دانلود تحقیق راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی


دانلود تحقیق راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی

مقدمه:

فساد اقتصادی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.تحقیق حاضر جوانب مختلف فساد اقتصادی ، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد اقتصادی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.به طور کلّی، این تحقیق  با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد اقتصادی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد.

 

 

 

 

الف:انگیزه انتخاب موضوع

گر چه مسأله فساد اقتصادی ، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن[1] و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد اقتصادی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد اقتصادی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.

چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد اقتصادی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و [2]سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.می توان ادّعا کرد که فساد اقتصادی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد اقتصادی ، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد اقتصادی ، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.اینها همه و همه می تواند دلایلی برای انتخاب این موضوع باشد.

ب:مواردی که باید آموخته شود

در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریف مختلف فساد اقتصادی و منشا های آن و انواع آن و از همه مهمتر راهکارهای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهیم.

 

پ:فرضیه های تحقیق

  1. بین عملکردها و نگرش ها فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین قوانین موجود و فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.

کاربرد این تحقیق در تمامی ارگانهای دولتی از جمله بانک ها و موسسات مالی و دیگر ارگان های مربوطه می باشد.

ث :پیشینه تحقیق

1-بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران

بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با استفاده از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در 28 استان کشور (در سال 1377) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استانهای کشور و رتبه‌بندی استانها براساس شاخصهای تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال 1377 استان تهران با دارا بودن 25/75 درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 0/53 درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را داشته‌اند. همچنین براساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانکها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است .

[1] ، مینو: جمالی اخلاق کارگزاران در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 1380 ش.ص40

علی،محب،[2] مجلّه اقتصادی، دوره دوم، سال اوّل، شماره 8.ص4

فهرست

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه………………………………………………………………………1

الف:انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………….2

ب:مواردی که باید آموخته شود…………………………………………….3

پ:فرضیه های تحقیق……………………………………………………….4

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق…………………………………………4

ث :پیشینه تحقیق……………………………………………………………4

ج:روش تحقیق……………………………………………………………..6

چ:طرح کلی نگارش…………………………………………………………6

فصل اول:

کلیات وتاریخچه

بخش اول :تعاریف……………………………………………………………8

گفتار اول :تعریف فساد اقتصادی ……………………………………………..8

مبحث اول :تعریف فساد و سطوح آن ………………………………………….9

مبحث دوم :آثار و تبعات مفاسد اقتصادی …………………………………….10

گفتار دوم :مفاسد مالی در جهان…………………………………………………11

مبحث اول :فساد اقتصادی  در ایران……………………………………………..13

گفتار سوم :علل فساد اقتصادی  در ایران…………………………………………14

مبحث اول :قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی …………………..15

مبحث دوم :ریشه ها و انگیزه های فساد اقتصادی ………………………………..17

بخش دوم :آثار و پیامدهای فساد اقتصادی ……………………………………..19

گفتار اول :راه حل های کاهش فساد اقتصادی …………………………………..21

گفتار دوم :مفاسد مالی از دیدگاه اسلام…………………………………………22

مبحث اول :آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام ………23

مبحث دوم :راه حل های مبارزه با فساد اقتصادی  از دیدگاه اسلام……………….25

گفتار سوم :مجازات مفسدان مالی……………………………………………….28

فصل دوم:

بررسی مفاسد اقتصادی در حوزه ادارای و ثبتی

بخش اول:فساد اداری…………………………………………………………….31

گفتار اول :انواع فساد اداری………………………………………………………31

گفتار دوم :علل ظهور و گسترش فساد اداری……………………………………….32

گفتار سوم :عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری ………………34

گفتار چهارم :روش‌های کنترل فساد اداری……………………………………………..38

بخش دوم :راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی..39

گفتار اول:راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه ثبتی…………………………….40
گفتار دوم: راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی………………………….41

فصل سوم:

پولشویی

بخش اول :‌بررسی حقوقی پولشویی……………………………………………………..45

گفتار اول : مفهوم و تعریف ………………………………………………………………45
گفتار دوم:مبارزه با پولشویی…………………………………………………………….51

گفتار سوم: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای …………………………………….53

گفتار چهارم :پیشگیری  از پولشویی……………………………………………………57

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………62

منابع و مراجع…………………………………………………………………………..68

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 69
حجم: 25 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *