دانلود پروژه شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی

دانلود پروژه شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی

بنام خداوند بخشنده مهربان

پس از جستجوی فراوان وبا همکاری اساتید ارجمند ودستاندر کاران محترم اموزشکده کشاورزی نیشابور موفق شدیم گونه ها ئی از علف های هرز این اموزشکده را شناسا یی و با کمک از مطالب و تصاویر بر گرفته از اینترنت ‘ این پاور پینت علمی و تحقیقاتی  را تهیه کنیم

مقدمه

علفهای هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اکوسیستمهای زراعی و غیر زراعی و یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده محصولات کشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریکه مشکلات این گیاهان،میلیونها کشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری که اگر این گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد

از 250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز می باشند که 76 گونه از آنها جزء مضرترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند. این 76 گونه به 30 خانواده گیاهی تعلق دارند که حدود نیمی از آنها متعلق به دو خانواد ه گندمیان(Poaceae) و کاسنی(Asteraceae) میباشند.

مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد. شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در کاهش تولید باعث آن گردیده که در سالهای اخیر توجه به شناخت و کنترل این گیاهان بیشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادی از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پیشرفته رایج می باشد. از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چیز توجه ویژه ای به شناخت بیولوژی و اکولوژی این گیاهان معطوف شود.

nبرای دست یابی به یک نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش کنترل را تعیین می کند. بنا بر این شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان یک نیاز اولیه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.

nشناسایی فلور علفهای هرز یک منطقه علاوه بر نقشی که در مدیریت این گیاهان دارد، می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعی از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد.

nفهرست بندی تاپیک علفهای هرز
_______________________________________________
1.فهرست بندی تاپیک علفهای هرز
2.دم روباهی باریک
3.بو مادران
4.خارشتر
5.بیدگیاه(علف گندمی)
6.یولاف وحشی (جو دوسر)
7.سیرموک(سیروحشی)
8.گون
9.برموس آویخته(علف پشمکی)
10.کیسه کشیش
11.سلمه تره(سلمک)
12. اویارسلام

13      . گل گندم(شش بر تیغ(
14.گنگر صحرایی(خارلته یا خار کنگر)
15. اُزمک
16. پیچک صحرایی
17. سس
18.مرغ(بندواش)
19.هویج وحشی
20.سوروف(دژگال)
21.فرفیون(شیرسگ)
22.منداب
23.شیرین بیان(محک)
24.بی تی راخ(شیرپنیر)
25.تاج خروس [/b] 26.جو موشی
27.کاهوی وحشی(گاو چاق کن)

n 28. چچم
29.پنیرک(توله)
30.گل جالیز
31.شقایق وحشی(گل چشم درد)
32.علف قناری(علف خونی یاخونی واش)
33.خرفه(پروین)
34.علف هفت بند
35.بارهنگ سرنیزه ای(کاردی)
36.تربچه وحشی
37.ترشک
38.سیلن(کوزه قلیانی یا قلیانک)
39.چسبک(چسبونک)
40.خردل وحشی

41.خاکشیر
42. تاجریزی
43قیاق
44. گل قاصد
45.لوئی(نی)
46.خارخسک
47. جغجغک
48. توق

49.تلخه

50.کاهوک

n51. خارزن بابا
n52. شیر تیغی
n53. شنگ
n54. خار ایتا لیا یی(تا تاری)
n55. گلرنگ وحشی
n56.  شکرتیغا ل
n57. تاج خروس خوابیده
n58. پنچه مرغی
n60. تا توره

n61. دم اسب
n62. شیرین بیان
n63. شاه تره
n64. یونجه زرد
n65. لاله اتشی
n66. مادر گند م(جو هرز)
n67. ختمی
n68. گاو زبان بدل
n69. علف چسبک
n70. گل گند م خا ر دا ر

n71. شبدرک
n72. ایا ر سلا م زرد
n73. علف باغ
n74. زبا ن د ر قفا
n75. پنچه انگشتی
n76. شانه سر
n77. فرفیون
n78. ا فتا ب پرست

n79. غربیلک
n80. خیارک
n81. جارو
n82. چچم
n83. خلر
n84. د یز سیانج
n85. شیر پنیر
n86. کنگر خورا کی

n87. شاه افسر زرد
n88. پونه
n89. گل جا لیز
n90. اجیل مزرعه
n91 . نی

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 158
حجم: 4.69 مگابایت
99,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.