دانلود پاورپوینت بهسازی _ بافت فرسوده – 32 اسلاید


دانلود پاورپوینت بهسازی _ بافت فرسوده – 32 اسلاید

تعاریف بافت فرسوده شهری

تعریف بافت های فرسوده :

بافت فرسوده به بافتی از شهر اطلاق می شود که ارزش های شهروندی آن کاهش یافته و ساکنان آن از شرایط زندگی در محل خود رضایت و ایمنی خاطر نداشته و نیازهای اساسی آنها بر آورده نمی شود.

بنابر این فرسودگی به کالبد منحصر نمی شود؛ بلکه معرف وجود شرایطی است که زندگی انسان را از ابعاد مختلف تهدید می کند.

تعریف نظری بافت های فرسوده

در مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری (1384):

مراد از فرسودگی ، ناکارآمدی و کاهش کارآیی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است.فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید .پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر می شود. در اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی های کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و تاسیساتی قابل دریافت و شناسایی است.

مرمت شهری

تعریف مرمت

مرمت کاری آیینی است که نمی توان آن را در یک زمان مشخص و به صورت قطعی آن هم به شکل مسکن اعمال کرد . مرمت به دو صورت امکان پذیر است : ۱( تعمیر  ۲( نگهداری

تعمیر : در بر گیرنده ی مجموعه دخالت هایی است که که جملگی آن ها سعی در بهبود وضعیت کالبدی دارند و می تواند به صورت مقطعی یا مداوم انجام شود .

نگهداری : نگرشی فراتر از تعمیر به اثر دارد . نگهداری به روز بودن اثر را در نظر دارد و سعی در بهبود وضعیت فضای شهری دارد ) فعالیت+ کالبد( و معاصر سازی آن را دارد.

تعریف مرمت شهری

مرمت شهری یعنی : دخالت آگاهانه در فضای شهری برای جلوگیری از فرسایش و معاصر سازی آن معاصر سازی فرآیندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی منجر می گردد .

مرمت شهری را می توان سه طریق عمده انجام رساند که هر یک از آنها در برگیرنده ی مجموعه اقداماتی هستند .۱: بهسازی ۲: نوسازی 3:بازسازی

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
حجم: 1.83 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *