دانلود مقاله کارشناسی عمران طراحی و محاسبات کانال

دانلود مقاله کارشناسی عمران طراحی و محاسبات کانال

رشته مهندسی عمران -آب

 

مقدمه :

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف  شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی  و آزمایشگاهی  بهره فراوان برده  می شود .ضرورت  استفاده ازنتایج  تجربی وآزمایشگاهی خود معلولی از پیچیدگی  تاثیر عوامل  مختلف طبیعی و غیر طبیعی بر رفتار مکانیکی آب می باشد.

در میان روش های مختلف انتقال آب، استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد، به همراه ایجاد کانالها وسازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و…از متداولترین  روشها در آبیاری و آبرسانی می باشد،که شناخت مهندسین و متخصصین را از قوانین حاکم براین گونه جریان ها تحت عنوان هیدرولیک کانال های باز ضروری می نماید. در هیدرولیک کانالهای باز ضمن تبیین اصول و قوانین حاکم بر جریانهای آزاد و کاربردهای آنها و نیزبررسی جریان های متغیرتدریجی ومکانی در آبراهه ها، به اصول هیدرولیکی حاکم بر تاسیساتی  نظیر دریچه ها و سرریزها، به عنوان سازه های کنترل کننده جریان، طراحی هیدرولیکی سازه هایی همچون تبدیل ها، پل ها و آبروها و نیزکنترل سیلاب و انتشار امواج در کانالها و رود خانه ها پرداخته می شود.

از این رو، با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال وسازه های آبی برای دانشجویان مهندسی عمران، پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال، طراحی حوضچه  آرامش، طراحی  دریچه  و محاسبات جریان متغیر تدریجی، تقدیم میگردد.

از این رو با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال و سازه­های آبی برای دانشجویان عمران–آب  پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال و طراحی کالورت و حوضچه ی آرامش و طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی تقدیم میگردد.

 

فصل اول

طراحی و کانال ها

هدف در طراحی کانال ها تعیین شکل و اندازه سطح مقطع کانال برای انتقال بده طرح بین دو نقطه با اختلاف ارتفاع معین به گونه ای مطمئن و اقتصادی می باشد. توپوگرافی منطقه یا رقوم مطلوب در ابتدا و انتهای کانال، شیب طولی کف را دیکته می کند. در حالی که پوشش انتخاب شده برای بستر کانال ضریب زبری را مشخص خواهد کرد. در این فصل طراحی کانال های پوشش شده و کانال های فرسایشی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در ابتدا بعضی از اصول اساسی مشترک در طراحی کانال ها گفته خواهد شد.

ملاحظات عمومی در طراحی کانال ها

بهترین سطح مقطع هیدرولیکی

یکی از مسائل متداول در طراحی کانال های آبرسانی، انتخاب بهترین مقطع اقتصادی می باشد. انتخاب مقطع عرضی بهینه به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل در پروژه های مختلف متفاوتند. انتخاب مقطع بهینه هیدرولیکی منجر به انتخاب مقطعی می شود که به ازای مقادیر ثابت شیب طولی S، بده Q و ضریب N، کمترین سطح مقطع را داشته باشد. تعیین سطح مقطع مینیمم معمولاً حجم خاکبرداری را به حداقل می رساند. انتخاب سطح مقطع مینیمم را می توان به این صورت نیز تعبیر کرد که با ثابت بودن S و n برای مساحت ثابت ، مقدار بده ماکزیمم باشد، برای ماکزیمم بودن Q با مساحت  ثابت، با توجه به فرمول مانینگ می یابد :

 

 

فهرست

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول

طراحی و کانال ها ………………………………………………………………………………………… 5

ملاحظات عمومی در طراحی کانال ها …………………………………………………………….. 5

حداقل سرعت مجاز ……………………………………………………………………………………… 8

شیب طولی…………………………………………………………………………………………………… 9

شیب جانبی ………………………………………………………………………………………………… 9

عمق آزاد  ……………………………………………………………………………………………………10

عرض خاکریزها ………………………………………………………………………………………… 12

مشخصات فنی کانال ………………………………………………………………………………….. 12

مراحل اجرای کانال ……………………………………………………………………………………  13

روش اجرای پوشش کانال …………………………………………………………………………. 22

فصل دوم

طراحی کانال ……………………………………………………………………………………………. 33

حوضچه آرامش ……………………………………………………………………………………….. 43

طراحی حوضچه آرامش ……………………………………………………………………………. 45

دریچه …………………………………………………………………………………………………….. 48

طراحی دریچه ………………………………………………………………………………………….. 50

نقشه های مربوط ……………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم

تصاویر مراحل اجرای کانال

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 65
حجم: 4.49 مگابایت
245,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.