماشین های کشاورزی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه مکانیزاسیون
 • اثر مکانیزاسیون بر اقتصاد روستا و اقتصاد کلان
 • عوامل بازدارنده مکانیزاسیون
 • اهمیت مدیریت ماشین آلات
 • استفاده اقتصادی از ماشین آلات
 • برخی ملاحظات در مدیریت ماشین های کشاورزی
 • راندمان کار ماشین آلات در کشاورزی ایران
 • عوامل مؤثر در انتخاب ماشین آلات
 • محاسبه کارآیی ماشین آلات
 • بردن کارآیی ماشین آلات

فصل هفتم: مدیریت زمین و توسعه فعالیت های کشاورزی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • برنامه ریزی بهره برداری از زمین
 • اقتصاد حفاظت
 • کنترل زمین: اجاره یا مالکیت زمین
 • خرید زمین
 • اجاره کردن زمین

فصل هشتم: مدیریت حفاظت خاک

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • روش های مدیریت حفاظت خاک
 • مدیریت مواد آلی خاک
 • مدیریت خاک در کشاورزی پایدار
 • جایگاه مدیریت حفاظت خاک در ایران و جهان
 • اثرات شهرنشینی بر روی حفاظت خاک، مطالعه موردی: کشور چین
 • مهمترین مسائل مدیریت منابع خاک در ایران
 • راهکارهای عملی برای حفاظت منابع خاک

فصل نهم: مدیریت سرمایه و تأمین منابع مالی

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • اقتصاد استفاده از سرمایه
 • اتخاذ تصمیم درباره به کارگیری وام
 • انواع وام
 • ایجاد و گسترش اعتبار
 • هزینه وام گیری
 • برنامه ریزی مالی برای عملیات جاری واحد کشاورزی
 • اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی ایران
 • منابع تأمین سرمایه در بخش کشاورزی ایران
 • مشکلات نظام تأمین مالی کشاورزی در ایران
 • ابزارهای تأمین مالی
 • انواع وام و تسهیلات در ایران

فصل دهم: مدیریت ریسک و عدم حتمیت

 • هدف های فصل
 • مقدمه و تعاریف
 • تفاوت ریسک و عدم حتمیت
 • منابع ریسک و عدم حتمیت
 • انتظارات و تغییر پذیری
 • نگرش نسبت به ریسک
 • تصمیم گیری تحت شرایط ریسک
 • قواعد تصمیم گیری
 • مدیریت ریسک و عدم حتمیت

پیوست ها

 • پیوست (۱)- آزمون ها
 • پیوست ( ۲)- واژه نامه
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 295
حجم: 3.27 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *